2014-12-30

Posėdžio data: 
Ant, 2014-12-30

Video

Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė 2014-12-30

Posėdžio data: 
Ant, 2014-12-30
 1. potvarkis
 2. 2.1. Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014–2016 metų strateginio veiklos plano pakeitimo.
 3. 2.2. Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014 metų biudžeto pakeitimo.
 4. 2.3. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012-03-28 sprendimo Nr. TS-60 „Dėl paskolų ėmimo“ patvirtinto projektų sąrašo pakeitimo.
 5. 2.4. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013-03-27 sprendimo Nr. TS-47 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investicijų projektams finansuoti“ pirmo punkto pakeitimo.
 6. 2.5. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014-02-26 sprendimo Nr. TS-17 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“ pakeitimo.
 7. 2.6. Dėl Viešųjų darbų, skirtų vietos bendruomenėse socialinei infrastruktūrai padėti palaikyti ir (ar) plėtoti Elektrėnų savivaldybės teritorijoje, 2015 metų sąrašo ir programos patvirtinimo.
 8. 2.7. Dėl Elektrėnų savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo.
 9. 2.8. Dėl Elektrėnų vaikų dienos centro reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų ir Elektrėnų šeimos namų nuostatų patvirtinimo.
 10. 2.9. Dėl Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklos pareigybių, darbuotojų ir etatų skaičiaus patvirtinimo.
 11. 2.10. Dėl Elektrėnų savivaldybės vietinės rinkliavos už gyvūnų (šunų ir kačių) registravimą ir laikymą daugiabučiuose namuose nuostatų patvirtinimo.
 12. 2.11. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012-03-28 sprendimo Nr. TS-71 „Dėl benamių gyvūnų gaudymo organizavimo“ patvirtinimo.
 13. 2.12. Dėl Elektrėnų savivaldybės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės 2015–2016 m. programos patvirtinimo.
 14. 2.13. Dėl Elektrėnų savivaldybės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisijos sudėties dalinio pakeitimo.
 15. 2.14. Dėl nuomojamo pastato, esančio Taikos g. 2, Elektrėnų m., pagerinimo darbų išlaidų įskaitymo į nuomos mokestį.
 16. 2.15. Dėl nuomojamų patalpų, esančių Elektrinės g. 11, Elektrėnų mieste, pagerinimo darbų išlaidų įskaitymo į nuomos mokestį.
 17. 2.16. Dėl pastatų, esančių Draugystės g. 28, Elektrėnuose, nuomos.
 18. 2.17. Dėl patalpų, esančių Rungos g. 22 Elektrėnuose, nuomos.
 19. 2.18. Dėl Savivaldybės kontrolieriaus, Kontrolės ir vidaus audito tarnybos valstybės tarnautojų, Centralizuoto vidaus audito skyriaus vadovo, vidaus auditorių ir valstybės tarnautojų vertinimo komisij
 20. 2.19. Dėl tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklų, sanatorinės mokyklos ir bendrojo ugdymo mokyklos vadovams.
 21. 2.20. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr. TS-248 patvirtinto Mokinių pavėžėjimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo 3 priedo pakeitimo.
 22. 2.21. Dėl Mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 23. 2.22. Dėl Elektrėnų sanatorinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.
 24. 2.23. Dėl Elektrėnų savivaldybės Semeliškių gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
 25. 2.24. Dėl Vievio kultūros centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo.
 26. 2.25.Dėl Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklos teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo.
 27. 2.26. Dėl Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklos mokesčio už papildomą ugdymą patvirtinimo.
 28. 2.27. Dėl Mokinių priėmimo į Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklą tvarkos aprašo.
 29. 2.28. Dėl Elektrėnų šeimos namų didžiausio leistino pareigybių ir etatų skaičiaus patvirtinimo.
 30. 2.29. Dėl tarybos 2014-03-26 sprendimo Nr. TS-46 „Dėl socialinės srities įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų patvirtinimo“ dalinio pateikimo.
 31. 2.30. Dėl Elektrėnų socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių, darbuotojų ir etatų skaičiaus patvirtinimo.
 32. 2.31. Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 33. 2.32.Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas Elektrėnų savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.
 34. 2.33. Dėl išlaidų maitinimui, medikamentams, patalynei ir aprangai finansinių normatyvų socialinės paramos įstaigose patvirtinimo.
 35. 2.34. Dėl Elektrėnų savivaldybės Beižionių vaikų globos namų ne įstaigos gyventojams teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo.
 36. 2.35. Dėl Socialinės paramos teikimo komisijos nuostatų patvirtinimo.
 37. 2.36.Dėl Elektrėnų savivaldybės ekologinio švietimo projektų priėmimo nuostatų 18, 19 ir 21 punktų pakeitimo.
 38. 2.37. Dėl viešame aukcione parduodamo Elektrėnų savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo.
 39. 2.38. Dėl leidimo suformuoti naujus nekilnojamojo turto kadastro objektus ir patalpų paskirties pakeitimo.
 40. 2.39. Dėl statinio pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.
 41. 2.40. Dėl leidimo privatizuoti gyvenamąsias patalpas ir jų priklausinius Dvaro g. 4 ir Dvaro g. 9 Panerių k. Vievio sen. Elektrėnų sav.
 42. 2.41. Dėl narystės asociacijoje „Elektrėnų miesto vietos veiklos grupė“.
 43. 1 pap. kl. Dėl leidimo UAB „GV INOVACIJOS“ registruoti buveinę ir sutikimo perrašyti nuomos sutartį.

2014-11-05

Posėdžio data: 
Tre, 2014-11-05

Video 1 dalis


 Video 2 dalis

Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė 2014-11-05

Posėdžio data: 
Tre, 2014-11-05
 1. potvarkis
 2. 2.1.Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014–2016 metų strateginio veiklos plano pakeitimo.
 3. 2.2.Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014 metų biudžeto pakeitimo.
 4. 2.3.Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012-03-28 sprendimu Nr. TS-60 „Dėl paskolų ėmimo“ patvirtinto projektų sąrašo pakeitimo.
 5. 2.4.Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014-02-26 sprendimu Nr. TS-17 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“ patvirtinto projektų sąrašo pakeitimo.
 6. 2.5.Dėl Rasutės Bartkevičienės 2012 ir 2013 metų žemės mokesčio skolos.
 7. 2.6.Dėl žemės nuomos mokesčio sumažinimo UAB „LIREGUS“.
 8. 2.7. Dėl Elektrėnų savivaldybės lėšų, gautų už parduotus valstybinės žemės sklypus, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 9. 2.8. Dėl leistino atstumo verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais nustatymo.
 10. 2.9. Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo.
 11. 2.10.Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo.
 12. 2.11.Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2015 metais vykdomai veiklai, nustatymo.
 13. 2.12.Dėl Viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijos personalinės sudėties dalinio pakeitimo.
 14. 2.13.Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2013 metų veiklos ataskaitai.
 15. 2.14.Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ karšto vandens pardavimo kainos daugiabučių namų gyventojams patvirtinimo.
 16. 2.15.Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ paviršinių nuotekų tarifo pakeitimo.
 17. 2.16.Dėl tarifo už daugiabučių namų laiptinių valymą patvirtinimo.
 18. 2.17.Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ bendrosios nuosavybės priežiūros administravimo tarifo patvirtinimo.
 19. 2.18.Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ prižiūrimų daugiabučių namų savininkų bendrosios nuosavybės priežiūros (eksploatacijos) tarifų patvirtinimo.
 20. 2.19.Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šiukšlių išvežimo tarifų patvirtinimo.
 21. 2.20. Dėl pavedimo savivaldybės administracijos direktoriui vykdyti viešosios įstaigos Vievio miesto sporto ir sveikatingumo aikštyno dalyvio kompetencijai pagal įstatymus priskirtas pareigas ir įgyve
 22. 2.21. Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos automobilio nuomos kainos nustatymo.
 23. 2.22. Dėl Apmokėjimo už darbą Elektrėnų savivaldybės tarybos, savivaldybės mero (mero pavaduotojo), savivaldybės administracijos direktoriaus, kitų iš savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų vadovų su
 24. 2.23.Dėl sutikimo reorganizuoti Elektrėnų vaikų dienos centrą.
 25. 2.24.Dėl Elektrėnų savivaldybės teisės aktų projektų numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 26. 2.25. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimų, kurie yra teisės aktų registro objektai, saugojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 27. 2.26. Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų darbo laiko suderinimo.
 28. 2.27.Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių nustatymo ir gaunamų pajamų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 29. 2.28.Dėl Mokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyk
 30. 2.29.Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS-188 „Dėl tarnybinių koeficientų nustatymo Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų vadovams“ pakeitimo.
 31. 2.30.Dėl Mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašo ir nuomos mokesčio patvirtinimo.
 32. 2.31.Dėl Maisto talonų ir pietų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 33. 2.32.Dėl Socialinių paslaugų teikimo Elektrėnų socialinės reabilitacijos centre tvarkos aprašo patvirtinimo.
 34. 2.33.Dėl Finansinės paramos būsto šildymo sistemai atnaujinti ar vandentiekio ir nuotekų tinklams įvesti tvarkos aprašo patvirtinimo.
 35. 2.34. Dėl Dienos socialinės globos paslaugų teikimo institucijoje tvarkos aprašo patvirtinimo.
 36. 2.35. Dėl Socialinių paslaugų teikimo Elektrėnų socialinės globos namuose tvarkos aprašo patvirtinimo.
 37. 2.36. Dėl Dušo, pirties ir skalbimo paslaugų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 38. 2.37.Dėl Transporto paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 39. 2.38.Dėl Socialinių paslaugų namuose teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 40. 2.39.Dėl Aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 41. 2.40.Dėl Kompensacijos už higienos priemonių įsigijimą skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 42. 2.41.Dėl kietojo kuro kainos, taikomos kompensacijoms skaičiuoti, patvirtinimo.
 43. 2.42.Dėl socialinės globos kainų Elektrėnų savivaldybės socialinės globos įstaigose patvirtinimo.
 44. 2.43.Dėl maksimalaus socialinės globos išlaidų finansavimo dydžio nustatymo.
 45. 2.44. Dėl Elektrėnų kultūros centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo.
 46. 2.45.Dėl Elektrėnų kultūros centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo.
 47. 2.46.Dėl Vievio kultūros centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo.
 48. 2.47. Dėl Vievio kultūros centro paslaugų įkainių patvirtinimo.
 49. 2.48. Dėl pavadinimų gatvėms Semeliškių mstl. Pakalniškių ir Juodelių k. suteikimo.
 50. 2.49. Dėl atstovavimo UAB „VAATC“ visuotiniame akcininkų susirinkime.
 51. 2.50. Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo
 52. 2.51.Dėl Energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos pakeitimo.
 53. 2.52. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Liberalų sąjūdžio Elektrėnų skyriui.
 54. 2.53. Dėl patalpų, esančių Draugystės g. 20, Elektrėnai, remonto darbų patvirtinimo.
 55. 2.54. Dėl negyvenamųjų patalpų Rungos g. 22 Elektrėnuose nuomos.
 56. 2.55. Dėl patalpų, esančių Elektrinės g. 11, Elektrėnai, remonto darbų patvirtinimo.
 57. 2.56. Dėl negyvenamųjų patalpų Taikos g. 6a Elektrėnuose nuomos.
 58. 2.57. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ keleivių pavėžėjimo tarifų pakeitimo.
 59. 2.58. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šilumos kainos dedamųjų pakeitimo.
 60. 2.59. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šilumos kainų dedamųjų patvirtinimo.
 61. 2.60. Dėl vietinio reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršruto.
 62. 2.61. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos uždarajai akcinei bendrovei „Elektrėnų žinios“.
 63. 2.62.Dėl ūkininko ūkio registravimo dokumentų išdavimo įkainių patvirtinimo.
 64. 1 pap. kl. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014-09-24 sprendimo Nr. TS-218 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Elektrėnų komunalinis ūkis“ dalinio pakeitimo.

2014-09-24

Posėdžio data: 
Tre, 2014-09-24

Video

Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė 2014-09-24

Posėdžio data: 
Tre, 2014-09-24
 1. potvarkis
 2. 2.1. Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014–2016 metų strateginio veiklos plano pakeitimo.
 3. 2.2. Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014 metų biudžeto pakeitimo.
 4. 2.3. Dėl Elektrėnų savivaldybės strateginio planavimo komisijos nuostatų patvirtinimo.
 5. 2.4. Dėl Nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo tvarkos aprašo dalinio pakeitimo.
 6. 2.5. Dėl prekybos įkainių Elektrėnų turgavietėje patvirtinimo.
 7. 2.6. Dėl prekybos įkainių Vievio miesto turgavietėje patvirtinimo.
 8. 2.7. Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2013 metų veiklos ataskaitai.
 9. 2.8. Dėl pakeistų Elektrėnų savivaldybės vietinių rinkliavų nuostatų patvirtinimo.
 10. 2.9. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014-05-28 sprendimo Nr. TS-112 „Dėl žemės sklypų kad. Nr. 7930/0002:423 ir 7930/0003:250 Elektrėnuose nuomos“ sustabdymo.
 11. 2.10. Dėl leidimo S. Kutyrevo individualiai įmonei registruoti buveinę.
 12. 2.11. Dėl leidimo asociacijai LRK „Energija“ registruoti buveinę ir stojimo į asociaciją.
 13. 2.12. Dėl komercinės reklamos įrengimo ant uždarosios akcinės bendrovės Elektrėnų komunalinio ūkio keleivių transporto priemonių tarifo nustatymo.
 14. 2.13. Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centro paslaugų kainų patvirtinimo.
 15. 2.14. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS-187 „Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus vidurkio kla
 16. 2.15. Dėl Elektrėnų savivaldybės meno mokyklos teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo.
 17. 2.16. Dėl Užmokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigose, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtin
 18. 2.17.Dėl Mokamų socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų teikimo vaikų dienos centruose tvarkos aprašo patvirtinimo.
 19. 2.18. Dėl Priedo fiziniam asmeniui (globėjui ar rūpintojui) už vaiko ne giminaičio globą dydžio ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 20. 2.19. Dėl papildomų specialiųjų socialinių paslaugų Elektrėnų vaikų globos namuose teikimo.
 21. 2.20. Dėl Elektrėnų savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės stebėsenos ir kontrolės vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 22. 2.21. Dėl leidimo atlikti pastato, esančio Taikos g. 2, Elektrėnai, fasado remonto darbus.
 23. 2.22. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Elektrėnų komunalinis ūkis“.
 24. 2.23. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų pakeitimo.
 25. 2.24. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šilumos kainos dedamųjų pakeitimo.
 26. 2.25. Dėl Elektrėnų savivaldybės miestų gatvių, žaliųjų plotų ir kitų viešųjų vietų priežiūros ir tvarkymo įkainių patvirtinimo.
 27. 2.26. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ prižiūrimų daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų, šilumos punktų priežiūros maksimalių diferencijuotų tarifų pakeitimo.
 28. 2.27. Dėl patalpų Draugystės g. 20 Elektrėnuose pagerinimo išlaidų įskaitymo į nuompinigius.

2014-08-27

Posėdžio data: 
Tre, 2014-08-27

Video

Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė 2014-08-27

Posėdžio data: 
Tre, 2014-08-27
 1. potvarkis
 2. 2.1. Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014 metų biudžeto pakeitimo.
 3. 2.2. Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014–2016 metų strateginio veiklos plano pakeitimo.
 4. 2.3. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009-07-01 sprendimo Nr. TS-129 „Dėl ilgalaikės paskolos iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ėmimo investicijų projektams finansuoti“ ketvirto punkto pakeitimo
 5. 2.4. Dėl Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 6. 2.5. Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo.
 7. 2.6. Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Ledo rūmų Elektrėnuose plėtra“ konkurso dėl koncesijos suteikimo dokumentų patvirtinimo ir konkurso etapų nustatymo.
 8. 2.7. Dėl Elektrėnų savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos personalinės sudėties dalinio pakeitimo.
 9. 2.8. Dėl leidimo viešajai įstaigai ledo ritulio klubui „Žalgiris“ registruoti buveinę.
 10. 2.9. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS–203 „Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų etatinių pareigybių sąrašo ir etatų normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo.
 11. 2.10. Dėl kultūros įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientų patvirtinimo.
 12. 2.11. Dėl specialistų poreikio suderinimo ir pritarimo studijų apmokėjimui.
 13. 2.12. Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, mokinių skaičiaus vidurkio klasėse 2014–2015 mokslo metais patikslinimo.
 14. 2.13. Dėl tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų vadovams.
 15. 2.14. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014-05-28 sprendimo Nr. TS-106 „Dėl Elektrėnų savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių 2014–2015 mokslo metams patvirtinimo“ dalinio pakeitimo
 16. 2.15. Dėl komisijos neįgaliųjų klausimams spręsti sudarymo.
 17. 2.16. Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo.
 18. 2.17. Dėl pavadinimo gatvei suteikimo.
 19. 2.18. Dėl žemės Alesninkų k. rezervavimo visuomenės reikmėms.
 20. 2.19. Dėl leidimo kelmų šalinimo įrengimui įsigyti.
 21. 2.20. Dėl gatvių, vietinių kelių priežiūros ir tvarkymo paslaugų įkainių pakeitimo.
 22. 2.21. Dėl negyvenamųjų patalpų suteikimo panaudos pagrindais žvejų klubui Elektrėnų tritonas.
 23. 2.22. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo.
 24. 2.23. Dėl statinių ir inžinerinių tinklų perdavimo uždarajai akcinei bendrovei Elektrėnų komunaliniam ūkiui.

2014-06-25

Posėdžio data: 
Tre, 2014-06-25

Video

Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė 2014-06-25

Posėdžio data: 
Tre, 2014-06-25
 1. potvarkis
 2. 2.1. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto personalinės sudėties dalinio pakeitimo.
 3. 2.2. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos sudarytų komisijų personalinės sudėties dalinio pakeitimo.
 4. 2.3. Dėl atstovų delegavimo į Vilniaus regiono plėtros tarybą.
 5. 2.4. Dėl Elektrėnų savivaldybės atstovo delegavimo į UAB „VAATC“ stebėtojų tarybą.
 6. 2.5. Dėl uždarosios akcinės bendrovės Elektrėnų komunalinio ūkio stebėtojų tarybos personalinės sudėties dalinio pakeitimo.
 7. 2.6. Dėl teniso aikštelės renovacijos ir naudojimo.
 8. 2.7. Dėl prekybos savo gamybos žemės ūkio ir maisto produktais vietos nustatymo.
 9. 2.8. Dėl Elektrėnų savivaldybės 2013 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 10. 2.9. Dėl Privatizavimo fondo 2013 metų sąmatos įvykdymo ataskaitos patvirtinimo.
 11. 2.10. Dėl Elektrėnų savivaldybės 2013 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 12. 2.11. Dėl Elektrėnų savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis patvirtinimo.
 13. 2.12. Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo.
 14. 2.13. Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014–2016 metų strateginio veiklos plano papildymo.
 15. 2.14. Dėl pritarimo dalyvavimui konkurse.
 16. 2.15. Dėl priedų nustatymo.
 17. 2.16. Dėl Mokinių priėmimo į Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo.
 18. 2.17. Dėl Elektrėnų mokyklos-darželio „Pasaka“ nuostatų patvirtinimo.
 19. 2.18. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo.
 20. 2.19. Dėl leidimo registruoti buveinę ir negyvenamųjų patalpų perdavimo panaudos teise Lietuvos ledo ritulio muziejui.
 21. 2.20. Dėl mokomojo autodromo Elektrinės g. 16A Elektrėnuose nuomos.
 22. 2.21. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties pratęsimo Darbo partijai.
 23. 2.22. Dėl statinio pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.
 24. 2.23. Dėl tarybos 2010-09-29 sprendimo Nr. TS-187 „Dėl pritarimo teikti projektus pagal vietos plėtros 2009–2014 strategiją“ dalinio pakeitimo.
 25. 2.24. Dėl Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Elektrėnų savivaldybės viešojo naudojimo teritorijose (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštelėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arb
 26. 2.25. Dėl Elektrėnų savivaldybės miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių 4.2, 5, 7, 8 ir 9 punktų pakeitimo.
 27. 2.26. Dėl Elektrėnų savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų skyrimo.
 28. 2.27. Dėl Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos struktūros ir etatų skaičiaus patvirtinimo.
 29. 1 pap. kl. Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Elektrėnų savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
Paieška
Nariams