Dokumentų paieška
Formatas: 2021-09-24
Formatas: 2021-09-24
NumerisTipasPavadinimasRengėjasPublikavimo datarūšiuoti ikona
AtsisiųstiTS-163Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIETINIŲ RINKLIAVŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMORatkevičius Gediminas2010-09-06
AtsisiųstiTS-164Tarybos sprendimaiDĖL PREKYBOS PASTRĖVIO SENIŪNIJOS VIEŠOSIOSE VIETOSE ORGANIZAVIMORatkevičius Gediminas2010-09-06
AtsisiųstiTS-165Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. SAUSIO 21 D SPRENDIMO NR. TS – 7 1 PUNKTO PANAIKINIMORatkevičius Gediminas2010-09-06
AtsisiųstiTS-170Tarybos sprendimaiDĖL LEIDIMO ASOCIACIJAI ŽEBERTONIŲ BENDRUOMENEI REGISTRUOTI BUVEINĘTemlianceva Olga2010-09-06
AtsisiųstiTS-171Tarybos sprendimaiDĖL STATINIO, ESANČIO TRAKŲ G. 28, SEMELIŠKIŲ MSTL., ELEKTRĖNŲ SAV., PRIVATIZAVIMOTemlianceva Olga2010-09-06
AtsisiųstiTS-172Tarybos sprendimaiDĖL TURTO PERĖMIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOSTemlianceva Olga2010-09-06
AtsisiųstiTS-173Tarybos sprendimaiDĖL GYVŪNŲ LAIKYMO TAISYKLIŲ PAPILDYMOTemlianceva Olga2010-09-06
AtsisiųstiTS-166Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO RENGIMO, ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMO IR STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOAleksiūnienė Danutė2010-09-06
AtsisiųstiTS-167Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2010–2012 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMOAleksiūnienė Danutė2010-09-06
AtsisiųstiTS-168Tarybos sprendimaiDĖL PROJEKTŲ BENDROJO FINANSAVIMO Aleksiūnienė Danutė2010-09-06
AtsisiųstiTS-169Tarybos sprendimaiDĖL ASMENŲ DELEGAVIMO Į ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĘAleksiūnienė Danutė2010-09-06
AtsisiųstiTS-174Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS IKI 2012 M. BENDROJO PLANO 3 PRIEDO PAPILDYMO Tarulis Deimantas2010-09-06
AtsisiųstiTS-175Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO Nr. TS-108 DALINIO PAKEITIMO Tarulis Deimantas2010-09-06
AtsisiųstiTS-176Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SANATORINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas2010-09-06
AtsisiųstiTS-177Tarybos sprendimaiDĖL MENINIO UGDYMO PROGRAMŲ ĮVEDIMO ELEKTRĖNŲ IR VIEVIO MENO MOKYKLOSETarulis Deimantas2010-09-06
AtsisiųstiTS-178Tarybos sprendimaiDĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS MAKSIMALAUS TARIFO PATVIRTINIMOŠimkūnas Virgaudas2010-09-06
AtsisiųstiTS-179Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS PRIEŽIŪROS ADMINISTRATORIAUS ATRINKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOŠimkūnas Virgaudas2010-09-06
AtsisiųstiTS-180Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDRABUČIŲ, DAUGIABUČIŲ NAMŲ GYVENAMŲJŲ IR BENDRO NAUDOJIMO PATALPŲ BEI INŽINERINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMOŠimkūnas Virgaudas2010-09-06
AtsisiųstiTS-181Tarybos sprendimaiDĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ ŠILUMOS ŪKIO INVESTICIJŲ PATIKSLINIMO 2010-2011 METAMS PAGAL PROJEKTĄ „ELEKTRĖNŲ MIESTO CENTRALIZUOTO ŠILUMOS ENERGIJOS TIEKIMO SISTEMOS PATIKIMUMO DIDINIMAS“ Elektrėnų komunalinis ūkis2010-09-06
AtsisiųstiTS-182Tarybos sprendimaiDĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ ŠILUMOS ŪKIO INVESTICIJŲ 2012-2013 METAMS PAGAL PROJEKTĄ „ELEKTRĖNŲ MIESTO CENTRALIZUOTO ŠILUMOS ENERGIJOS TIEKIMO SISTEMOS PATIKIMUMO DIDINIMAS. II ETAPAS“ Elektrėnų komunalinis ūkis2010-09-06
AtsisiųstiTSp-192Tarybos sprendimo projektasDėl prekybos Pastrėvio seniūnijos viešosiose vietose organizavimoRatkevičius Gediminas2010-08-12
AtsisiųstiTSp-195Tarybos sprendimo projektasDėl leidimo asociacijai Žebertonių bendruomenė registruoti buveinęTemlianceva Olga2010-08-12
AtsisiųstiTSp-196Tarybos sprendimo projektasDėl statinio, esančio Trakų g. 28, Semeliškių mstl., Elektrėnų sav., privatizavimoTemlianceva Olga2010-08-12
AtsisiųstiTSp-197Tarybos sprendimo projektasDėl turto perėmimo Elektrėnų savivaldybės nuosavybėn iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijosTemlianceva Olga2010-08-12
AtsisiųstiTSp-193Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės strateginio veiklos plano rengimo, įgyvendinimo koordinavimo ir stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimoAleksiūnienė Danutė2010-08-12
AtsisiųstiTSp-198Tarybos sprendimo projektasDėl Gyvūnų laikymo taisyklių papildymoBalnys Audrius2010-08-12
AtsisiųstiTSp-199Tarybos sprendimo projektasDėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalaus tarifo patvirtinimoŠimkūnas Virgaudas2010-08-12
AtsisiųstiTSp-200Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės teritorijoje esančių butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės priežiūros administratoriaus atrinkimo tvarkos aprašo patvirtinimoŠimkūnas Virgaudas2010-08-12
AtsisiųstiTSp-201Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės bendrabučių, daugiabučių namų gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų bei inžinerinių įrenginių naudojimo taisyklių patvirtinimoŠimkūnas Virgaudas2010-08-12
AtsisiųstiTSp-202Tarybos sprendimo projektasDėl UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šilumos ūkio investicijų patikslinimo 2010–2011 metams pagal projektą „Elektrėnų miesto centralizuoto šilumos energijos tiekimo sistemos patikimumo didinimas“Elektrėnų komunalinis ūkis2010-08-12