Dokumentų paieška
Formatas: 2020-10-20
Formatas: 2020-10-20
Numerisrūšiuoti ikonaTipasPavadinimasRengėjasPublikavimo data
AtsisiųstiTS-113Tarybos sprendimaiDĖL PAVADINIMŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ GATVĖMS SUTEIKIMOButrimavičius Arūnas2012-04-04
AtsisiųstiTS-113Tarybos sprendimaiDĖL VIEVIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ VADOVO 2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAIElektrėnų sav. Vievio vaikų lopšelis-darželis 'Eglutė'2013-05-02
AtsisiųstiTS-113Tarybos sprendimaiDĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMOA. Butrimavičius2014-06-05
AtsisiųstiTS-112Tarybos sprendimaiDĖL PROJEKTO „ELEKTRĖNŲ LEDO RŪMŲ PASTATO ENERGETINIŲ CHARAKTERISTIKŲ GERINIMAS“ DALINIO FINANSAVIMO Aleksiūnienė Danutė2010-06-02
AtsisiųstiTS-112Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAIElektrėnų socialinių paslaugų centras2011-06-08
AtsisiųstiTS-112Tarybos sprendimaiDĖL VŠĮ SEMELIŠKIŲ AMBULATORIJOS STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMOMiškinytė Vilma2012-04-04
AtsisiųstiTS-112Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS“ 2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAIElektrėnų vaikų lopšelis-darželis 'Drugelis'2013-05-02
AtsisiųstiTS-112Tarybos sprendimaiDĖL ŽEMĖS SKLYPŲ KAD. NR. 7930/002:423 IR 7930/0002:250 ELEKTRĖNUOSE NUOMOSA. Butrimavičius2014-06-05
AtsisiųstiTS-111Tarybos sprendimaiDĖL PAPILDOMŲ BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠŲ SKYRIMO PROJEKTUI „LEDO RŪMŲ ELEKTRĖNUOSE PLĖTRA“Aleksiūnienė Danutė2010-06-02
AtsisiųstiTS-111Tarybos sprendimaiDĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ELEKTRĖNŲ SPORTO, TURIZMO IR PRAMOGŲ CENTRO 2010 M. VEIKLOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ATASKAITOS PATVIRTINIMOViešoji įstaiga Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centras2011-06-08
AtsisiųstiTS-111Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. RUGSĖJO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-214 „DĖL VŠĮ VIEVIO MIESTO PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĖS STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMOMiškinytė Vilma2012-04-04
AtsisiųstiTS-111Tarybos sprendimaiDĖL SEMELIŠKIŲ VAIKŲ DARŽELIO2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAIElektrėnų sav. Semeliškių vaikų darželis2013-05-02
AtsisiųstiTS-111Tarybos sprendimaiDĖL TARYBOS 2010-09-29 SPRENDIMO NR. TS – 187 „DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS PAGAL VIETOS PLĖTROS 2009–2014 M. STRATEGIJĄ“ DALIV. Šimkūnas2014-06-05
AtsisiųstiTS-110Tarybos sprendimaiDėl turto panaudos sutarties sudarymoRatkevičius Gediminas2010-05-04
AtsisiųstiTS-110Tarybos sprendimaiDĖL VŠĮ ELEKTRĖNŲ KULTŪROS CENTRO 2010 M. VEIKLOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ATASKAITOS PATVIRTINIMOVšĮ Elektrėnų kultūros centras2011-06-08
AtsisiųstiTS-110Tarybos sprendimaiDĖL VŠĮ VIEVIO POLIKLINIKOS STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMOMiškinytė Vilma2012-04-04
AtsisiųstiTS-110Tarybos sprendimaiDĖL PYLIMŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO 2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAIElektrėnų sav. Pylimų lopšelis-darželis2013-05-02
AtsisiųstiTS-110Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAIV. Šimkūnas2014-06-05
AtsisiųstiTS-11Tarybos sprendimaiDĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO DALINIO PAKEITIMOArcabienė Violeta2010-04-08
AtsisiųstiTS-11Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTIES SU VILNIAUS TERITORINE DARBO BIRŽA PRATĘSIMOTemlianceva Olga2011-02-09
AtsisiųstiTS-11Tarybos sprendimaiDĖL TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ, TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PRIEDŲ NUSTATYMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIAMS Tarulis Deimantas2012-02-08
AtsisiųstiTS-11Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012-08-22 sprendimo Nr. TS - 261 pripažinimo netekusiu galiosRatkevičius Gediminas2013-02-19
AtsisiųstiTS-11Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO IR KAIMO PLĖTROS PROGRAMOS NUOSTATŲ DALINIO PAKEITIMOJ. Goličenko2015-02-17
AtsisiųstiTS-109Tarybos sprendimaiDėl pritarimo Elektrėnų meno mokyklos vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Elektrėnų meno mokykla2010-05-04
AtsisiųstiTS-109Tarybos sprendimaiDĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,GELVITA“AUDITUOTO 2010 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO, PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO IR ŠILUMOS TIEKIMO VEIKLOS EKONOMINIŲ RODIKLIŲ SUVESTINĖS UŽ 2010 M. AUDITO ATASKAITOS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADOS PATVIRTINUAB Gelvita2011-06-08
AtsisiųstiTS-109Tarybos sprendimaiDĖL VŠĮ VIEVIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMOMiškinytė Vilma2012-04-04
AtsisiųstiTS-109Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „ŽIOGELIS“ 2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų savivaldybės darželis-mokykla 'Žiogelis'2013-05-02
AtsisiųstiTS-109Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO PASLAUGŲ TEIKIMUIV. Komisarenkienė2014-06-05
AtsisiųstiTS-108Tarybos sprendimaiDėl objektų sąrašo patvirtinimoŠimkūnas Virgaudas2010-05-04
AtsisiųstiTS-108Tarybos sprendimaiDĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“AUDITUOTO 2010 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO, PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO IR ŠILUMOS TIEKIMO VEIKLOS EKONOMINIŲ RODIKLIŲ SUVESTINĖS UŽ 2010 M. AUDITO ATASKAITOS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUElektrėnų komunalinis ūkis2011-06-08