Dokumentų paieška
Formatas: 2020-12-02
Formatas: 2020-12-02
NumerisTipasrūšiuoti ikonaPavadinimasRengėjasPublikavimo data
AtsisiųstiTS-29Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2014 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMOA. Balnys2015-02-17
AtsisiųstiTS-30Tarybos sprendimaiDĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMOV. Šimkūnas2015-02-17
AtsisiųstiTS-31Tarybos sprendimaiDĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ TEIKIAMOS PASLAUGOS ĮKAINIŲ PATVIRTINIMOV. Šimkūnas2015-02-17
AtsisiųstiTS-32Tarybos sprendimaiDĖL 2014 M. LAPKRIČIO 5 D. SPRENDIMO NR. TS-241 „DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMOV. Šimkūnas2015-02-17
AtsisiųstiTS-33Tarybos sprendimaiDĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į DARBO GRUPĘG. Ratkevičius2015-02-17
AtsisiųstiTS-34Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO 2014–2020 M. VILNIAUS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS PROJEKTO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS DALIAIV. Šimkūnas2015-02-17
AtsisiųstiTS-35Tarybos sprendimaiDĖL STATINIŲ DRAUGYSTĖS G. 30 ELEKTRĖNUOSE PANAUDOS SUTARTIES NUTRAUKIMO IR ŠIŲ STATINIŲ NUOMOSV. Šimkūnas2015-02-17
AtsisiųstiTS-36Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano papildymoJ. Goličenko2015-03-31
AtsisiųstiTS-37Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės 2015 metų biudžeto pakeitimoJ. Goličenko2015-03-31
AtsisiųstiTS-38Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės smulkiojo verslo ir kaimo plėtros programos nuostatų papildymoJ. Goličenko2015-03-31
AtsisiųstiTS-39Tarybos sprendimaiDėl skolų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymoJ. Goličenko2015-03-31
AtsisiųstiTS-40Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento dalinio pakeitimoG. Ratkevičius2015-03-31
AtsisiųstiTS-41Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 7 d. sprendimu Nr. TS-35 patvirtinto Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokR. V. Sadauskienė2015-03-31
AtsisiųstiTS-42Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 7 d. sprendimu Nr. TS-35 patvirtinto Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokR. V. Sadauskienė2015-03-31
AtsisiųstiTS-43Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, mokinių skaičiaus vidurkioR. V. Sadauskienė2015-03-31
AtsisiųstiTS-44Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. TS-203 „Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų etatR. V. Sadauskienė2015-03-31
AtsisiųstiTS-45Tarybos sprendimaiDėl tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijos vadovuiR. V. Sadauskienė2015-03-31
AtsisiųstiTS-46Tarybos sprendimaiDėl žemės sklypo unik. Nr. 4400-2790-9526 panaudos sutarties nutraukimoA. Butrimavičius2015-03-31
AtsisiųstiTS-47Tarybos sprendimaiDėl žemės sklypo Sabališkių g. 1c Elektrėnuose (unik. Nr.4400-1853-4978, kad. Nr. 7930/0003:250) padalijimoA. Butrimavičius2015-03-31
AtsisiųstiTS-48Tarybos sprendimaiDėl gatvių Alesninkų k. ir Vievio m. geografinių charakteristikų pakeitimoA. Butrimavičius2015-03-31
AtsisiųstiTS-49Tarybos sprendimaiDėl pavadinimų gatvėms Alesninkų ir Pilypiškių k. suteikimoA. Butrimavičius2015-03-31
AtsisiųstiTS-50Tarybos sprendimaiDėl nuomos sutarties pratęsimo ir papildomų patalpų suteikimo IĮ „Inprojektas“.V. Šimkūnas2015-03-31
AtsisiųstiTS-51Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės 2015 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimoV. Šimkūnienė2015-03-31
AtsisiųstiTS-52Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimoV. Šimkūnienė2015-03-31
AtsisiųstiTS-53Tarybos sprendimaiDėl maksimalaus socialinės globos išlaidų finansavimo dydžio nustatymoV. Šimkūnienė2015-03-31
AtsisiųstiTS-54Tarybos sprendimaiDėl socialinės globos kainų Elektrėnų savivaldybės socialinės globos įstaigose patvirtinimoV. Šimkūnienė2015-03-31
AtsisiųstiTS-55Tarybos sprendimaiDėl pritarimo dalyvavimui projekte partnerio teisėmis ir įnašo dydžio nustatymoV. Šimkūnas2015-03-31
AtsisiųstiTS-56Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimoG. Ratkevičius2015-04-14
AtsisiųstiTS-57Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014-02-26 sprendimo Nr. TS-27 „Dėl biudžetinės įstaigos Elektrėnų savivaldybės visuomenės svG. Ratkevičius2015-04-14
AtsisiųstiTS-59Tarybos sprendimaiDėl žemės sklypo įsigijimoV. Šimkūnas2015-04-14