Dokumentų paieška
Formatas: 2021-04-12
Formatas: 2021-04-12
NumerisTipasPavadinimasRengėjasPublikavimo datarūšiuoti ikona
AtsisiųstiV.TSP-66Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos komitetų sudarymoG. Ratkevičius2015-05-14
AtsisiųstiV.TSP-67Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos nuolatinių komisijų sudarymoG. Ratkevičius2015-05-14
AtsisiųstiV.TSP-68Tarybos sprendimo projektasDėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinio ūkio“ stebėtojų tarybos atšaukimo ir naujos sudarymoG. Ratkevičius2015-05-14
AtsisiųstiV.TSP-69Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės atstovų į Lietuvos savivaldybių asociaciją išrinkimoG. Ratkevičius2015-05-14
AtsisiųstiV.TSP-70Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės atstovų į Lietuvos savivaldybių asociaciją išrinkimoG. Ratkevičius2015-05-14
AtsisiųstiV.TSP-71Tarybos sprendimo projektasDėl 2014 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo TS - 181 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Ledo rūmų Elektrėnuose D. Aleksiūnienė2015-05-14
AtsisiųstiV.TSP-72Tarybos sprendimo projektasDėl 2014 m. gegužės 28 d. sprendimo TS - 98 „Dėl pritarimo viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Ledo rūmų ElektrD. Aleksiūnienė2015-05-14
AtsisiųstiV.TSP-73Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos apeliacinės komisijos sudarymo ir jos darboR. V. Sadauskienė2015-05-14
AtsisiųstiV.TSP-74Tarybos sprendimo projektasDėl leidimo Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigoms/ grupėms laikinai nedirbti vasarąR. V. Sadauskienė2015-05-14
AtsisiųstiV.TSP-75Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimoN. Pulauskienė2015-05-14
AtsisiųstiV.TSP-76Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 7 d. sprendimu Nr. TS-35 patvirtinto Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyR. V. Sadauskienė2015-05-14
AtsisiųstiV.TSP-77Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. TS-43 „Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klR. V. Sadauskienė2015-05-14
AtsisiųstiV.TSP-78Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr.TS-107 „Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų teritoR. V. Sadauskienė2015-05-14
AtsisiųstiV.TSP-79Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. TS-163 „Dėl Mokinių priėmimo į Elektrėnų savivaldybės beR. V. Sadauskienė2015-05-14
AtsisiųstiV.TSP-80Tarybos sprendimo projektasDėl mokyklinio autobuso perėmimo Elektrėnų savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teiV. Šimkūnas2015-05-19
AtsisiųstiV.TS–5Tarybos sprendimaiDėl skyrimo į Elektrėnų administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigasR. Bernotienė2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-6Tarybos sprendimaiDėl savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo, lygio ir kategorijos patvirtinimoR. Bernotienė2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-7Tarybos sprendimaiDėl savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo, lygio ir kategorijos patvirtinimoR. Bernotienė2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-8Tarybos sprendimaiDėl priemokos skyrimo Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriui V. PruskuiR. Bernotienė2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-9Tarybos sprendimaiDėl priemokos Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Jonui Grybauskui skyrimoR. Bernotienė2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-10Tarybos sprendimaiDėl savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymoR. Bernotienė2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-11Tarybos sprendimaiDėl savivaldybės mero pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymoR. Bernotienė2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-12Tarybos sprendimaiDėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „SLAPTAI“, išduoto administracijos direktoriuiR. Bernotienė2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-13Tarybos sprendimaiDėl savivaldybės kontrolieriaus, Kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų, Centralizuoto vidaus audito skyriaus vadovo,R. Bernotienė2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-14Tarybos sprendimaiDėl atstovo delegavimo į projekto „Dujotiekių jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos“ darbo grupęR. Bernotienė2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-15Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės administracijos 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimoV. Pruskas2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-16Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimoD. Kliucevičienė2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-17Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimoG. Dapkevičienė2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-18Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimoP. Danilkevičius2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-19Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimoA. Skučienė2015-05-28