Dokumentų paieška
Formatas: 2021-01-25
Formatas: 2021-01-25
NumerisTipasPavadinimasRengėjasPublikavimo datarūšiuoti ikona
AtsisiųstiTSp-277Tarybos sprendimo projektasDėl valstybinės žemės pirkimo–pardavimoButrimavičius Arūnas2011-01-24
AtsisiųstiTSp-12Tarybos sprendimo projektasDėl atstovavimo UAB „VAATC“ visuotiniame akcininkų susirinkimeBalnys Audrius2011-01-24
AtsisiųstiTSp-255Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų perskirstymoBalnys Audrius2011-01-24
AtsisiųstiTSp-2Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo naujos redakcijos patvirtinimoŠimkūnas Virgaudas2011-01-24
AtsisiųstiTSp-20Tarybos sprendimo projektasDėl pritarimo Bendradarbiavimo sutarties pasirašymui ir lėšų skyrimoCechanovičienė Inga2011-01-24
AtsisiųstiTSp-21Tarybos sprendimo projektasDėl viešosios įstaigos Vievio bendrosios praktikos gydytojų kabineto pavadinimo pakeitimo ir viešosios įstaigos Vievio šeimos gydytojų kabineto įstatų patvirtinimoCechanovičienė Inga2011-01-24
AtsisiųstiTSp-22Tarybos sprendimo projektasDėl viešosios įstaigos Semeliškių bendrosios praktikos gydytojų kabineto pavadinimo pakeitimo ir viešosios įstaigos Semeliškių ambulatorijos įstatų patvirtinimoCechanovičienė Inga2011-01-24
AtsisiųstiTSp-23Tarybos sprendimo projektasDėl viešosios įstaigos Vievio ambulatorijos pavadinimo pakeitimo ir viešosios įstaigos Vievio pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimoCechanovičienė Inga2011-01-24
AtsisiųstiTSp-24Tarybos sprendimo projektasDėl viešosios įstaigos Vievio miesto palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės įstatų patvirtinimoCechanovičienė Inga2011-01-24
AtsisiųstiTSp-281Tarybos sprendimo projektasDėl 2010 metų savivaldybės biudžeto patikslinimoVaitukaitis Kęstutis2011-01-24
AtsisiųstiTSp-266Tarybos sprendimo projektasDėl pavedimo uždarosios akcinės bendrovės „Gelvita“ valdybai spręsti bendrovės direktoriaus Timofejaus Rusakovo atšaukimo iš pareigų klausimąDambrauskas Danas2011-01-24
AtsisiųstiTS-223Tarybos sprendimaiDĖL KONCESIJOS SUTARTIES VYKDYMORatkevičius Gediminas2011-01-11
AtsisiųstiTS-242Tarybos sprendimaiDĖL IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMORatkevičius Gediminas2011-01-11
AtsisiųstiTS-227Tarybos sprendimaiDĖL SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS, KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ, CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VADOVO, VIDAUS AUDITORIŲ IR VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ VERTINIMO KOMISIJOS NARIŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMOBernotienė Rūta2011-01-11
AtsisiųstiTS-224Tarybos sprendimaiDĖL 2010 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMOŽemaitienė Regina2011-01-11
AtsisiųstiTS-225Tarybos sprendimaiDĖL 2010 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. TS – 143 „DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS INVESTICIJŲ PROJEKTŲ BENDRAJAM FINANSAVIMUI ĖMIMO“ PRIEDO DALINIO PAKEITIMOŽemaitienė Regina2011-01-11
AtsisiųstiTSp-249Tarybos sprendimo projektasDėl 2010 metų savivaldybės biudžeto patikslinimoŽemaitienė Regina2011-01-11
AtsisiųstiTS-243Tarybos sprendimaiDĖL 2010 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMOŽemaitienė Regina2011-01-11
AtsisiųstiTS-246Tarybos sprendimaiDĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ ĮGYVENDINIMO IR DARBDAVIŲ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMOTemlianceva Olga2011-01-11
AtsisiųstiTS-247Tarybos sprendimaiDĖL 2011 METŲ VIEŠŲJŲ DARBŲ SĄRAŠO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE PATVIRTINIMO Temlianceva Olga2011-01-11
AtsisiųstiTS-248Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO 2011 METAMSTemlianceva Olga2011-01-11
AtsisiųstiTS-249Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-09-29 SPRENDIMO NR. TS – 202 „DĖL PREKYBOS ĮKAINIŲ ELEKTRĖNŲ TURGAVIETĖJE PATVIRTINIMO“ PATIKSLINIMOTemlianceva Olga2011-01-11
AtsisiųstiTS-250Tarybos sprendimaiDĖL TURTO PERĖMIMO Temlianceva Olga2011-01-11
AtsisiųstiTS-231Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS – 126 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO 2007 METAMS“ 2 PUNKTO PAKEITIMO“ PANAIKINIMOTemlianceva Olga2011-01-11
AtsisiųstiTS-232Tarybos sprendimaiDĖL SU VIEŠAISIAIS DARBAIS SUSIJUSIŲ IŠLAIDŲ SĄRAŠO IR JŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMOTemlianceva Olga2011-01-11
AtsisiųstiTS-233Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. GRUODŽIO 1 D. SPRENDIMO NR. TS – 262 „DĖL LEIDIMŲ PREKIAUTI CIVILINĖMIS PIROTECHNIKOS PRIEMONĖMIS IŠDAVIMO IR PANAIKINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PANAIKINIMOTemlianceva Olga2011-01-11
AtsisiųstiTS-234Tarybos sprendimaiDĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO Temlianceva Olga2011-01-11
AtsisiųstiTS-235Tarybos sprendimaiDĖL ŽEMĖS MOKESČIO Temlianceva Olga2011-01-11
AtsisiųstiTS-236Tarybos sprendimaiDĖL ŽEMĖS MOKESČIO Temlianceva Olga2011-01-11
AtsisiųstiTS-237Tarybos sprendimaiDĖL ŽEMĖS MOKESČIO Temlianceva Olga2011-01-11