Dokumentų paieška
Formatas: 2020-07-02
Formatas: 2020-07-02
NumerisTipasPavadinimasRengėjasrūšiuoti ikonaPublikavimo data
AtsisiųstiTSp-266Tarybos sprendimo projektasDėl Socialinių paslaugų teikimo Elektrėnų socialinės reabilitacijos centre tvarkos aprašo patvirtinimo.V. Šimkūnienė2014-10-23
AtsisiųstiTSp-267Tarybos sprendimo projektasDėl Finansinės paramos būsto šildymo sistemai atnaujinti ar vandentiekio ir nuotekų tinklams įvesti tvarkos aprašo patvirtinimo.V. Šimkūnienė2014-10-23
AtsisiųstiTSp-268Tarybos sprendimo projektasDėl Dienos socialinės globos paslaugų teikimo institucijoje tvarkos aprašo patvirtinimo.V. Šimkūnienė2014-10-23
AtsisiųstiTSp-269Tarybos sprendimo projektasDėl Socialinių paslaugų teikimo Elektrėnų socialinės globos namuose tvarkos aprašo patvirtinimo.V. Šimkūnienė2014-10-23
AtsisiųstiTSp-270Tarybos sprendimo projektasDėl Dušo, pirties ir skalbimo paslaugų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.V. Šimkūnienė2014-10-23
AtsisiųstiTSp-271Tarybos sprendimo projektasDėl Transporto paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.V. Šimkūnienė2014-10-23
AtsisiųstiTSp-272Tarybos sprendimo projektasDėl Socialinių paslaugų namuose teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.V. Šimkūnienė2014-10-23
AtsisiųstiTSp-273Tarybos sprendimo projektasDėl Aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.V. Šimkūnienė2014-10-23
AtsisiųstiTSp-274Tarybos sprendimo projektasDėl Kompensacijos už higienos priemonių įsigijimą skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.V. Šimkūnienė2014-10-23
AtsisiųstiTSp-275Tarybos sprendimo projektasDėl kietojo kuro kainos, taikomos kompensacijoms skaičiuoti, patvirtinimo.V. Šimkūnienė2014-10-23
AtsisiųstiTSp-276Tarybos sprendimo projektasDėl socialinės globos kainų Elektrėnų savivaldybės socialinės globos įstaigose patvirtinimo.V. Šimkūnienė2014-10-23
AtsisiųstiTSp-277Tarybos sprendimo projektasDėl maksimalaus socialinės globos išlaidų finansavimo dydžio nustatymo.V. Šimkūnienė2014-10-23
AtsisiųstiTS-253Tarybos sprendimaiDĖL MAISTO TALONŲ IR PIETŲ SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOV. Šimkūnienė2014-11-12
AtsisiųstiTS-254Tarybos sprendimaiDĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS REABILITACIJOS CENTRE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOV. Šimkūnienė2014-11-12
AtsisiųstiTS-255Tarybos sprendimaiDĖL FINANSINĖS PARAMOS BŪSTO ŠILDYMO SISTEMAI ATNAUJINTI AR VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLAMS ĮVESTI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOV. Šimkūnienė2014-11-12
AtsisiųstiTS-256Tarybos sprendimaiDĖL DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ TEIKIMO INSTITUCIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOV. Šimkūnienė2014-11-12
AtsisiųstiTS-257Tarybos sprendimaiDĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOV. Šimkūnienė2014-11-12
AtsisiųstiTS-258Tarybos sprendimaiDĖL DUŠO, PIRTIES IR SKALBIMO PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOV. Šimkūnienė2014-11-12
AtsisiųstiTS-259Tarybos sprendimaiDĖL TRANSPORTO PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOV. Šimkūnienė2014-11-12
AtsisiųstiTS-260Tarybos sprendimaiDĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOV. Šimkūnienė2014-11-12
AtsisiųstiTS-261Tarybos sprendimaiDĖL APRŪPINIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS IR ŠIŲ PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOV. Šimkūnienė2014-11-12
AtsisiųstiTS-262Tarybos sprendimaiDĖL KOMPENSACIJOS UŽ HIGIENOS PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMĄ SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOV. Šimkūnienė2014-11-12
AtsisiųstiTS-263Tarybos sprendimaiDĖL KIETOJO KURO KAINOS, TAIKOMOS KOMPENSACIJOMS SKAIČIUOTI, PATVIRTINIMOV. Šimkūnienė2014-11-12
AtsisiųstiTS-264Tarybos sprendimaiDĖL SOCIALINĖS GLOBOS KAINŲ ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE PATVIRTINIMOV. Šimkūnienė2014-11-12
AtsisiųstiTS-265Tarybos sprendimaiDĖL MAKSIMALAUS SOCIALINĖS GLOBOS IŠLAIDŲ FINANSAVIMO DYDŽIO NUSTATYMOV. Šimkūnienė2014-11-12
AtsisiųstiTSp-325Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų šeimos namų didžiausio leistino pareigybių ir etatų skaičiaus patvirtinimo.V. Šimkūnienė2014-12-17
AtsisiųstiTSp-326Tarybos sprendimo projektasDėl tarybos 2014-03-26 sprendimo Nr. TS-46 „Dėl socialinės srities įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų patvirtinimo“ dalinio paV. Šimkūnienė2014-12-17
AtsisiųstiTSp-327Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių, darbuotojų ir etatų skaičiaus patvirtinimo. V. Šimkūnienė2014-12-17
AtsisiųstiTSp-328Tarybos sprendimo projektasDėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.V. Šimkūnienė2014-12-17
AtsisiųstiTSp-329Tarybos sprendimo projektasDėl Mokėjimo už socialines paslaugas Elektrėnų savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.V. Šimkūnienė2014-12-17