Dokumentų paieška
Formatas: 2021-11-28
Formatas: 2021-11-28
Numerisrūšiuoti ikonaTipasPavadinimasRengėjasPublikavimo data
AtsisiųstiV.TS-58Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2013 m. ataskaitos patvirtinimoV. Komisarenkienė2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-59Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2015 m. veiklos užduočių projektų patvirtinimoV. Komisarenkienė2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-6Tarybos sprendimaiDėl savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo, lygio ir kategorijos patvirtinimoR. Bernotienė2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-60Tarybos sprendimaiDėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2014 m. ataskaitaiV. Komisarenkienė2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-61Tarybos sprendimaiDėl finansinės paramos skyrimoV. Šimkūnienė2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-62Tarybos sprendimaiDėl Socialinių paslaugų teikimo Elektrėnų socialinės globos namuose tvarkos aprašo dalinio pakeitimoV. Šimkūnienė2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-63Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės sveikatos įstaigose teikiamos intensyvios krizių įveikimo pagalbos kainos dydžio patvirtinimoV. Šimkūnienė2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-64Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos kolegijos sudarymoG. Ratkevičius2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-65Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos komitetų sudarymoG. Ratkevičius2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-66Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos nuolatinių komisijų sudarymoG. Ratkevičius2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-67Tarybos sprendimaiDėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinio ūkio“ stebėtojų tarybos atšaukimo ir naujos sudarymoG. Ratkevičius2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-68Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės atstovų į Lietuvos savivaldybių asociaciją išrinkimoG. Ratkevičius2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-69Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos nario delegavimo į Vilniaus regiono plėtros tarybąG. Ratkevičius2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-7Tarybos sprendimaiDėl savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo, lygio ir kategorijos patvirtinimoR. Bernotienė2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-70Tarybos sprendimaiDėl 2014 m. gegužės 28 d. sprendimo TS - 98 „Dėl pritarimo viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Ledo rūmų ElektrD. Aleksiūnienė2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-71Tarybos sprendimaiDėl 2014 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo TS - 181 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Ledo rūmų Elektrėnuose D. Aleksiūnienė2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-72Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos apeliacinės komisijos sudarymo ir jos darboR. V. Sadauskienė2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-73Tarybos sprendimaiDėl leidimo Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigoms/ grupėms laikinai nedirbti vasarąR. V. Sadauskienė2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-74Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimoR. V. Sadauskienė2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-75Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 7 d. sprendimu Nr. TS-35 patvirtinto Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyR. V. Sadauskienė2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-76Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. TS-43 „Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klR. V. Sadauskienė2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-77Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr.TS-107 „Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų teritoR. V. Sadauskienė2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-78Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. TS-163 „Dėl Mokinių priėmimo į Elektrėnų savivaldybės beR. V. Sadauskienė2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-79Tarybos sprendimaiDėl mokyklinio autobuso perėmimo Elektrėnų savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teiV. Šimkūnas2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-8Tarybos sprendimaiDėl priemokos skyrimo Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriui V. PruskuiR. Bernotienė2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-9Tarybos sprendimaiDėl priemokos Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Jonui Grybauskui skyrimoR. Bernotienė2015-05-28
AtsisiųstiV.TSP-1Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.Jekaterina Goličenko2016-01-14
AtsisiųstiV.TSP-10Tarybos sprendimo projektasDėl priemokos skyrimo Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojuiR. Bernotienė2015-05-14
AtsisiųstiV.TSP-10Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijos nuostatų patvirtinimoRamunė Veronika Sadauskienė2016-01-14
AtsisiųstiV.TSP-100Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2015-02-11 sprendimo Nr. TS-21 „Dėl VšĮ Elektrėnų savivaldybės psichikos sveikatos priežiūrosV. Komisarenkienė2015-06-11