Dokumentų paieška
Formatas: 2021-06-20
Formatas: 2021-06-20
NumerisTipasPavadinimasRengėjasPublikavimo datarūšiuoti ikona
AtsisiųstiTS-20Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMOAleksiūnienė Danutė2010-04-08
AtsisiųstiTS-25Tarybos sprendimaiDĖL PROJEKTŲ BENDROJO FINANSAVIMOAleksiūnienė Danutė2010-04-08
AtsisiųstiTS-11Tarybos sprendimaiDĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO DALINIO PAKEITIMOArcabienė Violeta2010-04-08
AtsisiųstiTS-36Tarybos sprendimaiDĖL FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMOArcabienė Violeta2010-04-08
AtsisiųstiTS-31Tarybos sprendimaiDĖL ETATŲ SKAIČIAUS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUO 2010 M. KOVO 1 D. IKI 2010 M. RUGSĖJO 1 D. PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas2010-04-08
AtsisiųstiTS-32Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „ŽIOGELIS“ 2006–2009 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITAI IR ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „ŽIOGELIS“ 2010–2012 METŲ STRATEGINIAM PLANUI Tarulis Deimantas2010-04-08
AtsisiųstiTS-33Tarybos sprendimaiDĖL MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOTarulis Deimantas2010-04-08
AtsisiųstiTS-12Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ ETATINIŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO IR ETATŲ NORMATYVŲ PATVIRTINIMOTarulis Deimantas2010-04-08
AtsisiųstiTS-13Tarybos sprendimaiDĖL TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ, TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PRIEDŲ NUSTATYMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIAMS Tarulis Deimantas2010-04-08
AtsisiųstiTS-14Tarybos sprendimaiDĖL TARIFINIŲ ATLYGIŲ IR TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PRIEDŲ NUSTATYMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ MOKYTOJAMS IR KITIEMS DARBUOTOJAMSTarulis Deimantas2010-04-08
AtsisiųstiTS-15Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-09-30 SPRENDIMO NR. TS – 190 „DĖL 2009-07-01 SPRENDIMO NR. TS – 138 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ 20092010 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO“ PANAIKINIMOTarulis Deimantas2010-04-08
AtsisiųstiTS-17Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO VIEVIO MENO MOKYKLOS 2006–2009 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITAI IR VIEVIO MENO MOKYKLOS 2010–2012 METŲ STRATEGINIAM PLANUI Tarulis Deimantas2010-04-08
AtsisiųstiTS-5Tarybos sprendimaiDĖL VIEVIO MIESTO KAPINIŲ SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS MAŽINIMO (TIKSLINIMO) DOKUMENTO PATVIRTINIMOButrimavičius Arūnas2010-04-08
AtsisiųstiTS-6Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2009 METŲ ATASKAITOS APIE PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMĄ PATVIRTINIMOBalnys Audrius2010-04-08
AtsisiųstiTS-1Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2009-02-27 SPRENDIMO NR. TS-33 „DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO“ 1 PUNKTO PAKEITIMO Elektrėnų komunalinis ūkis2010-04-08
AtsisiųstiTS-2Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ IR JŲ DALIŲ SUSKIRSTYMO Į SENIŪNAITIJAS DALINIO PAKEITIMOPetrauskas Henrikas2010-04-08
AtsisiųstiTS-8Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO 2010 METAMSTemlianceva Olga2010-04-08
AtsisiųstiTS-9Tarybos sprendimaiDĖL MITYBOS FINANSINIŲ NORMATYVŲ SOCIALINĖS PARAMOS ĮSTAIGOSE PATVIRTINIMOArcabienė Violeta2010-04-08
AtsisiųstiTS-10Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOSPROGRAMOS PATIKSLINIMOArcabienė Violeta2010-04-08
AtsisiųstiTS-16Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ MENO MOKYKLOS 2006–2009 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITAI IR ELEKTRĖNŲ MENO MOKYKLOS 2010–2012 METŲ STRATEGINIAM PLANUI Tarulis Deimantas2010-04-08
AtsisiųstiTS-4Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO ŽEMĖS SKLYPŲ DYDŽIUIButrimavičius Arūnas2010-04-08
AtsisiųstiTS-24Tarybos sprendimaiDĖL PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ 2010 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMOGoličenko Jekaterina2010-04-08
AtsisiųstiTS-18Tarybos sprendimaiDĖL UAB „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ ŠILUMOS ŪKIO INVESTICIJŲ 2010–2012 METAMSElektrėnų komunalinis ūkis2010-04-08
AtsisiųstiTS-46Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO VIEVIO MENO MOKYKLOS VADOVO 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITAIVievio meno mokykla2010-04-09
AtsisiųstiTSp-63Tarybos sprendimo projektasDėl pritarimo Vievio meno mokyklos vadovo 2009 metų veiklos ataskaitaiVievio meno mokykla2010-04-09
AtsisiųstiTS-45Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VADOVO 2009 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMOBibliotekos2010-04-09
AtsisiųstiTS-38Tarybos sprendimaiDĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „PAGRENDA“ LIKVIDAVIMORatkevičius Gediminas2010-04-09
AtsisiųstiTS-39Tarybos sprendimaiDĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „PAGRENDA“ VYKDOMOS ATLIEKŲ TVARKYMO FUNKCIJOS PERDAVIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“Ratkevičius Gediminas2010-04-09
AtsisiųstiTSp-1Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės gyvenamųjų vietovių ir jų dalių suskirstymo į seniūnaitijas dalinio pakeitimoRatkevičius Gediminas2010-04-09
AtsisiųstiTSp-66Tarybos sprendimo projektasDėl viešosios įstaigos „Pagrenda“ likvidavimoRatkevičius Gediminas2010-04-09