Dokumentų paieška
Formatas: 2021-04-22
Formatas: 2021-04-22
NumerisTipasPavadinimasrūšiuoti ikonaRengėjasPublikavimo data
AtsisiųstiTSp-230Tarybos sprendimo projektasDėl 2010 m. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 1.9. ir 1.12. punktų dalinio pakeitimoCechanovičienė Inga2010-10-07
AtsisiųstiTS-210Tarybos sprendimaiDėl 2010 m. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 1.9. ir 1.12. punktų dalinio pakeitimoCechanovičienė Inga2010-10-07
AtsisiųstiTS-81Tarybos sprendimaiDėl 2010 m. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 1.3. punkto dalinio pakeitimo ir papildymo 1.14. punktuCechanovičienė Inga2010-05-04
AtsisiųstiTSp-72Tarybos sprendimo projektasDėl 2010 m. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 1.3. punkto dalinio pakeitimo ir papildymo 1.14. punktuCechanovičienė Inga2010-04-20
AtsisiųstiTS-225Tarybos sprendimaiDĖL 2010 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. TS – 143 „DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS INVESTICIJŲ PROJEKTŲ BENDRAJAM FINANSAVIMUI ĖMIMO“ PRIEDO DALINIO PAKEITIMOŽemaitienė Regina2011-01-11
AtsisiųstiTSp-250Tarybos sprendimo projektasDėl 2010 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS – 143 „Dėl ilgalaikės paskolos investicijų projektų bendrajam finansavimui ėmimo“ priedo dalinio pakeitimoŽemaitienė Regina2011-01-24
AtsisiųstiTS-119Tarybos sprendimaiDĖL 2009-04-29 SPRENDIMO NR. TS–61 „DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS GAUTI EUROPOS SĄJUNGOS PARAMĄ PAGAL PRIEMONĘ „KAIMO ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA“ PATIKSLINIMOAleksiūnienė Danutė2012-05-04
AtsisiųstiTSp-126Tarybos sprendimo projektasDėl 2009-04-29 sprendimo Nr. TS – 61 „Dėl pritarimo teikti projektus gauti Europos Sąjungos paramą pagal priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ patikslinimoAleksiūnienė Danutė2012-04-12
AtsisiųstiTSp-43Tarybos sprendimo projektasDėl 2009 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. 152 „Dėl priedo fiziniam asmeniui (globėjui ar rūpintojui) už vaiko ne giminaičio globą dydžio ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ laikino sustabdymo Arcabienė Violeta2010-04-09
AtsisiųstiTSp-167Tarybos sprendimo projektasDėl 2009 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. TS – 60 „Dėl pritarimo teikti projektą gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal priemonę „prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ ir bendrojo finansavimo dydžiAleksiūnienė Danutė2011-08-17
AtsisiųstiTS-146Tarybos sprendimaiDĖL 2009 M. BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. TS – 60 ,,DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTĄ GAUTI EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMĄ PAGAL PRIEMONĘ ,,PRIELAIDŲ SPARTESNEI ŪKINĖS VEIKLOS DIVERSIFIKACIJAI KAIMO VIETOVĖSE SUDARYMAS“ IR BENDROJO FINANSAVIMO DYAleksiūnienė Danutė2011-08-10
AtsisiųstiTSP-80Tarybos sprendimo projektasDėl VšĮ Semeliškių ambulatorijos 2014 m. veiklos ataskaitos ir 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimoA. Batavičius2015-03-26
AtsisiųstiTS–69Tarybos sprendimaiDėl VšĮ Semeliškių ambulatorijos 2014 m. veiklos ataskaitos ir 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimoA. Batavičius2015-04-14
AtsisiųstiTSp-80Tarybos sprendimo projektasDėl VšĮ Semeliškių ambulatorijos 2013 m. veiklos ataskaitos ir 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.A. Batavičius2014-04-17
AtsisiųstiTSP-77Tarybos sprendimo projektasDėl VšĮ Elektrėnų savivaldybės asmens sveikatos priežiūros centro 2014 m. veiklos ataskaitos ir 2014 m. finansinių ataskaitų riK. Kameneckas2015-03-26
AtsisiųstiTS–66Tarybos sprendimaiDėl VšĮ Elektrėnų savivaldybės asmens sveikatos priežiūros centro 2014 m. veiklos ataskaitos ir 2014 m. finansinių ataskaitų riK. Kameneckas2015-04-14
AtsisiųstiTSp-81Tarybos sprendimo projektasDėl VšĮ Elektrėnų savivaldybės asmens sveikatos priežiūros centro 2013 m. veiklos ataskaitos ir 2013 m. finansinių ataskaitų riK. Kameneckas2014-04-17
AtsisiųstiTS–64Tarybos sprendimaiDėl VšĮ Elektrėnų ligoninės 2014 m. veiklos ataskaitos ir 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimoL. Matkevičienė2015-04-14
AtsisiųstiTSP-74Tarybos sprendimo projektasDėl VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės 2014 m. veiklos ataskaitos ir 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimoV. Glamba2015-03-26
AtsisiųstiTS–63Tarybos sprendimaiDėl VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės 2014 m. veiklos ataskaitos ir 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimoV. Glamba2015-04-14
AtsisiųstiTSp-82Tarybos sprendimo projektasDėl VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės 2013 m. veiklos ataskaitos ir 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.V. Glamba2014-04-17
AtsisiųstiTSp-131Tarybos sprendimo projektasDėl Vievio meno mokyklos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.Vievio meno mokykla2013-04-11
AtsisiųstiTS-138Tarybos sprendimaiDĖL VIETOS BENDRUOMENIŲ SAVIVALDOS 2013–2015 METŲ PROGRAMOS LĖŠŲ VIETOS BENDRUOMENIŲ SPRENDIMAMS ĮGYVENDINTI ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOAleksiūnienė Danutė2013-05-02
AtsisiųstiTSp-150Tarybos sprendimo projektasDėl viešosios įstaigos Vievio pirminės sveikatos priežiūros centro vadovo 2012 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.VšĮ Vievio pirminės sveikatos priežiūros centras2013-04-11
AtsisiųstiTSp-151Tarybos sprendimo projektasDėl viešosios įstaigos Semeliškių ambulatorijos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.VšĮ 'Semeliškių ambulatorija'2013-04-11
AtsisiųstiTSp-146Tarybos sprendimo projektasDėl viešosios įstaigos Elektrėnų savivaldybės asmens sveikatos priežiūros centro vadovo 2012 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.Viešoji įstaiga Elektrėnų savivaldybės asmens sveikatos priežiūros centras2013-04-11
AtsisiųstiTSp-148Tarybos sprendimo projektasDėl viešosios įstaigos Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centro vadovo 2012 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.VšĮ Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centras2013-04-11
AtsisiųstiTSp-145Tarybos sprendimo projektasDėl viešosios įstaigos Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro vadovo 2012 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centras2013-04-11
AtsisiųstiTSp-147Tarybos sprendimo projektasDėl viešosios įstaigos Elektrėnų ligoninės vadovo 2012 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.VšĮ Elektrėnų ligoninė 2013-04-11
AtsisiųstiTSp-149Tarybos sprendimo projektasDėl viešosios įstaigos Abromiškių reabilitacijos ligoninės vadovo 2012 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.Abromiškių reabilitacijos ligoninė 2013-04-11