Dokumentų paieška
Formatas: 2020-10-20
Formatas: 2020-10-20
Numerisrūšiuoti ikonaTipasPavadinimasRengėjasPublikavimo data
AtsisiųstiTS-119Tarybos sprendimaiDĖL 2009-04-29 SPRENDIMO NR. TS–61 „DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS GAUTI EUROPOS SĄJUNGOS PARAMĄ PAGAL PRIEMONĘ „KAIMO ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA“ PATIKSLINIMOAleksiūnienė Danutė2012-05-04
AtsisiųstiTS-119Tarybos sprendimaiDĖL VŠĮ ELEKTRĖNŲ KULTŪROS CENTRO 2012 M. VEIKLOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ATASKAITOS PATVIRTINIMOVšĮ Elektrėnų kultūros centras2013-05-02
AtsisiųstiTS-119Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS 2013 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2013 METŲ VEIKLOS ATE. Kontrimas2014-06-05
AtsisiųstiTS-118Tarybos sprendimaiDĖL DALININKO TEISIŲ IR PAREIGŲ BEI VALSTYBĖS TURTO PERĖMIMOTemlianceva Olga2010-06-02
AtsisiųstiTS-118Tarybos sprendimaiDĖL 2010-09-29 SPRENDIMO NR. TS – 187 ,,DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS PAGAL ,,VIETOS PLĖTROS 2009–2014 M. STRATEGIJĄ“ DALINIO PAKEITIMO Aleksiūnienė Danutė2011-06-08
AtsisiųstiTS-118Tarybos sprendimaiDĖL NUOMOJAMO TURTO PAGERINIMO IŠLAIDŲ ĮSKAITYMO Į NUOMOS MOKESTĮRatkevičius Gediminas2012-05-04
AtsisiųstiTS-118Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka2013-05-02
AtsisiųstiTS-118Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEVIO GIMNAZIJOS 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO VEIKLOS ATASG. Dobilaitis2014-06-05
AtsisiųstiTS-117Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARČIŲ PRATĘSIMOTemlianceva Olga2010-06-02
AtsisiųstiTS-117Tarybos sprendimaiDĖL 2011 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IR 2011–2013 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATIKSLINIMOŽemaitienė Regina2011-06-08
AtsisiųstiTS-117Tarybos sprendimaiDĖL NUOSAVYBĖS TEISIŲ ATKŪRIMORatkevičius Gediminas2012-05-04
AtsisiųstiTS-117Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO 2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAIElektrėnų švietimo paslaugų centras2013-05-02
AtsisiųstiTS-117Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS IR GELBĖJIMO TARNYBOS VADOVO 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS IR 2013 METŲ FINANSINIŲ ATASA. Narkevičius2014-06-05
AtsisiųstiTS-116Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS Temlianceva Olga2010-06-02
AtsisiųstiTS-116Tarybos sprendimaiDĖL SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS ELEKTRĖNŲ VAISTINĖS 2010 M. METINIO PRANEŠIMO, FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMOSĮ Elektrėnų vaistinė2011-06-08
AtsisiųstiTS-116Tarybos sprendimaiDĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ VALDYBOS SUDARYMORatkevičius Gediminas2012-05-04
AtsisiųstiTS-116Tarybos sprendimaiDĖL VIEVIO MENO MOKYKLOS 2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAIVievio meno mokykla2013-05-02
AtsisiųstiTS-116Tarybos sprendimaiDĖL RASUTĖS BARTKEVIČIENĖS 2012 IR 2013 METŲ ŽEMĖS MOKESČIO SKOLOSJ. Goličenko2014-06-05
AtsisiųstiTS-115Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ DRAUGYSTĖS G. 20, ELEKTRĖNAI, NUOMOS Temlianceva Olga2010-06-02
AtsisiųstiTS-115Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BEIŽIONIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAIBeižionių vaikų globos namai2011-06-08
AtsisiųstiTS-115Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS PATVIRTINIMORatkevičius Gediminas2012-05-04
AtsisiųstiTS-115Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ MENO MOKYKLOS 2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų meno mokykla2013-05-02
AtsisiųstiTS-115Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ 31.5 IR 31.6 PUNKTŲ PAKEITIMOA. Balnys2014-06-05
AtsisiųstiTS-114Tarybos sprendimaiDĖL NEAPMOKESTINAMŲJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ DYDŽIŲNUSTATYMOTemlianceva Olga2010-06-02
AtsisiųstiTS-114Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS REABILITACIJOS CENTRO VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAIElektrėnų socialinės reabilitacijos centras2011-06-08
AtsisiųstiTS-114Tarybos sprendimaiDĖL ŠVIESOS IR SABALIŠKIŲ GATVIŲ ELEKTRĖNŲ M. GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO Butrimavičius Arūnas2012-04-04
AtsisiųstiTS-114Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS LITERATŪROS IR MENO MUZIEJAUS VADOVO 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMOElektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejus2013-05-02
AtsisiųstiTS-114Tarybos sprendimaiDĖL PAVADINIMŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ GATVĖMS SUTEIKIMOA. Butrimavičius2014-06-05
AtsisiųstiTS-113Tarybos sprendimaiDĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2011 METAMSTemlianceva Olga2010-06-02
AtsisiųstiTS-113Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAIElektrėnų socialinės globos namai2011-06-08