Dokumentų paieška
Formatas: 2021-04-22
Formatas: 2021-04-22
NumerisTipasPavadinimasRengėjasrūšiuoti ikonaPublikavimo data
AtsisiųstiTS-251Tarybos sprendimaiDĖL PLANUOJAMO ĮGYVENDINTI PROJEKTO „MAŽAI TARŠIŲ AUTOBUSŲ ĮSIGIJIMAS ATNAUJINANT UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ AUTOBUSŲ PARKO TRANSPORTO PRIEMONES“Aleksiūnienė Danutė2011-12-12
AtsisiųstiTS-266Tarybos sprendimaiDĖL 2011 M. RUGSĖJO 28 D. SPRENDIMO NR. TS – 196 „DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTĄ „ELEKTRĖNŲ „ĄŽUOLYNO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PASTATO ELEKTRĖNUOSE, RUNGOS G. 24, REKONSTRAVIMAS“ GAUTI PARAMĄ PAGAL KLIMATO KAITOS SPECIALIĄJĄ PROGRAMĄ“ PAPILDYMO Aleksiūnienė Danutė2011-12-12
AtsisiųstiTS-267Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTĄ GAUTI EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMĄ PAGAL PRIEMONĘ „SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS“ IR BENDROJO FINANSAVIMO DYDŽIO SKYRIMO Aleksiūnienė Danutė2011-12-12
AtsisiųstiTS-268Tarybos sprendimaiDĖL PROJEKTO „DAUGIAFUNKCIO CENTRO STEIGIMAS BUVUSIOS KAZOKIŠKIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS BAZĖJE“ (KAZOKIŠKIŲ DAUGIAFUNKCIS CENTRAS) PAVADINIMO PAKEITIMOAleksiūnienė Danutė2011-12-12
AtsisiųstiTS-269Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-06-30 SPRENDIMO NR. TS – 144 „DĖL TARYBOS 2009-07-01 SPRENDIMO NR. TS – 129 „DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI“ PIRMO PUNKTO PAKEITIMO IR 2009-12-1Aleksiūnienė Danutė2011-12-12
AtsisiųstiTSp-272Tarybos sprendimo projektasDėl bendrojo finansavimo lėšų skyrimo Vievio meno mokyklos pastato (unikalus Nr. 7994-0028-4013) rekonstrukcijaiAleksiūnienė Danutė2011-12-16
AtsisiųstiTS-288Tarybos sprendimaiDĖL BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠŲ SKYRIMO VIEVIO MENO MOKYKLOS PASTATO (UNIKALUS NR. 7994-0028-4013) REKONSTRUKCIJAI Aleksiūnienė Danutė2012-01-05
AtsisiųstiTSp-5Tarybos sprendimo projektasDėl pritarimo dalyvavimui Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos paskelbtame viešajame konkurseAleksiūnienė Danutė2012-01-19
AtsisiųstiTSp-6Tarybos sprendimo projektasDėl 2010-09-29 sprendimo Nr. TS – 187 „Dėl pritarimo teikti projektus pagal Vietos plėtros 2009–2014 m. strategiją“ dalinio pakeitimoAleksiūnienė Danutė2012-01-19
AtsisiųstiTSp-7Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2013 m. papildymoAleksiūnienė Danutė2012-01-19
AtsisiųstiTSp-29Tarybos sprendimo projektasDėl pritarimo teikti paraišką gauti 2012 m. aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų ir bendrojo finansavimoAleksiūnienė Danutė2012-01-25
AtsisiųstiTS-5Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO DALYVAVIMUI LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS PASKELBTAME VIEŠAJAME KONKURSE Aleksiūnienė Danutė2012-02-08
AtsisiųstiTS-6Tarybos sprendimaiDĖL 2010-09-29 SPRENDIMO NR. TS – 187 ,,DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS PAGAL VIETOS PLĖTROS 2009–2014 M. STRATEGIJĄ“ DALINIO PAKEITIMO Aleksiūnienė Danutė2012-02-08
AtsisiųstiTS-7Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO IKI 2013 M. PAPILDYMOAleksiūnienė Danutė2012-02-08
AtsisiųstiTS-25Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO TEIKTI PARAIŠKĄ GAUTI 2012 M. APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO PROGRAMOS LĖŠŲ IR BENDROJO FINANSAVIMOAleksiūnienė Danutė2012-02-08
AtsisiųstiTSp-32Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2011 m. veiklos ataskaitos patvirtinimoAleksiūnienė Danutė2012-02-23
AtsisiųstiTSp-33Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės 2012–2014 metų strateginio veiklos plano patvirtinimoAleksiūnienė Danutė2012-02-23
AtsisiųstiTSp-34Tarybos sprendimo projektasDėl Lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimoAleksiūnienė Danutė2012-02-23
AtsisiųstiTS-27Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMOAleksiūnienė Danutė2012-03-14
AtsisiųstiTS-28Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2012–2014 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMOAleksiūnienė Danutė2012-03-14
AtsisiųstiTS-29Tarybos sprendimaiDĖL LĖŠŲ VIETOS BENDRUOMENIŲ SPRENDIMAMS ĮGYVENDINTI SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOAleksiūnienė Danutė2012-03-14
AtsisiųstiTSp-75Tarybos sprendimo projektasDėl 2010-09-29 sprendimo Nr. TS – 187 „Dėl pritarimo teikti projektus pagal vietos plėtros 2009–2014 m. strategiją“ papildymoAleksiūnienė Danutė2012-03-14
AtsisiųstiTS-69Tarybos sprendimaiDĖL 2010-09-29 SPRENDIMO NR. TS – 187 ,,DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS PAGAL VIETOS PLĖTROS 2009–2014 M. STRATEGIJĄ“ PAPILDYMOAleksiūnienė Danutė2012-04-04
AtsisiųstiTSp-126Tarybos sprendimo projektasDėl 2009-04-29 sprendimo Nr. TS – 61 „Dėl pritarimo teikti projektus gauti Europos Sąjungos paramą pagal priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ patikslinimoAleksiūnienė Danutė2012-04-12
AtsisiųstiTSp-127Tarybos sprendimo projektasDėl 2010-09-29 sprendimo Nr. TS – 187 „Dėl pritarimo teikti projektus pagal Vietos plėtros 2009–2014 m. strategiją“ dalinio pakeitimoAleksiūnienė Danutė2012-04-12
AtsisiųstiTS-119Tarybos sprendimaiDĖL 2009-04-29 SPRENDIMO NR. TS–61 „DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS GAUTI EUROPOS SĄJUNGOS PARAMĄ PAGAL PRIEMONĘ „KAIMO ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA“ PATIKSLINIMOAleksiūnienė Danutė2012-05-04
AtsisiųstiTS-120Tarybos sprendimaiDĖL 2010-09-29 SPRENDIMO NR. TS – 187 „DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS PAGAL VIETOS PLĖTROS 2009–2014 M. STRATEGIJĄ“ DALINIO PAKEITIMOAleksiūnienė Danutė2012-05-04
AtsisiųstiTSp-169Tarybos sprendimo projektasDėl bendradarbiavimo su Baltarusijos Respublikos partneriaisAleksiūnienė Danutė2012-05-17
AtsisiųstiTSp-170Tarybos sprendimo projektasDėl pritarimo projektų įgyvendinimuiAleksiūnienė Danutė2012-05-17
AtsisiųstiTSp-171Tarybos sprendimo projektasDėl 2010-08-25 sprendimo Nr. TS – 169 „Dėl asmens delegavimo į Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupę“ dalinio pakeitimoAleksiūnienė Danutė2012-05-17