Dokumentų paieška
Formatas: 2021-01-25
Formatas: 2021-01-25
NumerisTipasPavadinimasRengėjasPublikavimo datarūšiuoti ikona
AtsisiųstiTS-238Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTIES SU VILNIAUS APSKRITIES VALSTYBINE MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRATĘSIMOTemlianceva Olga2011-01-11
AtsisiųstiTS-239Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS FILIALAMSTemlianceva Olga2011-01-11
AtsisiųstiTS-240Tarybos sprendimaiDĖL STATINIŲ IR INŽINERINIŲ TINKLŲ PERDAVIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ IR VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LIGONINEITemlianceva Olga2011-01-11
AtsisiųstiTS-241Tarybos sprendimaiDĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMOTemlianceva Olga2011-01-11
AtsisiųstiTS-226Tarybos sprendimaiDĖL 2010-09-29 SPRENDIMO NR. TS – 187 ,,DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS PAGAL ,,VIETOS PLĖTROS 2009–2014 M. STRATEGIJĄ“ DALINIO PAKEITIMO Aleksiūnienė Danutė2011-01-11
AtsisiųstiTS-244Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO IKI 2013 M. PAPILDYMOAleksiūnienė Danutė2011-01-11
AtsisiųstiTS-245Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS ATRINKIMO DALYVAUTI ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMOJE IR DALINIO FINANSAVIMOAleksiūnienė Danutė2011-01-11
AtsisiųstiTS-251Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BEIŽIONIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO Arcabienė Violeta2011-01-11
AtsisiųstiTS-228Tarybos sprendimaiDĖL GYVENTOJŲ APKLAUSOS PASKELBIMO Butrimavičius Arūnas2011-01-11
AtsisiųstiTS-229Tarybos sprendimaiDĖL PAVADINIMŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ GATVĖMS SUTEIKIMO PROJEKTŲ PATVIRTINIMOButrimavičius Arūnas2011-01-11
AtsisiųstiTS-230Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ PERSKIRSTYMOBalnys Audrius2011-01-11
Atsisiųsti01V-1Mero potvarkiaiDėl darbo grupės sudarymoMisiūnienė Birutė2011-01-07
AtsisiųstiTS-211Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento dalinio pakeitimo ir papildymoRatkevičius Gediminas2010-10-29
AtsisiųstiTSp-248Tarybos sprendimo projektasDėl Koncesijos sutarties vykdymoRatkevičius Gediminas2010-10-29
AtsisiųstiTS-212Tarybos sprendimaiDėl 2010 metų savivaldybės biudžeto patikslinimoŽemaitienė Regina2010-10-29
AtsisiųstiTS-213Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS – 01 „Dėl Elektrėnų savivaldybės biudžeto programų aprašymo patvirtinimo“ ir 2010 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. TS – 22 „Dėl Elektrėnų savivaldybės biudžeto programų aprašymo pakeitŽemaitienė Regina2010-10-29
AtsisiųstiTS-217Tarybos sprendimaiDėl fiksuoto pajamų mokesčio, mokamo už pajamas, gautas iš individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, dydžių 2011 metams patvirtinimoTemlianceva Olga2010-10-29
AtsisiųstiTS-219Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės socialinės paramos programos patikslinimoArcabienė Violeta2010-10-29
AtsisiųstiTS-220Tarybos sprendimaiDėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio Elektrėnų savivaldybėje nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo dalinio pakeitimoArcabienė Violeta2010-10-29
AtsisiųstiTS-221Tarybos sprendimaiDėl Mokėjimo už socialines paslaugas Elektrėnų savivaldybėje tvarkos aprašo dalinio pakeitimoArcabienė Violeta2010-10-29
AtsisiųstiTS-216Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimoTarulis Deimantas2010-10-29
AtsisiųstiTS-214Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės teritorijos bendrojo plano patikslinimoButrimavičius Arūnas2010-10-29
AtsisiųstiTS-215Tarybos sprendimaiDėl pavadinimo gatvei suteikimo projekto patvirtinimoButrimavičius Arūnas2010-10-29
AtsisiųstiTS-218Tarybos sprendimaiDėl Keleivinio kelių transporto vežėjų nuostolių, susidariusių dėl būtinų keleivinio kelių transporto paslaugų teikimo visuomenei, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimoŠimkūnas Virgaudas2010-10-29
AtsisiųstiTS-222Tarybos sprendimaiDėl leidimo įsigyti tarnybinį automobilįCechanovičienė Inga2010-10-29
AtsisiųstiTSp-207Tarybos sprendimo projektasDėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2009 metų veiklos ataskaitaiZaveckas Juozas2010-10-07
AtsisiųstiTS-183Tarybos sprendimaiDėl 2010 metų savivaldybės biudžeto patikslinimoŽemaitienė Regina2010-10-07
AtsisiųstiTS-184Tarybos sprendimaiDėl UAB „Gelvita“ ilgalaikės paskolos garantijosŽemaitienė Regina2010-10-07
AtsisiųstiTSp-204Tarybos sprendimo projektasDėl 2010 metų savivaldybės biudžeto patikslinimoŽemaitienė Regina2010-10-07
AtsisiųstiTSp-205Tarybos sprendimo projektasDėl UAB „Gelvita“ ilgalaikės paskolos garantijosŽemaitienė Regina2010-10-07