Dokumentų paieška
Formatas: 2021-01-20
Formatas: 2021-01-20
NumerisTipasPavadinimasRengėjasPublikavimo data
AtsisiųstiTS-70Tarybos sprendimaiDėl veiklų „Didelių gabaritų atliekų aikštelių įrengimas“ ir „Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių įrengimas“ pagal priemonę Nr. VP3-3.2.-AM-01 „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ įgyvendinimoBalnys Audrius2010-05-04
AtsisiųstiTS-71Tarybos sprendimaiDėl atstovavimo UAB „VAATC“ visuotiniame akcininkų susirinkimeBalnys Audrius2010-05-04
AtsisiųstiTSp-165Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų paskirstymoBalnys Audrius2010-06-17
AtsisiųstiTS-125Tarybos sprendimaiDĖL DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO IR ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ KOMPOSTAVIMO AIKŠTELIŲ ĮRENGIMO Balnys Audrius2010-06-02
AtsisiųstiTSp-146Tarybos sprendimo projektasDėl didelių gabaritų atliekų surinkimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių įrengimoBalnys Audrius2010-05-18
AtsisiųstiTS-147Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMO Balnys Audrius2010-07-19
AtsisiųstiTSp-198Tarybos sprendimo projektasDėl Gyvūnų laikymo taisyklių papildymoBalnys Audrius2010-08-12
AtsisiųstiTSp-199Tarybos sprendimo projektasDėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalaus tarifo patvirtinimoŠimkūnas Virgaudas2010-08-12
AtsisiųstiTSp-200Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės teritorijoje esančių butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės priežiūros administratoriaus atrinkimo tvarkos aprašo patvirtinimoŠimkūnas Virgaudas2010-08-12
AtsisiųstiTSp-201Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės bendrabučių, daugiabučių namų gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų bei inžinerinių įrenginių naudojimo taisyklių patvirtinimoŠimkūnas Virgaudas2010-08-12
AtsisiųstiTS-178Tarybos sprendimaiDĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS MAKSIMALAUS TARIFO PATVIRTINIMOŠimkūnas Virgaudas2010-09-06
AtsisiųstiTS-179Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS PRIEŽIŪROS ADMINISTRATORIAUS ATRINKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOŠimkūnas Virgaudas2010-09-06
AtsisiųstiTS-180Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDRABUČIŲ, DAUGIABUČIŲ NAMŲ GYVENAMŲJŲ IR BENDRO NAUDOJIMO PATALPŲ BEI INŽINERINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMOŠimkūnas Virgaudas2010-09-06
AtsisiųstiTS-146Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO PROJEKTUI „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS RENOVAVIMAS IR PLĖTRA ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE (ŽEBERTONYSE, N. KIETAVIŠKĖSE, ALESNINKUOSE)“Šimkūnas Virgaudas2010-07-19
AtsisiųstiTS-192Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 3 d. sprendimo Nr. TS – 216 „Dėl pritarimo teikti projektus Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai regioniniu lygmeniu gauti ir bendrojo finansavimo dydžio skyrimo“ dalinio pakeitimoŠimkūnas Virgaudas2010-10-07
AtsisiųstiTS-218Tarybos sprendimaiDėl Keleivinio kelių transporto vežėjų nuostolių, susidariusių dėl būtinų keleivinio kelių transporto paslaugų teikimo visuomenei, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimoŠimkūnas Virgaudas2010-10-29
AtsisiųstiTSp-166Tarybos sprendimo projektasDėl pritarimo projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Elektrėnų savivaldybėje (Žebertonyse, N. Kietaviškėse, Alesninkuose)“Šimkūnas Virgaudas2010-06-17
AtsisiųstiTSp-120Tarybos sprendimo projektasDėl objektų sąrašo patvirtinimoŠimkūnas Virgaudas2010-04-20
AtsisiųstiTS-108Tarybos sprendimaiDėl objektų sąrašo patvirtinimoŠimkūnas Virgaudas2010-05-04
AtsisiųstiTS-55Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ELEKTRĖNŲ SENIŪNIJOS 2010 M. VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMOŠalkauskas Antanas2010-04-09
AtsisiųstiTSp-47Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės administracijos Elektrėnų seniūnijos 2010 m. veiklos programos patvirtinimoŠalkauskas Antanas2010-04-09
AtsisiųstiTSp-48Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės administracijos Vievio seniūnijos 2010 m. veiklos programos patvirtinimoPukėnas Zenonas 2010-04-09
AtsisiųstiTS-56Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEVIO SENIŪNIJOS 2010 M. VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMOPukėnas Zenonas 2010-04-09
AtsisiųstiTS-57Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KIETAVIŠKIŲ SENIŪNIJOS 2010 M. VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMOCibulskienė Dovilija2010-04-09
AtsisiųstiTSp-49Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės administracijos Kietaviškių seniūnijos 2010 m. veiklos programos patvirtinimoCibulskienė Dovilija2010-04-09
AtsisiųstiTSp-50Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės administracijos Semeliškių seniūnijos 2010 m. veiklos programos patvirtinimoBarzdaitis Vytas2010-04-09
AtsisiųstiTS-58Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOSSEMELIŠKIŲ SENIŪNIJOS 2010 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMOBarzdaitis Vytas2010-04-09
AtsisiųstiTS-60Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PASTRĖVIO SENIŪNIJOS 2010 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMOKanapeckas Arūnas2010-04-09
AtsisiųstiTSp-52Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės administracijos Pastrėvio seniūnijos 2010 m. veiklos programos patvirtinimoKanapeckas Arūnas2010-04-09
AtsisiųstiTSp-53Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės administracijos Gilučių seniūnijos 2010 m. veiklos programos patvirtinimoBaltulionis Vytautas2010-04-09