Dokumentų paieška
Formatas: 2021-04-22
Formatas: 2021-04-22
NumerisTipasPavadinimasRengėjasrūšiuoti ikonaPublikavimo data
AtsisiųstiTSp-251Tarybos sprendimo projektasDėl 2010-09-29 sprendimo Nr. TS – 187 „Dėl pritarimo teikti projektus pagal ,,Vietos plėtros 2009–2014 m. strategiją“ dalinio pakeitimoAleksiūnienė Danutė2011-01-24
AtsisiųstiTS-22Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMOAleksiūnienė Danutė2011-06-07
AtsisiųstiTS-23Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2011–2013 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMOAleksiūnienė Danutė2011-06-07
AtsisiųstiTS-47Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO PRAŠYMUI SKIRTI PAPILDOMĄ FINANSAVIMĄ ĮGYVENDINAMAM PROJEKTUI IR PRISIDĖTIBENDROJO FINANSAVIMO LĖŠOMISAleksiūnienė Danutė2011-06-07
AtsisiųstiTS-48Tarybos sprendimaiDĖL PROJEKTO „DAUGIAFUNKCIO CENTRO STEIGIMAS BUVUSIOS KAZOKIŠKIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS BAZĖJE“ (KAZOKIŠKIŲ DAUGIAFUNKCIS CENTRAS) BENDROJO FINANSAVIMOAleksiūnienė Danutė2011-06-07
AtsisiųstiTS-118Tarybos sprendimaiDĖL 2010-09-29 SPRENDIMO NR. TS – 187 ,,DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS PAGAL ,,VIETOS PLĖTROS 2009–2014 M. STRATEGIJĄ“ DALINIO PAKEITIMO Aleksiūnienė Danutė2011-06-08
AtsisiųstiTS-146Tarybos sprendimaiDĖL 2009 M. BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. TS – 60 ,,DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTĄ GAUTI EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMĄ PAGAL PRIEMONĘ ,,PRIELAIDŲ SPARTESNEI ŪKINĖS VEIKLOS DIVERSIFIKACIJAI KAIMO VIETOVĖSE SUDARYMAS“ IR BENDROJO FINANSAVIMO DYAleksiūnienė Danutė2011-08-10
AtsisiųstiTSp-52Tarybos sprendimo projektasDėl pritarimo prašymui skirti papildomą finansavimą įgyvendinamam projektui ir bendrojo finansavimo skyrimoAleksiūnienė Danutė2011-08-12
AtsisiųstiTSp-26Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2010 m. veiklos ataskaitos patvirtinimoAleksiūnienė Danutė2011-08-11
AtsisiųstiTSp-27Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės 2011–2013 metų strateginio veiklos plano patvirtinimoAleksiūnienė Danutė2011-08-11
AtsisiųstiTSp-53Tarybos sprendimo projektasDėl bendrojo finansavimo dydžio skyrimo projektui „Daugiafunkcio centro steigimas buvusios Kazokiškių pagrindinės mokyklos bazėje“ (Kazokiškių daugiafunkcis centras)Aleksiūnienė Danutė2011-08-12
AtsisiųstiTSp-227Tarybos sprendimo projektasDėl pritarimo teikti projektą finansinei paramai gauti iš Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondoAleksiūnienė Danutė2011-10-18
AtsisiųstiTSp-228Tarybos sprendimo projektasDėl pritarimo teikti projektą „Naujos įrangos įsigijimas ir įdiegimas Semeliškių vidurinės mokyklos katilinėje“ gauti paramą pagal klimato kaitos specialiąją programąAleksiūnienė Danutė2011-10-18
AtsisiųstiTSp-229Tarybos sprendimo projektasDėl planuojamo įgyvendinti projekto „Mažai taršių autobusų įsigijimas atnaujinant uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ autobusų parko transporto priemones“Aleksiūnienė Danutė2011-10-18
AtsisiųstiTSp-204Tarybos sprendimo projektasDėl pritarimo teikti projektus gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal priemonę „Elektrėnų savivaldybės strateginio plėtros plano 2014–2020 m. parengimas“ ir bendrojo finansavimo dydžio skyrimoAleksiūnienė Danutė2011-10-18
AtsisiųstiTSp-205Tarybos sprendimo projektasDėl pritarimo teikti projektą gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal priemonę „Teritorijų planavimas“ ir bendrojo finansavimo dydžio skyrimoAleksiūnienė Danutė2011-10-18
AtsisiųstiTSp-206Tarybos sprendimo projektasDėl pritarimo teikti projektą „Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos pastato Elektrėnuose, Rungos g. 24, rekonstravimas“ gauti paramą pagal klimato kaitos specialiąją programąAleksiūnienė Danutė2011-10-18
AtsisiųstiTSp-207Tarybos sprendimo projektasDėl projekto bendrojo finansavimoAleksiūnienė Danutė2011-10-18
AtsisiųstiTSp-167Tarybos sprendimo projektasDėl 2009 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. TS – 60 „Dėl pritarimo teikti projektą gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal priemonę „prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ ir bendrojo finansavimo dydžiAleksiūnienė Danutė2011-08-17
AtsisiųstiTS-194Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS GAUTI EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMĄ PAGAL PRIEMONĘ „ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO 2014–2020 M. PARENGIMAS“ IR BENDROJO FINANSAVIMO DYDŽIO SKYRIMO Aleksiūnienė Danutė2011-10-05
AtsisiųstiTS-195Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTĄ GAUTI EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMĄ PAGAL PRIEMONĘ „TERITORIJŲ PLANAVIMAS“ IR BENDROJO FINANSAVIMO DYDŽIO SKYRIMO Aleksiūnienė Danutė2011-10-05
AtsisiųstiTS-196Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTĄ „ELEKTRĖNŲ „ĄŽUOLYNO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PASTATO ELEKTRĖNUOSE, RUNGOS G. 24, REKONSTRAVIMAS“ GAUTI PARAMĄ PAGAL KLIMATO KAITOS SPECIALIĄJĄ PROGRAMĄ Aleksiūnienė Danutė2011-10-05
AtsisiųstiTS-197Tarybos sprendimaiDĖL PROJEKTO BENDROJO FINANSAVIMO Aleksiūnienė Danutė2011-10-05
AtsisiųstiTSp-126Tarybos sprendimo projektasDėl 2010-09-29 sprendimo Nr. TS – 187 „Dėl pritarimo teikti projektus pagal „Vietos plėtros 2009–2014 m. strategiją“ dalinio pakeitimoAleksiūnienė Danutė2011-08-16
AtsisiųstiTSp-248Tarybos sprendimo projektasDėl 2011 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS – 196 „Dėl pritarimo teikti projektą „Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos pastato Elektrėnuose, Rungos g. 24, rekonstravimas“ gauti paramą pagal klimato kaitos specialiąją programą“ papildymoAleksiūnienė Danutė2011-11-29
AtsisiųstiTSp-249Tarybos sprendimo projektasDėl pritarimo teikti projektą gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal priemonę „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ ir bendrojo finansavimo dydžio skyrimoAleksiūnienė Danutė2011-11-29
AtsisiųstiTSp-250Tarybos sprendimo projektasDėl projekto „Daugiafunkcio centro steigimas buvusios Kazokiškių pagrindinės mokyklos bazėje“ (Kazokiškių daugiafunkcis centras) pavadinimo pakeitimoAleksiūnienė Danutė2011-11-29
AtsisiųstiTSp-251Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2010-06-30 sprendimo Nr. TS – 144 „Dėl tarybos 2009-07-01 sprendimo Nr. TS – 129 „Dėl ilgalaikės paskolos iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ėmimo investicijų projektams finansuoti“ pirmo punkto pakeitimo ir 2009-12-1Aleksiūnienė Danutė2011-11-29
AtsisiųstiTS-249Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTĄ FINANSINEI PARAMAI GAUTI IŠ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO RĖMIMO FONDOAleksiūnienė Danutė2011-12-12
AtsisiųstiTS-250Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTĄ „NAUJOS ĮRANGOS ĮSIGIJIMAS IR ĮDIEGIMAS SEMELIŠKIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS KATILINĖJE“ GAUTI PARAMĄ PAGAL KLIMATO KAITOS SPECIALIĄJĄ PROGRAMĄ Aleksiūnienė Danutė2011-12-12