Dokumentų paieška
Formatas: 2021-07-29
Formatas: 2021-07-29
NumerisTipasrūšiuoti ikonaPavadinimasRengėjasPublikavimo data
AtsisiųstiV.TS-49Tarybos sprendimaiDėl sutikimo perimti valstybės turtą iš Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijosV. Šimkūnas2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-50Tarybos sprendimaiDėl sutikimo perimti valstybės turtą iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekosV. Šimkūnas2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-51Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybei nuosavybės teise priklausančio pastato, esančio Draugystės g. 24, Elektrėnai, nuomos koncesininkuiV. Šimkūnas2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-52Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus delegavimoA. Balnys2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-53Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės atstovo delegavimo į UAB „VAATC“ stebėtojų tarybąA. Balnys2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-54Tarybos sprendimaiDėl atstovavimo UAB „VAATC“ visuotiniame akcininkų susirinkimeA. Balnys2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-55Tarybos sprendimaiDėl pavadinimo gatvei Vidugirių ir Daučiuliškių kaimuose suteikimoA. Butrimavičius2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-56Tarybos sprendimaiDėl tarybos nario delegavimo į Vilniaus teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybąV. Komisarenkienė2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-57Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2015 m. darbo plano patvirtinimoV. Komisarenkienė2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-58Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2013 m. ataskaitos patvirtinimoV. Komisarenkienė2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-59Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2015 m. veiklos užduočių projektų patvirtinimoV. Komisarenkienė2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-60Tarybos sprendimaiDėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2014 m. ataskaitaiV. Komisarenkienė2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-61Tarybos sprendimaiDėl finansinės paramos skyrimoV. Šimkūnienė2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-62Tarybos sprendimaiDėl Socialinių paslaugų teikimo Elektrėnų socialinės globos namuose tvarkos aprašo dalinio pakeitimoV. Šimkūnienė2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-63Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės sveikatos įstaigose teikiamos intensyvios krizių įveikimo pagalbos kainos dydžio patvirtinimoV. Šimkūnienė2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-64Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos kolegijos sudarymoG. Ratkevičius2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-65Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos komitetų sudarymoG. Ratkevičius2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-66Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos nuolatinių komisijų sudarymoG. Ratkevičius2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-67Tarybos sprendimaiDėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinio ūkio“ stebėtojų tarybos atšaukimo ir naujos sudarymoG. Ratkevičius2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-68Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės atstovų į Lietuvos savivaldybių asociaciją išrinkimoG. Ratkevičius2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-69Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos nario delegavimo į Vilniaus regiono plėtros tarybąG. Ratkevičius2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-70Tarybos sprendimaiDėl 2014 m. gegužės 28 d. sprendimo TS - 98 „Dėl pritarimo viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Ledo rūmų ElektrD. Aleksiūnienė2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-71Tarybos sprendimaiDėl 2014 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo TS - 181 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Ledo rūmų Elektrėnuose D. Aleksiūnienė2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-72Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos apeliacinės komisijos sudarymo ir jos darboR. V. Sadauskienė2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-73Tarybos sprendimaiDėl leidimo Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigoms/ grupėms laikinai nedirbti vasarąR. V. Sadauskienė2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-74Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimoR. V. Sadauskienė2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-75Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 7 d. sprendimu Nr. TS-35 patvirtinto Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyR. V. Sadauskienė2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-76Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. TS-43 „Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klR. V. Sadauskienė2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-77Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr.TS-107 „Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų teritoR. V. Sadauskienė2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-78Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. TS-163 „Dėl Mokinių priėmimo į Elektrėnų savivaldybės beR. V. Sadauskienė2015-05-28