Rezultatai
  1. Ar pritariate teisės akto projektui? (Priimtas)
  2. Ar pritariate 2 p. išbraukimui? (Nepriimtas)
  3. Ar pritariate, kad šį klausimą atidėti? (Nepriimtas)