Dokumentų paieška
Formatas: 2021-04-13
Formatas: 2021-04-13
NumerisTipasPavadinimasRengėjasrūšiuoti ikonaPublikavimo data
AtsisiųstiV.TS-63Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės sveikatos įstaigose teikiamos intensyvios krizių įveikimo pagalbos kainos dydžio patvirtinimoV. Šimkūnienė2015-05-28
AtsisiųstiV.TSP-105Tarybos sprendimo projektasDėl bendrojo finansavimo skyrimo Elektrėnų miesto vietos plėtros strategijai parengtiV. Šimkūnienė2015-06-11
AtsisiųstiV.TSP-143Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių ir etatų skaičiaus patvirtinimoV. Šimkūnienė2015-08-13
AtsisiųstiV.TSP-144Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo dalinio pakeitimoV. Šimkūnienė2015-08-13
AtsisiųstiV.TS–140Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių ir etatų skaičiaus patvirtinimoV. Šimkūnienė2015-09-03
AtsisiųstiV.TS–141Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo dalinio pakeitimoV. Šimkūnienė2015-09-03
AtsisiųstiTSp-102Tarybos sprendimo projektasDėl pritarimo Bendradarbiavimo sutarčiai.V. Šimkūnas.2014-05-15
AtsisiųstiTSp-103Tarybos sprendimo projektasDėl tarybos 2010-09-29 sprendimo Nr. TS – 187 „Dėl pritarimo teikti projektus pagal Vietos plėtros 2009–2014 m. strategiją“ daliV. Šimkūnas.2014-05-15
AtsisiųstiTS-251Tarybos sprendimaiDĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IŠ LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS.V. Šimkūnas2013-10-28
AtsisiųstiTS-252Tarybos sprendimaiDĖL STATINIŲ NUGRIOVIMO IR LĖŠŲ SKYRIMO.V. Šimkūnas2013-10-28
AtsisiųstiTS-253Tarybos sprendimaiDĖL LEIDIMO KEISTI PASTATO, ESANČIO TAIKOS G. 2, ELEKTRĖNAI, LANGUS IR DURIS IR PATIRTŲ IŠLAIDŲ ĮSKAITYMO Į NUOMPINIGIUS.V. Šimkūnas2013-10-28
AtsisiųstiTS-254Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „IDEMUS“.V. Šimkūnas2013-10-28
AtsisiųstiTSp-297Tarybos sprendimo projektasDėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šilumos kainų dedamųjų patvirtinimo.V. Šimkūnas2013-11-14
AtsisiųstiTSp-298Tarybos sprendimo projektasDėl pritarimo projekto „Abromiškių svirno pritaikymas muziejaus veiklai“ paraiškos teikimui gauti Europos ekonominės erdvės finaV. Šimkūnas2013-11-14
AtsisiųstiTSp-299Tarybos sprendimo projektasDėl sutikimo perimti valstybės turtą iš Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir jo perdavimo sveikatos priežiūroV. Šimkūnas2013-11-14
AtsisiųstiTSp-300Tarybos sprendimo projektasDėl negyvenamųjų patalpų perdavimo panaudos teise Kazokiškių bendruomenei.V. Šimkūnas2013-11-14
AtsisiųstiTS-279Tarybos sprendimaiDĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ PATVIRTINIMO.V. Šimkūnas2013-12-03
AtsisiųstiTS-280Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO PROJEKTO „ABROMIŠKIŲ SVIRNO PRITAIKYMAS MUZIEJAUS VEIKLAI“ PARAIŠKOS TEIKIMUI GAUTI EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS FINAV. Šimkūnas2013-12-03
AtsisiųstiTS-281Tarybos sprendimai DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS IR JO PERDAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪRV. Šimkūnas2013-12-03
AtsisiųstiTS-282Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO PANAUDOS TEISE KAZOKIŠKIŲ BENDRUOMENEI.V. Šimkūnas2013-12-03
AtsisiųstiTSp-317Tarybos sprendimo projektasDėl negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio nustatymo Virginijai Speičienei.V. Šimkūnas2013-12-13
AtsisiųstiTsp-318Tarybos sprendimo projektasDėl leidimo subnuomoti patalpas.V. Šimkūnas2013-12-13
AtsisiųstiTSp-319Tarybos sprendimo projektasDėl negyvenamųjų patalpų, esančių Taikos g. 6B Elektrėnuose, nuomos konkurso.V. Šimkūnas2013-12-13
AtsisiųstiTSp-320Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013-06-26 sprendimo Nr. TS–203 „Dėl turto perdavimo Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugųV. Šimkūnas2013-12-13
AtsisiųstiTS-299Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS MOKESČIO NUSTATYMO VIRGINIJAI SPEIČIENEI.V. Šimkūnas2013-12-31
AtsisiųstiTS-300Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ TAIKOS G. 6B ELEKTRĖNUOSE, NUOMOS KONKURSO.V. Šimkūnas2013-12-31
AtsisiųstiTS-301Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-06-26 SPRENDIMO NR. TS – 203 „DĖL TURTO PERDAVIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUV. Šimkūnas2013-12-31
AtsisiųstiTSp-11Tarybos sprendimo projektasDėl sutikimo perimti valstybės turtą iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos.V. Šimkūnas2014-01-16
AtsisiųstiTS–10Tarybos sprendimaiDĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IŠ LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS.V. Šimkūnas2014-02-04
AtsisiųstiTSp-36Tarybos sprendimo projektasDėl pritarimo „Atviro jaunimo centro kūrimas ir darbo su rizikos grupės vaikais ir jaunimu paslaugų plėtra Elektrėnų savivaldybėV. Šimkūnas2014-02-13