Dokumentų paieška
Formatas: 2021-04-15
Formatas: 2021-04-15
Numerisrūšiuoti ikonaTipasPavadinimasRengėjasPublikavimo data
AtsisiųstiV.TSP-112Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos mokėjimo ir permokėtų kompenV. Šimkūnas2015-06-11
AtsisiųstiV.TSP-111Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimoV. Šimkūnas2015-06-11
AtsisiųstiV.TSP-110Tarybos sprendimo projektasDėl atstovo delegavimo į Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupęV. Šimkūnas2015-06-11
AtsisiųstiV.TSP-11Tarybos sprendimo projektasDėl savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymoR. Bernotienė2015-05-14
AtsisiųstiV.TSP-11Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo dalinio pakeitimoVioleta Šimkūnienė2016-01-14
AtsisiųstiV.TSP-109Tarybos sprendimo projektasDėl 2014 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. TS–321 „Dėl narystės asociacijoje Elektrėnų miesto vietos veiklos grupėje“ dalinio pakeV. Šimkūnas2015-06-11
AtsisiųstiV.TSP-108Tarybos sprendimo projektasDėl dalyvavimo projekte „Atviro valdymo kūrimas vietos lygiu“V. Šimkūnas2015-06-11
AtsisiųstiV.TSP-107Tarybos sprendimo projektasDėl pritarimo UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ parengtam naujos Elektrėnų miesto katilinės statybos investicijų projektuiV. Šimkūnas2015-06-11
AtsisiųstiV.TSP-106Tarybos sprendimo projektasDėl pritarimo projekto „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų Elektrėnų savivaldybėje prieinamumo ir kokybės gerinimasV. Šimkūnas2015-06-11
AtsisiųstiV.TSP-105Tarybos sprendimo projektasDėl bendrojo finansavimo skyrimo Elektrėnų miesto vietos plėtros strategijai parengtiV. Šimkūnienė2015-06-11
AtsisiųstiV.TSP-104Tarybos sprendimo projektasDėl Dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš Elektrėnų savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo dalinio pakeitiV. Komisarenkienė2015-06-11
AtsisiųstiV.TSP-103Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2010-09-29 sprendimo Nr. TS-209 „Dėl Abromiškių reabilitacijos ligoninės stebėtojų tarybos suV. Komisarenkienė2015-06-11
AtsisiųstiV.TSP-102Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2015-02-11 sprendimo Nr. TS-23 „Dėl VšĮ Semeliškių ambulatorijos sveikatos priežiūros stebėtoV. Komisarenkienė2015-06-11
AtsisiųstiV.TSP-101Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2015-02-11 sprendimo Nr. TS-22 „Dėl VšĮ Vievio pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojųV. Komisarenkienė2015-06-11
AtsisiųstiV.TSP-100Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2015-02-11 sprendimo Nr. TS-21 „Dėl VšĮ Elektrėnų savivaldybės psichikos sveikatos priežiūrosV. Komisarenkienė2015-06-11
AtsisiųstiV.TSP-10Tarybos sprendimo projektasDėl priemokos skyrimo Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojuiR. Bernotienė2015-05-14
AtsisiųstiV.TSP-10Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijos nuostatų patvirtinimoRamunė Veronika Sadauskienė2016-01-14
AtsisiųstiV.TSP-1Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.Jekaterina Goličenko2016-01-14
AtsisiųstiV.TS-9Tarybos sprendimaiDėl priemokos Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Jonui Grybauskui skyrimoR. Bernotienė2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-8Tarybos sprendimaiDėl priemokos skyrimo Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriui V. PruskuiR. Bernotienė2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-79Tarybos sprendimaiDėl mokyklinio autobuso perėmimo Elektrėnų savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teiV. Šimkūnas2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-78Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. TS-163 „Dėl Mokinių priėmimo į Elektrėnų savivaldybės beR. V. Sadauskienė2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-77Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr.TS-107 „Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų teritoR. V. Sadauskienė2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-76Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. TS-43 „Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klR. V. Sadauskienė2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-75Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 7 d. sprendimu Nr. TS-35 patvirtinto Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyR. V. Sadauskienė2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-74Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimoR. V. Sadauskienė2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-73Tarybos sprendimaiDėl leidimo Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigoms/ grupėms laikinai nedirbti vasarąR. V. Sadauskienė2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-72Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos apeliacinės komisijos sudarymo ir jos darboR. V. Sadauskienė2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-71Tarybos sprendimaiDėl 2014 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo TS - 181 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Ledo rūmų Elektrėnuose D. Aleksiūnienė2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-70Tarybos sprendimaiDėl 2014 m. gegužės 28 d. sprendimo TS - 98 „Dėl pritarimo viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Ledo rūmų ElektrD. Aleksiūnienė2015-05-28