Dokumentų paieška
Formatas: 2021-01-27
Formatas: 2021-01-27
NumerisTipasPavadinimasRengėjasrūšiuoti ikonaPublikavimo data
AtsisiųstiTS-69Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ IR ETATŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMOV. Šimkūnienė2014-05-07
AtsisiųstiTSp-200Tarybos sprendimo projektasDėl komisijos neįgaliųjų klausimams spręsti sudarymo.V. Šimkūnienė2014-08-13
AtsisiųstiTS-190Tarybos sprendimaiDĖL KOMISIJOS NEĮGALIŲJŲ KLAUSIMAMS SPRĘSTI SUDARYMO.V. Šimkūnienė2014-09-03
AtsisiųstiTSp-225Tarybos sprendimo projektasDėl Mokamų socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų teikimo vaikų dienos centruose tvarkos aprašo patvirtinimo.V. Šimkūnienė2014-09-11
AtsisiųstiTSp-226Tarybos sprendimo projektasDėl Priedo fiziniam asmeniui (globėjui ar rūpintojui) už vaiko ne giminaičio globą dydžio ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimV. Šimkūnienė2014-09-11
AtsisiųstiTSp-227Tarybos sprendimo projektasDėl papildomų specialiųjų socialinių paslaugų Elektrėnų vaikų globos namuose teikimo. V. Šimkūnienė2014-09-11
AtsisiųstiTS-213Tarybos sprendimaiDĖL MOKAMŲ SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO IR PALAIKYMO PASLAUGŲ TEIKIMO VAIKŲ DIENOS CENTRUOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOV. Šimkūnienė2014-09-29
AtsisiųstiTS-214Tarybos sprendimaiDĖL PRIEDO FIZINIAM ASMENIUI (GLOBĖJUI AR RŪPINTOJUI) UŽ VAIKO NE GIMINAIČIO GLOBĄ DYDŽIO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMV. Šimkūnienė2014-09-29
AtsisiųstiTS-215Tarybos sprendimaiDĖL PAPILDOMŲ SPECIALIŲJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ELEKTRĖNŲ VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE TEIKIMOV. Šimkūnienė2014-09-29
AtsisiųstiTSp-265Tarybos sprendimo projektasDėl Maisto talonų ir pietų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.V. Šimkūnienė2014-10-23
AtsisiųstiTSp-266Tarybos sprendimo projektasDėl Socialinių paslaugų teikimo Elektrėnų socialinės reabilitacijos centre tvarkos aprašo patvirtinimo.V. Šimkūnienė2014-10-23
AtsisiųstiTSp-267Tarybos sprendimo projektasDėl Finansinės paramos būsto šildymo sistemai atnaujinti ar vandentiekio ir nuotekų tinklams įvesti tvarkos aprašo patvirtinimo.V. Šimkūnienė2014-10-23
AtsisiųstiTSp-268Tarybos sprendimo projektasDėl Dienos socialinės globos paslaugų teikimo institucijoje tvarkos aprašo patvirtinimo.V. Šimkūnienė2014-10-23
AtsisiųstiTSp-269Tarybos sprendimo projektasDėl Socialinių paslaugų teikimo Elektrėnų socialinės globos namuose tvarkos aprašo patvirtinimo.V. Šimkūnienė2014-10-23
AtsisiųstiTSp-270Tarybos sprendimo projektasDėl Dušo, pirties ir skalbimo paslaugų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.V. Šimkūnienė2014-10-23
AtsisiųstiTSp-271Tarybos sprendimo projektasDėl Transporto paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.V. Šimkūnienė2014-10-23
AtsisiųstiTSp-272Tarybos sprendimo projektasDėl Socialinių paslaugų namuose teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.V. Šimkūnienė2014-10-23
AtsisiųstiTSp-273Tarybos sprendimo projektasDėl Aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.V. Šimkūnienė2014-10-23
AtsisiųstiTSp-274Tarybos sprendimo projektasDėl Kompensacijos už higienos priemonių įsigijimą skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.V. Šimkūnienė2014-10-23
AtsisiųstiTSp-275Tarybos sprendimo projektasDėl kietojo kuro kainos, taikomos kompensacijoms skaičiuoti, patvirtinimo.V. Šimkūnienė2014-10-23
AtsisiųstiTSp-276Tarybos sprendimo projektasDėl socialinės globos kainų Elektrėnų savivaldybės socialinės globos įstaigose patvirtinimo.V. Šimkūnienė2014-10-23
AtsisiųstiTSp-277Tarybos sprendimo projektasDėl maksimalaus socialinės globos išlaidų finansavimo dydžio nustatymo.V. Šimkūnienė2014-10-23
AtsisiųstiTS-253Tarybos sprendimaiDĖL MAISTO TALONŲ IR PIETŲ SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOV. Šimkūnienė2014-11-12
AtsisiųstiTS-254Tarybos sprendimaiDĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS REABILITACIJOS CENTRE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOV. Šimkūnienė2014-11-12
AtsisiųstiTS-255Tarybos sprendimaiDĖL FINANSINĖS PARAMOS BŪSTO ŠILDYMO SISTEMAI ATNAUJINTI AR VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLAMS ĮVESTI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOV. Šimkūnienė2014-11-12
AtsisiųstiTS-256Tarybos sprendimaiDĖL DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ TEIKIMO INSTITUCIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOV. Šimkūnienė2014-11-12
AtsisiųstiTS-257Tarybos sprendimaiDĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOV. Šimkūnienė2014-11-12
AtsisiųstiTS-258Tarybos sprendimaiDĖL DUŠO, PIRTIES IR SKALBIMO PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOV. Šimkūnienė2014-11-12
AtsisiųstiTS-259Tarybos sprendimaiDĖL TRANSPORTO PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOV. Šimkūnienė2014-11-12
AtsisiųstiTS-260Tarybos sprendimaiDĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOV. Šimkūnienė2014-11-12