Dokumentų paieška
Formatas: 2020-10-20
Formatas: 2020-10-20
Numerisrūšiuoti ikonaTipasPavadinimasRengėjasPublikavimo data
AtsisiųstiTS-124Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ 2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO VEIKLOS ATASKAITAIElektrėnų socialinių paslaugų centras2013-05-02
AtsisiųstiTS-124Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BEIŽIONIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIV. Juknevičius2014-06-05
AtsisiųstiTS-123Tarybos sprendimaiDĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) MAKSIMALIŲ TARIFŲ UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ PATVIRTINIMOElektrėnų komunalinis ūkis2010-06-02
AtsisiųstiTS-123Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ATSTOVO DELEGAVIMO Į UAB „VAATC“ STEBĖTOJŲ TARYBĄBalnys Audrius2011-06-08
AtsisiųstiTS-123Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMU NR. TS – 110 PATVIRTINTO MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PAKEITIMOTarulis Deimantas2012-05-04
AtsisiųstiTS-123Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO VEIKLOS ATASKAITAIElektrėnų socialinių paslaugų centras2013-05-02
AtsisiųstiTS-123Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS KIETAVIŠKIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR VADOVO 2013 M. VEIKLOS ATASE. Janavičienė2014-06-05
AtsisiųstiTS-122Tarybos sprendimaiDĖL ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ PATVIRTINIMOElektrėnų komunalinis ūkis2010-06-02
AtsisiųstiTS-122Tarybos sprendimaiDĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMOButrimavičius Arūnas2011-06-08
AtsisiųstiTS-122Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEVIO SANATORINĖS MOKYKLOS LIKVIDAVIMO Tarulis Deimantas2012-05-04
AtsisiųstiTS-122Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SPORTO MOKYKLOS 2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAIElektrėnų savivaldybės sporto mokykla2013-05-02
AtsisiųstiTS-122Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SEMELIŠKIŲ VAIKŲ DARŽELIO 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2013A. Budėnienė2014-06-05
AtsisiųstiTS-121Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ NEGYVENAMŲJŲ IR GYVENAMŲJŲ PASTATŲ IR PATALPŲ ADMINISTRAVIMO, PRIEŽIŪROS IR KITŲ IŠLAIDŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO Temlianceva Olga2010-06-02
AtsisiųstiTS-121Tarybos sprendimaiDĖL GATVĖS GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO Butrimavičius Arūnas2011-06-08
AtsisiųstiTS-121Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS LIKVIDAVIMO Tarulis Deimantas2012-05-04
AtsisiųstiTS-121Tarybos sprendimaiDĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ELEKTRĖNŲ SPORTO, TURIZMO IR PRAMOGŲ CENTRO 2012 M. VEIKLOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ATASKAITOS PATVIRTINIMOViešoji įstaiga Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centras2013-05-02
AtsisiųstiTS-121Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SEMELIŠKIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO I. Adomėnienė2014-06-05
AtsisiųstiTS-120Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-07-01 SPRENDIMO NR. TS-147 PAPILDYMOTemlianceva Olga2010-06-02
AtsisiųstiTS-120Tarybos sprendimaiDĖL PAVADINIMŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ GATVĖMS SUTEIKIMOButrimavičius Arūnas2011-06-08
AtsisiųstiTS-120Tarybos sprendimaiDĖL 2010-09-29 SPRENDIMO NR. TS – 187 „DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS PAGAL VIETOS PLĖTROS 2009–2014 M. STRATEGIJĄ“ DALINIO PAKEITIMOAleksiūnienė Danutė2012-05-04
AtsisiųstiTS-120Tarybos sprendimaiDĖL VŠĮ VIEVIO KULTŪROS CENTRO 2012 M. VEIKLOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ATASKAITOS PATVIRTINIMOVšĮ Vievio kultūros centras2013-05-02
AtsisiųstiTS-120Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ „ĄŽUOLYNO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO VEIKLOS ATA. Skučienė2014-06-05
AtsisiųstiTS-12Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ ETATINIŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO IR ETATŲ NORMATYVŲ PATVIRTINIMOTarulis Deimantas2010-04-08
AtsisiųstiTS-12Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI VIEVIO MIESTO PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINEI PANAUDOS TEISETemlianceva Olga2011-02-09
AtsisiųstiTS-12Tarybos sprendimaiDĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ UAB ELEKTRĖNŲ KNYGŲ CENTRO AKCIJŲ ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄTemlianceva Olga2012-02-08
AtsisiųstiTS-12Tarybos sprendimaiDĖL VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ELEKTRĖNŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ IR ELEKTRĖNŲ VAIKŲ DIENOS CENTRO PERTVARKYMO Į BIUDŽETINES ĮSTAIGASDastikienė Živilė 2013-02-19
AtsisiųstiTS-12Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO.J. Goličenko2014-03-03
AtsisiųstiTS-12Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-12-30 SPRENDIMO NR. TS-288 „DĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ, SKIRTŲ VIETOS BENDRUOMENĖS SOCIALINEI INFJ. Goličenko2015-02-17
AtsisiųstiTS-119Tarybos sprendimaiDĖL TURTO PERĖMIMO Temlianceva Olga2010-06-02
AtsisiųstiTS-119Tarybos sprendimaiDĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „JAUNIMO KRANTAS“ DALININKO TEISIŲ PERLEIDIMORatkevičius Gediminas2011-06-08