Dokumentų paieška
Formatas: 2021-10-20
Formatas: 2021-10-20
Numerisrūšiuoti ikonaTipasPavadinimasRengėjasPublikavimo data
AtsisiųstiV.TSP-101Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2015-02-11 sprendimo Nr. TS-22 „Dėl VšĮ Vievio pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojųV. Komisarenkienė2015-06-11
AtsisiųstiV.TSP-102Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2015-02-11 sprendimo Nr. TS-23 „Dėl VšĮ Semeliškių ambulatorijos sveikatos priežiūros stebėtoV. Komisarenkienė2015-06-11
AtsisiųstiV.TSP-103Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2010-09-29 sprendimo Nr. TS-209 „Dėl Abromiškių reabilitacijos ligoninės stebėtojų tarybos suV. Komisarenkienė2015-06-11
AtsisiųstiV.TSP-104Tarybos sprendimo projektasDėl Dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš Elektrėnų savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo dalinio pakeitiV. Komisarenkienė2015-06-11
AtsisiųstiV.TSP-105Tarybos sprendimo projektasDėl bendrojo finansavimo skyrimo Elektrėnų miesto vietos plėtros strategijai parengtiV. Šimkūnienė2015-06-11
AtsisiųstiV.TSP-106Tarybos sprendimo projektasDėl pritarimo projekto „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų Elektrėnų savivaldybėje prieinamumo ir kokybės gerinimasV. Šimkūnas2015-06-11
AtsisiųstiV.TSP-107Tarybos sprendimo projektasDėl pritarimo UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ parengtam naujos Elektrėnų miesto katilinės statybos investicijų projektuiV. Šimkūnas2015-06-11
AtsisiųstiV.TSP-108Tarybos sprendimo projektasDėl dalyvavimo projekte „Atviro valdymo kūrimas vietos lygiu“V. Šimkūnas2015-06-11
AtsisiųstiV.TSP-109Tarybos sprendimo projektasDėl 2014 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. TS–321 „Dėl narystės asociacijoje Elektrėnų miesto vietos veiklos grupėje“ dalinio pakeV. Šimkūnas2015-06-11
AtsisiųstiV.TSP-11Tarybos sprendimo projektasDėl savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymoR. Bernotienė2015-05-14
AtsisiųstiV.TSP-11Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo dalinio pakeitimoVioleta Šimkūnienė2016-01-14
AtsisiųstiV.TSP-110Tarybos sprendimo projektasDėl atstovo delegavimo į Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupęV. Šimkūnas2015-06-11
AtsisiųstiV.TSP-111Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimoV. Šimkūnas2015-06-11
AtsisiųstiV.TSP-112Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos mokėjimo ir permokėtų kompenV. Šimkūnas2015-06-11
AtsisiųstiV.TSP-113Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimoV. Šimkūnas2015-06-11
AtsisiųstiV.TSP-114Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių daliesV. Šimkūnas2015-06-11
AtsisiųstiV.TSP-115Tarybos sprendimo projektasDėl butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalaV. Šimkūnas2015-06-11
AtsisiųstiV.TSP-116Tarybos sprendimo projektasDėl vietinio priemiestinio susisiekimo maršruto nustatymoV. Šimkūnas2015-06-11
AtsisiųstiV.TSP-117Tarybos sprendimo projektasDėl viešame aukcione parduodamo Elektrėnų savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašo papildymoV. Šimkūnas2015-06-11
AtsisiųstiV.TSP-118Tarybos sprendimo projektasDėl leidimo subnuomoti pastatą Taikos g. 2 ElektrėnuoseV. Šimkūnas2015-06-11
AtsisiųstiV.TSP-119Tarybos sprendimo projektasDėl leidimo subnuomoti patalpas Rungos g. 8 ElektrėnuoseV. Šimkūnas2015-06-11
AtsisiųstiV.TSP-12Tarybos sprendimo projektasDėl savivaldybės mero pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymoR. Bernotienė2015-05-14
AtsisiųstiV.TSP-12Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos mokėjimo ir permokėtų kompenVioleta Šimkūnienė2016-01-14
AtsisiųstiV.TSP-120Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2015-02-11 sprendimo Nr. TS–35 2 ir 3 punktų panaikinimoV. Šimkūnas2015-06-11
AtsisiųstiV.TSP-121Tarybos sprendimo projektasDėl tarybos 2013-06-26 sprendimo Nr. TS–189 „Dėl Elektrėnų savivaldybės narystės asociacijoje Elektrėnų savivaldybės vietos veikV. Šimkūnas2015-06-16
AtsisiųstiV.TSP-123Tarybos sprendimo projektasDėl siūlomo kandidato į Vilniaus teritorinės ligonių kasos taikinimo komisijąV. Komisarenkienė2015-06-16
AtsisiųstiV.TSP-124Tarybos sprendimo projektasDėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės kontrolieriaus (Kontrolės ir audito tarnybos) 2014 metų veiklos ataskaitai.D. Kliucevičienė2015-08-13
AtsisiųstiV.TSP-127Tarybos sprendimo projektasDėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų, lengvatų ir terminų nustatymo 2015 metamsJ. Goličenko2015-08-13
AtsisiųstiV.TSP-128Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės smulkiojo verslo ir kaimo plėtros programos nuostatų dalinio pakeitimoJ. Goličenko2015-08-13
AtsisiųstiV.TSP-129Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2011-10-26 sprendimu Nr. TS–252 patvirtinto mokesčių lengvatų teikimo fiziniams asmenims tvarJ. Goličenko2015-08-13