Dokumentų paieška
Formatas: 2021-11-28
Formatas: 2021-11-28
Numerisrūšiuoti ikonaTipasPavadinimasRengėjasPublikavimo data
AtsisiųstiV.TSP-205Tarybos sprendimo projektasDėl kietojo kuro kainos, taikomos kompensacijoms skaičiuoti, patvirtinimo.Violeta Šimkūnienė2015-11-05
AtsisiųstiV.TSP-206Tarybos sprendimo projektasDėl žemės nuomos mokesčio sumažinimo uždarajai akcinei bendrovei „Gelmesta“Jekaterina Goličenko2015-11-12
AtsisiųstiV.TSP-207Tarybos sprendimo projektasDėl žemės mokesčio sumažinimo Rasutei BartkevičieneiJekaterina Goličenko2015-11-12
AtsisiųstiV.TSP-208Tarybos sprendimo projektasDėl viešosios įstaigos Abromiškių reabilitacijos ligoninės buveinės ir įstatų dalinio pakeitimoGediminas Ratkevičius2015-11-12
AtsisiųstiV.TSP-209Tarybos sprendimo projektasDėl negyvenamųjų patalpų, esančių Draugystės g. 24, Elektrėnai, nuomosVirgaudas Šimkūnas2015-11-17
AtsisiųstiV.TSP-21Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės Vievio gimnazijos 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimoE. Janavičienė2015-05-14
AtsisiųstiV.TSP-210Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano pakeitimo.Jekaterina Goličenko2015-12-03
AtsisiųstiV.TSP-211Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės 2015 metų biudžeto pakeitimo.Jekaterina Goličenko2015-12-03
AtsisiųstiV.TSP-212Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės strateginio veiklos plano rengimo, įgyvendinimo koordinavimo ir stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimJekaterina Goličenko2015-12-03
AtsisiųstiV.TSP-213Tarybos sprendimo projektasDėl Privatizavimo fondo lėšų 2015 metų sąmatos pakeitimo.Jekaterina Goličenko2015-12-03
AtsisiųstiV.TSP-214Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos komitetų personalinės sudėties dalinio pakeitimo.Gediminas Ratkevičius2015-12-03
AtsisiųstiV.TSP-215Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos buveinės ir nuostatų dalinio pakeitimo.Gediminas Ratkevičius2015-12-03
AtsisiųstiV.TSP-216Tarybos sprendimo projektasDėl bendrojo finansavimo skyrimo Elektrėnų miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijai įgyvendinti.Virgaudas Šimkūnas2015-12-03
AtsisiųstiV.TSP-217Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo papildymo.Arūnas Butrimavičius2015-12-03
AtsisiųstiV.TSP-218Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės 2014–2020 metų atliekų tvarkymo plano patvirtinimo.Jurijus Valiūnas2015-12-03
AtsisiųstiV.TSP-219Tarybos sprendimo projektasDėl atstovo delegavimo į Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupę „Vilnijos žuvys“.Audrius Balnys2015-12-03
AtsisiųstiV.TSP-22Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės Kietaviškių pagrindinės mokyklos 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimoE. Janavičienė2015-05-14
AtsisiųstiV.TSP-220Tarybos sprendimo projektasDėl Kapinių sąrašo skelbimo Elektrėnų savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo.Kazimieras Stasiulionis2015-12-03
AtsisiųstiV.TSP-221Tarybos sprendimo projektasDėl Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo Elektrėnų savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo.Vilma Komisarenkienė2015-12-03
AtsisiųstiV.TSP-222Tarybos sprendimo projektasDėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo dalinio pakeitimo.Violeta Šimkūnienė2015-12-03
AtsisiųstiV.TSP-223Tarybos sprendimo projektasDėl lėšų skyrimo Elektrėnų rajono ČRŽ melioracijos statinių naudotojų asociacijos vykdomam projektui.Antanas Aleksiūnas2015-12-03
AtsisiųstiV.TSP-224Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016 metų veiksmų planoVida Mikalajūnienė2015-12-03
AtsisiųstiV.TSP-225Tarybos sprendimo projektasDėl turto perdavimo biudžetinei įstaigai Elektrėnų savivaldybės sporto centrui.Virgaudas Šimkūnas2015-12-03
AtsisiųstiV.TSP-226Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano pakeitimo.Jekaterina Goličenko2015-12-17
AtsisiųstiV.TSP-227Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės 2015 metų biudžeto pakeitimo.Jekaterina Goličenko2015-12-17
AtsisiųstiV.TSP-228Tarybos sprendimo projektasDėl viešųjų darbų, skirtų vieto bendruomenės socialinei infrastruktūrai padėti palaikyti ir (ar) plėtoti Elektrėnų savivaldybės Jekaterina Goličenko2015-12-17
AtsisiųstiV.TSP-229Tarybos sprendimo projektasDėl privačios žemės sklypo pirkimo Elektrėnų savivaldybės nuosavybėn.Gediminas Ratkevičius2015-12-17
AtsisiųstiV.TSP-23Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės Beižionių mokyklos-daugiafunkcio centro 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimoJ. Bekešienė2015-05-14
AtsisiųstiV.TSP-230Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos nuolatinių komisijų sudėties pakeitimo.Gediminas Ratkevičius2015-12-17
AtsisiųstiV.TSP-231Tarybos sprendimo projektasDėl pavadinimų gyvenamųjų vietovių gatvėms suteikimo.Arūnas Butrimavičius2015-12-17