Dokumentų paieška
Formatas: 2020-08-12
Formatas: 2020-08-12
NumerisTipasrūšiuoti ikonaPavadinimasRengėjasPublikavimo data
AtsisiųstiTSp-262Tarybos sprendimo projektasDėl negyvenamųjų patalpų panaudos Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos filialamsTemlianceva Olga2011-01-24
AtsisiųstiTSp-263Tarybos sprendimo projektasDėl gamtinių dujų bendrojo naudojimo sistemų pardavimoTemlianceva Olga2011-01-24
AtsisiųstiTSp-264Tarybos sprendimo projektasDėl statinių ir inžinerinių tinklų perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Elektrėnų komunalinis ūkis“Temlianceva Olga2011-01-24
AtsisiųstiTSp-265Tarybos sprendimo projektasDėl nekilnojamojo turto perdavimoTemlianceva Olga2011-01-24
AtsisiųstiTSp-3Tarybos sprendimo projektasDėl pritarimo projektui „Per sportą į sveiką gyvenimą“ ir bendrojo finansavimoAleksiūnienė Danutė2011-01-24
AtsisiųstiTSp-4Tarybos sprendimo projektasDėl pritarimo projektui „Energetika merams“ ir lėšų skyrimoAleksiūnienė Danutė2011-01-24
AtsisiųstiTSp-269Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2013 m. papildymoAleksiūnienė Danutė2011-01-24
AtsisiųstiTSp-270Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų pradinės mokyklos atrinkimo dalyvauti švietimo įstaigų modernizavimo programoje ir dalinio finansavimoAleksiūnienė Danutė2011-01-24
AtsisiųstiTSp-251Tarybos sprendimo projektasDėl 2010-09-29 sprendimo Nr. TS – 187 „Dėl pritarimo teikti projektus pagal ,,Vietos plėtros 2009–2014 m. strategiją“ dalinio pakeitimoAleksiūnienė Danutė2011-01-24
AtsisiųstiTSp-52Tarybos sprendimo projektasDėl pritarimo prašymui skirti papildomą finansavimą įgyvendinamam projektui ir bendrojo finansavimo skyrimoAleksiūnienė Danutė2011-08-12
AtsisiųstiTSp-26Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2010 m. veiklos ataskaitos patvirtinimoAleksiūnienė Danutė2011-08-11
AtsisiųstiTSp-27Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės 2011–2013 metų strateginio veiklos plano patvirtinimoAleksiūnienė Danutė2011-08-11
AtsisiųstiTSp-53Tarybos sprendimo projektasDėl bendrojo finansavimo dydžio skyrimo projektui „Daugiafunkcio centro steigimas buvusios Kazokiškių pagrindinės mokyklos bazėje“ (Kazokiškių daugiafunkcis centras)Aleksiūnienė Danutė2011-08-12
AtsisiųstiTSp-227Tarybos sprendimo projektasDėl pritarimo teikti projektą finansinei paramai gauti iš Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondoAleksiūnienė Danutė2011-10-18
AtsisiųstiTSp-228Tarybos sprendimo projektasDėl pritarimo teikti projektą „Naujos įrangos įsigijimas ir įdiegimas Semeliškių vidurinės mokyklos katilinėje“ gauti paramą pagal klimato kaitos specialiąją programąAleksiūnienė Danutė2011-10-18
AtsisiųstiTSp-229Tarybos sprendimo projektasDėl planuojamo įgyvendinti projekto „Mažai taršių autobusų įsigijimas atnaujinant uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ autobusų parko transporto priemones“Aleksiūnienė Danutė2011-10-18
AtsisiųstiTSp-204Tarybos sprendimo projektasDėl pritarimo teikti projektus gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal priemonę „Elektrėnų savivaldybės strateginio plėtros plano 2014–2020 m. parengimas“ ir bendrojo finansavimo dydžio skyrimoAleksiūnienė Danutė2011-10-18
AtsisiųstiTSp-205Tarybos sprendimo projektasDėl pritarimo teikti projektą gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal priemonę „Teritorijų planavimas“ ir bendrojo finansavimo dydžio skyrimoAleksiūnienė Danutė2011-10-18
AtsisiųstiTSp-206Tarybos sprendimo projektasDėl pritarimo teikti projektą „Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos pastato Elektrėnuose, Rungos g. 24, rekonstravimas“ gauti paramą pagal klimato kaitos specialiąją programąAleksiūnienė Danutė2011-10-18
AtsisiųstiTSp-207Tarybos sprendimo projektasDėl projekto bendrojo finansavimoAleksiūnienė Danutė2011-10-18
AtsisiųstiTSp-167Tarybos sprendimo projektasDėl 2009 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. TS – 60 „Dėl pritarimo teikti projektą gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal priemonę „prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ ir bendrojo finansavimo dydžiAleksiūnienė Danutė2011-08-17
AtsisiųstiTSp-126Tarybos sprendimo projektasDėl 2010-09-29 sprendimo Nr. TS – 187 „Dėl pritarimo teikti projektus pagal „Vietos plėtros 2009–2014 m. strategiją“ dalinio pakeitimoAleksiūnienė Danutė2011-08-16
AtsisiųstiTSp-278Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės Beižionių vaikų globos namų darbuotojų skaičiaus patvirtinimoArcabienė Violeta2011-01-24
AtsisiųstiTSp-279Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės Beižionių vaikų globos namų sporto salės nuomos įkainių patvirtinimoArcabienė Violeta2011-01-24
AtsisiųstiTSp-18Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės socialinės srities įstaigų darbuotojų skaičiaus patvirtinimoArcabienė Violeta2011-01-24
AtsisiųstiTSp-19Tarybos sprendimo projektasDėl finansinės paramos skyrimoArcabienė Violeta2011-01-24
AtsisiųstiTSp-164Tarybos sprendimo projektasDėl komisijos neįgaliųjų klausimams spręsti sudarymoArcabienė Violeta2011-08-17
AtsisiųstiTSp-217Tarybos sprendimo projektasDėl komisijos neįgaliųjų klausimams spręsti nuostatų patvirtinimoArcabienė Violeta2011-10-18
AtsisiųstiTSp-218Tarybos sprendimo projektasDėl kietojo kuro kainos, taikomos kompensacijoms skaičiuoti, patvirtinimoArcabienė Violeta2011-10-18
AtsisiųstiTSp-242Tarybos sprendimo projektasDėl viešosios įstaigos Elektrėnų vaikų dienos centro ir viešosios įstaigos Elektrėnų vaikų globos namų pertvarkymo inicijavimoArcabienė Violeta2011-10-18