Dokumentų paieška
Formatas: 2021-10-20
Formatas: 2021-10-20
NumerisTipasPavadinimasRengėjasrūšiuoti ikonaPublikavimo data
AtsisiųstiTSp-236Tarybos sprendimo projektasDėl pritarimo projekto “Elektroninės demokratijos plėtra Elektrėnų savivaldybėje (II etapas)” teikimui gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą.Aleksiūnienė Danutė2013-08-14
AtsisiųstiTSp-235Tarybos sprendimo projektasDėl tarybos 2010-09-29 sprendimo Nr. TS-187 “Dėl pritarimo teikti projektus pagal vietos plėtros 2009-2014 m. strategiją” dalinio pakeitimo.Aleksiūnienė Danutė2013-08-14
AtsisiųstiTS-221Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO PROJEKTO „ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SPORTO MOKYKLOS PASTATO ATNAUJINIMAS“ TEIKIMUI GAUTI PARAMĄ PAGAL KLIMATO KAITOS SPECIALIĄJĄ PROGRAMĄ“.Aleksiūnienė Danutė2013-09-02
AtsisiųstiTS-220Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO PROJEKTO „ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS PASTATO ATNAUJINIMAS“ TEIKIMUI GAUTI PARAMĄ PAGAL KLIMATO KAITOS SPECIALIĄJĄ PROGRAMĄ“.Aleksiūnienė Danutė2013-09-02
AtsisiųstiTS-219Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO PROJEKTO „ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „PASAKA“ PASTATO ATNAUJINIMAS“ TEIKIMUI GAUTI PARAMĄ PAGAL KLIMATO KAITOS SPECIALIĄJĄ PROGRAMĄ“.Aleksiūnienė Danutė2013-09-02
AtsisiųstiTS-218Tarybos sprendimaiDĖL KANDIDATO TEIKIMO APDOVANOJIMUI „AUKSINĖS KRIVŪLĖS RITERIS“.Aleksiūnienė Danutė2013-09-02
AtsisiųstiTS-217Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO PROJEKTO „ELEKTRONINĖS DEMOKRATIJOS PLĖTRA ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE (II ETAPAS)“ TEIKIMUI GAUTI EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMĄ.Aleksiūnienė Danutė2013-09-02
AtsisiųstiTS-216Tarybos sprendimaiDĖL TARYBOS 2010-09-29 SPRENDIMO NR. TS-187 ,,DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS PAGAL VIETOS PLĖTROS 2009–2014 M. STRATEGIJĄ“ DALINIO PAKEITIMO.Aleksiūnienė Danutė2013-09-02
AtsisiųstiTSp-45Tarybos sprendimo projektasDėl ūkininko ūkio registravimo dokumentų išdavimo ir kainų patvirtinimoAleksiūnas Antanas2013-01-31
AtsisiųstiTS-42Tarybos sprendimaiDĖL ŪKININKO ŪKIO REGISTRAVIMO DOKUMENTŲ IŠDAVIMO IR KAINŲ PATVIRTINIMOAleksiūnas Antanas2013-02-19
AtsisiųstiTS-71Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO SEMELIŠKIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAIAdomėnienė Irena2011-06-07
AtsisiųstiTSp-86Tarybos sprendimo projektasDėl pritarimo Semeliškių vidurinės mokyklos vadovo 2011 metų veiklos ataskaitaiAdomėnienė Irena2012-03-14
AtsisiųstiTS-80Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO SEMELIŠKIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAIAdomėnienė Irena2012-04-04
AtsisiųstiTSp-178Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2011 metų veiklos programos patvirtinimoAdomaitis Algimantas2011-08-17
AtsisiųstiTSp-31Tarybos sprendimo projektasDėl koncesijos sutarties nutraukimoAdomaitis Algimantas2012-01-31
AtsisiųstiTSp-63Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2012 metų veiklos programos patvirtinimoAdomaitis Algimantas2012-03-14
AtsisiųstiTS-57Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2012 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMOAdomaitis Algimantas2012-04-04
AtsisiųstiTSp-149Tarybos sprendimo projektasDėl viešosios įstaigos Abromiškių reabilitacijos ligoninės vadovo 2012 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.Abromiškių reabilitacijos ligoninė 2013-04-11
AtsisiųstiTS-134Tarybos sprendimaiDĖL VŠĮ ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LIGONINĖS 2012 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO Abromiškių reabilitacijos ligoninė 2013-05-02
AtsisiųstiV.TS-36Tarybos sprendimaiDėl Vievio kultūros centro 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.A.Stepankevičiūtė2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-179Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.A.Skučienė2015-10-06
AtsisiųstiV.TS-177Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“ nuostatų patvirtinimo.A.Ščiukaitienė2015-10-06
AtsisiųstiV.TS-168Tarybos sprendimaiDėl žemės sklypo, kurio kad. Nr. 7910/0001:48, Žilvičių g. 4 Sabališkių k. detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo.A.Butrimavičius2015-10-06
AtsisiųstiV.TS-169Tarybos sprendimaiDėl žemės sklypo kad. Nr. 7910/0002:184 (unik. Nr. 7930-0002-0124) dalies paėmimo visuomenės poreikiams.A.Butrimavičius2015-10-06
AtsisiųstiV.TS-170Tarybos sprendimaiDėl žemės sklypo Pilypiškių k. rezervavimo bendroms gyventojų reikmėms.A.Butrimavičius2015-10-06
AtsisiųstiV.TS-171Tarybos sprendimaiDėl žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams procedūros nutraukimo.A.Butrimavičius2015-10-06
AtsisiųstiV.TS-172Tarybos sprendimaiDėl Beržų gatvės Kareivonių k. geografinių charakteristikų pakeitimo.A.Butrimavičius2015-10-06
AtsisiųstiV.TS-173Tarybos sprendimaiDėl pavadinimų gatvėms Kareivonių k. ir Vievio m. suteikimo.A.Butrimavičius2015-10-06
AtsisiųstiV.TS-167Tarybos sprendimaiDėl atstovavimo UAB „VAATC“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.A.Balnys2015-10-06
AtsisiųstiTS-94Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ PATVIRTINIMOA. Vyšniauskas2014-06-04