Dokumentų paieška
Formatas: 2021-04-12
Formatas: 2021-04-12
Numerisrūšiuoti ikonaTipasPavadinimasRengėjasPublikavimo data
AtsisiųstiTS-149Tarybos sprendimaiDĖL PAVEDIMO ATLIKTI TYRIMĄRatkevičius Gediminas2011-08-10
AtsisiųstiTS-149Tarybos sprendimaiDĖL VŠĮ ELEKTRĖNŲ KULTŪROS CENTRO 2011 M. VEIKLOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ATASKAITOS PATVIRTINIMOVšĮ Elektrėnų kultūros centras2012-05-04
AtsisiųstiTS-149Tarybos sprendimaiDĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2014 METAMSTemlianceva Olga2013-06-03
AtsisiųstiTS-149Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYTŲ KOMISIJŲ PERSONALINĖS SUDĖTIES DALINIO PAKEITIMOG. Ratkevičius2014-07-01
AtsisiųstiTS-15Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-09-30 SPRENDIMO NR. TS – 190 „DĖL 2009-07-01 SPRENDIMO NR. TS – 138 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ 20092010 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO“ PANAIKINIMOTarulis Deimantas2010-04-08
AtsisiųstiTS-15Tarybos sprendimaiDĖL FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMOArcabienė Violeta2011-02-09
AtsisiųstiTS-15Tarybos sprendimaiDĖL TURTO PERDAVIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PASTRĖVIO SENIŪNIJAITemlianceva Olga2012-02-08
AtsisiųstiTS-15Tarybos sprendimaiDĖL LEIDIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SPORTO MOKYKLAI LIZINGO BŪDU NUOMOTIS TRANSPORTO PRIEMONĘ KELEIVIAMS VEŽTIRatkevičius Gediminas2013-02-19
AtsisiųstiTS-15Tarybos sprendimaiDĖL PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ 2014 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO.J. Goličenko2014-03-03
AtsisiųstiTS-15Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ, DARBUOTOJŲ IR ETATŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMOV. Šimkūnienė2015-02-17
AtsisiųstiTS-150Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO RENGTI DETALŲJĮ PLANĄButrimavičius Arūnas2010-07-19
AtsisiųstiTS-150Tarybos sprendimaiDĖL SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS JUOZO ZAVECKO VALSTYBĖS TARNYBOS PRATĘSIMOBernotienė Rūta2011-08-10
AtsisiųstiTS-150Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2011M. VEIKLOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ATASKAITOS PATVIRTINIMOElektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka2012-05-04
AtsisiųstiTS-150Tarybos sprendimaiDĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2014 METAMSTemlianceva Olga2013-06-03
AtsisiųstiTS-150Tarybos sprendimaiDĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į VILNIAUS REGIONO PLĖTROS TARYBĄG. Ratkevičius2014-07-01
AtsisiųstiTS-151Tarybos sprendimaiDĖL PAVADINIMO GATVEI SUTEIKIMO IR PATVIRTINIMOButrimavičius Arūnas2010-07-19
AtsisiųstiTS-151Tarybos sprendimaiDĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO Bernotienė Rūta2011-08-10
AtsisiųstiTS-151Tarybos sprendimaiDĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ELEKTRĖNŲ SPORTO, TURIZMO IR PRAMOGŲ CENTRO 2011 M. VEIKLOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ATASKAITOS PATVIRTINIMOViešoji įstaiga Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centras2012-05-04
AtsisiųstiTS-151Tarybos sprendimaiDĖL NEAPMOKESTINAMŲJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ DYDŽIŲ NUSTATYMOTemlianceva Olga2013-06-03
AtsisiųstiTS-151Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ATSTOVO DELEGAVIMO Į UAB „VAATC“ STEBĖTOJŲ TARYBĄG. Ratkevičius2014-07-01
AtsisiųstiTS-152Tarybos sprendimaiDĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ, LENGVATŲ IR MOKĖJIMO TERMINŲ NUSTATYMO 2010 METAMSTemlianceva Olga2010-07-19
AtsisiųstiTS-152Tarybos sprendimaiDĖL SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS, KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ, CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VADOVO, VIDAUS AUDITORIŲ IR VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ VERTINIMO KOMISIJOS NARIŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDĖTIES PAKEITIMO IR PATVIRTINIMOBernotienė Rūta2011-08-10
AtsisiųstiTS-152Tarybos sprendimaiDĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ELEKTRĖNŲ SPORTO, TURIZMO IR PRAMOGŲ CENTRO ĮKAINIŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS PATVIRTINIMOViešoji įstaiga Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centras2012-05-04
AtsisiųstiTS-152Tarybos sprendimaiDĖL PREKYBOS ĮKAINIŲ VIEVIO MIESTO TURGAVIETĖJE PATVIRTINIMOTemlianceva Olga2013-06-03
AtsisiųstiTS-152Tarybos sprendimaiDĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIO ŪKIO STEBĖTOJŲ TARYBOS PERSONALINĖS SUDĖTIES DALINIO PAKEITIMOG. Ratkevičius2014-07-01
AtsisiųstiTS-153Tarybos sprendimaiDĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO Temlianceva Olga2010-07-19
AtsisiųstiTS-153Tarybos sprendimaiDĖL PAVADINIMŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ GATVĖMS SUTEIKIMOButrimavičius Arūnas2011-08-10
AtsisiųstiTS-153Tarybos sprendimaiDĖL SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS ELEKTRĖNŲ VAISTINĖS 2011 M. METINIO PRANEŠIMO, FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMOSĮ Elektrėnų vaistinė2012-05-04
AtsisiųstiTS-153Tarybos sprendimaiDĖL LEIDIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI IŠPIRKTI AUTOMOBILIUS UŽ LIKUTINĘ VERTĘ Ratkevičius Gediminas2013-06-03
AtsisiųstiTS-153Tarybos sprendimaiDĖL TENISO AIKŠTELĖS RENOVACIJOS IR NAUDOJIMOG. Ratkevičius2014-07-01