Dokumentų paieška
Formatas: 2021-11-28
Formatas: 2021-11-28
NumerisTipasrūšiuoti ikonaPavadinimasRengėjasPublikavimo data
AtsisiųstiTS-228Tarybos sprendimaiDĖL GYVENTOJŲ APKLAUSOS PASKELBIMO Butrimavičius Arūnas2011-01-11
AtsisiųstiTS-229Tarybos sprendimaiDĖL PAVADINIMŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ GATVĖMS SUTEIKIMO PROJEKTŲ PATVIRTINIMOButrimavičius Arūnas2011-01-11
AtsisiųstiTS-32Tarybos sprendimaiDĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMOButrimavičius Arūnas2011-06-07
AtsisiųstiTS-33Tarybos sprendimaiDĖL VIEVIO MIESTO RIBŲ KEITIMOButrimavičius Arūnas2011-06-07
AtsisiųstiTS-54Tarybos sprendimaiDĖL PAVADINIMŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ GATVĖMS SUTEIKIMO Butrimavičius Arūnas2011-06-07
AtsisiųstiTS-55Tarybos sprendimaiDĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO Butrimavičius Arūnas2011-06-07
AtsisiųstiTS-56Tarybos sprendimaiDĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMOButrimavičius Arūnas2011-06-07
AtsisiųstiTS-120Tarybos sprendimaiDĖL PAVADINIMŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ GATVĖMS SUTEIKIMOButrimavičius Arūnas2011-06-08
AtsisiųstiTS-121Tarybos sprendimaiDĖL GATVĖS GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO Butrimavičius Arūnas2011-06-08
AtsisiųstiTS-122Tarybos sprendimaiDĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMOButrimavičius Arūnas2011-06-08
AtsisiųstiTS-153Tarybos sprendimaiDĖL PAVADINIMŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ GATVĖMS SUTEIKIMOButrimavičius Arūnas2011-08-10
AtsisiųstiTS-199Tarybos sprendimaiDĖL PAVADINIMŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ GATVĖMS SUTEIKIMOButrimavičius Arūnas2011-10-05
AtsisiųstiTS-200Tarybos sprendimaiDĖL ESAMOS GATVĖS GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO Butrimavičius Arūnas2011-10-05
AtsisiųstiTS-201Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO RENGTI ŽEMĖS SKLYPO KAD. NR. 7914/0006:1021 DETALŲJĮ PLANĄButrimavičius Arūnas2011-10-05
AtsisiųstiTS-185Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO ATASKAITAI Butrimavičius Arūnas2011-09-27
AtsisiųstiTS-186Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-71 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMOButrimavičius Arūnas2011-09-27
AtsisiųstiTS-187Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO RENGTI ŽEMĖS SKLYPO KAD. NR. 7957/0001:30 DETALŲJĮ PLANĄButrimavičius Arūnas2011-09-27
AtsisiųstiTS-188Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO RENGTI ŽEMĖS SKLYPO KAD. NR. 7957/0001:101 DETALŲJĮ PLANĄButrimavičius Arūnas2011-09-27
AtsisiųstiTS-189Tarybos sprendimaiDĖL PAVADINIMŲ GYVEMAMŲJŲ VIETOVIŲ GATVĖMS SUTEIKIMO Butrimavičius Arūnas2011-09-27
AtsisiųstiTS-190Tarybos sprendimaiDĖL ESAMŲ GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMOButrimavičius Arūnas2011-09-27
AtsisiųstiTS-125Tarybos sprendimaiDĖL GAMTOS IR NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMOStasiulionis Kazimieras2011-06-08
AtsisiųstiTS-90Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ATSTOVO DELEGAVIMO Į ŽRVVG„VILKAUDA“ VALDYBĄStasiulionis Kazimieras2011-06-07
AtsisiųstiTS-123Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ATSTOVO DELEGAVIMO Į UAB „VAATC“ STEBĖTOJŲ TARYBĄBalnys Audrius2011-06-08
AtsisiųstiTS-124Tarybos sprendimaiDĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMOBalnys Audrius2011-06-08
AtsisiųstiTS-140Tarybos sprendimaiDĖL ATSTOVAVIMO UAB „VAATC“ VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIMEBalnys Audrius2011-06-08
AtsisiųstiTS-26Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2010 METŲ ATASKAITOS APIE PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMĄ PATVIRTINIMOBalnys Audrius2011-06-07
AtsisiųstiTS-191Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMO Balnys Audrius2011-09-27
AtsisiųstiTS-9Tarybos sprendimaiDĖL ATSTOVAVIMO UAB „VAATC“ VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIMEBalnys Audrius2011-02-09
AtsisiųstiTS-230Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ PERSKIRSTYMOBalnys Audrius2011-01-11
AtsisiųstiTS-184Tarybos sprendimaiDĖL 2011 M. BIRŽELIO 29 D. TARYBOS SPRENDIMO NR. TS – 155 1 PUNKTO PATIKSLINIMOŠimkūnas Virgaudas2011-09-27