Dokumentų paieška
Formatas: 2020-12-02
Formatas: 2020-12-02
NumerisTipasrūšiuoti ikonaPavadinimasRengėjasPublikavimo data
AtsisiųstiTS-321Tarybos sprendimaiDėl narystės asociacijoje „Elektrėnų miesto vietos veiklos grupė“.V. Šimkūnas2014-12-31
AtsisiųstiTS-1Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės administracijos buveinės pakeitimo.G. Ratkevičius2015-01-23
AtsisiųstiTS-2Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo.G. Ratkevičius2015-01-23
AtsisiųstiTS-3Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų kultūros centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo.R. Suslavičius2015-01-23
AtsisiųstiTS-4Tarybos sprendimai1. Dėl naujos Elektrėnų miesto katilinės statybos investicijų projekto parengimo.V. Šimkūnas2015-01-23
AtsisiųstiTSP-29Tarybos sprendimaiDėl priedų nustatymo.V. Komisarenkienė2015-01-29
AtsisiųstiTS-5Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMOJ. Goličenko2015-02-13
AtsisiųstiTS-6Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2015–2017 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMOJ. Goličenko2015-02-13
AtsisiųstiTS-7Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMOJ. Goličenko2015-02-17
AtsisiųstiTS-8Tarybos sprendimaiDĖL PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ 2015 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMOJ. Goličenko2015-02-17
AtsisiųstiTS-9Tarybos sprendimaiDĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO J. Goličenko2015-02-17
AtsisiųstiTS-10Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOJ. Goličenko2015-02-17
AtsisiųstiTS-11Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO IR KAIMO PLĖTROS PROGRAMOS NUOSTATŲ DALINIO PAKEITIMOJ. Goličenko2015-02-17
AtsisiųstiTS-12Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-12-30 SPRENDIMO NR. TS-288 „DĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ, SKIRTŲ VIETOS BENDRUOMENĖS SOCIALINEI INFJ. Goličenko2015-02-17
AtsisiųstiTS-13Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ PASTATŲ DVARO G. 1 IR DVARO G. 2 PANERIŲ K. VIEVIO SEN. ELEKTRĖNŲ SAV.G.Ratkevičius2015-02-17
AtsisiųstiTS-14Tarybos sprendimaiDĖL LEIDIMO SUBNUOMOTI PASTATĄ, ESANTĮ DRAUGYSTĖS G. 22, ELEKTRĖNAIG. Ratkevičius2015-02-17
AtsisiųstiTS-15Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ, DARBUOTOJŲ IR ETATŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMOV. Šimkūnienė2015-02-17
AtsisiųstiTS-16Tarybos sprendimaiDĖL NEPANAUDOTŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI SKAIČIUOTI IR MOKĖTI NAUDOJIMOV. Šimkūnienė2015-02-17
AtsisiųstiTS-17Tarybos sprendimaiDĖL FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMO ĮSISKOLINIMUI UŽ KOMUNALINES PASLAUGAS PADENGTIV. Šimkūnienė2015-02-17
AtsisiųstiTS-18Tarybos sprendimaiDĖL VŠĮ ELEKTRĖNŲ LIGONINĖS STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMOV. Komisarenkienė2015-02-17
AtsisiųstiTS-19Tarybos sprendimaiDĖL VŠĮ ELEKTRĖNŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMOV. Komisarenkienė2015-02-17
AtsisiųstiTS-20Tarybos sprendimaiDĖL VŠĮ ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMOV. Komisarenkienė2015-02-17
AtsisiųstiTS-21Tarybos sprendimaiDĖL VŠĮ ELEKTRĖNŲ PSICHIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMOV. Komisarenkienė2015-02-17
AtsisiųstiTS-22Tarybos sprendimaiDĖL VŠĮ VIEVIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMOV. Komisarenkienė2015-02-17
AtsisiųstiTS-23Tarybos sprendimaiDĖL VŠĮ SEMELIŠKIŲ AMBULATORIJOS STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMOV. Komisarenkienė2015-02-17
AtsisiųstiTS-24Tarybos sprendimaiDĖL PRIEDŲ NUSTATYMO V. Komisarenkienė2015-02-17
AtsisiųstiTS-25Tarybos sprendimaiDĖL ŽEMĖS SKLYPO SABALIŠKIŲ G. 1D (KAD. NR.7930/0002:423, UNIK. NR. 4400-1853-5401) ELEKTRĖNUOSE NUOMOSA. Butrimavičius2015-02-17
AtsisiųstiTS-26Tarybos sprendimaiDĖL SUTIKIMO ĮRENGTI SPORTO IR VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELĘ A. Butrimavičius2015-02-17
AtsisiųstiTS-27Tarybos sprendimaiDĖL GATVIŲ PYLIMŲ IR LAPIAKALNIO K. GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMOA. Butrimavičius2015-02-17
AtsisiųstiTS-28Tarybos sprendimaiDĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS JURZDIKOS K., GEIBONIŲ K. IR ELEKTRĖNŲ M. SUTEIKIMOA. Butrimavičius2015-02-17