Dokumentų paieška
Formatas: 2020-10-20
Formatas: 2020-10-20
Numerisrūšiuoti ikonaTipasPavadinimasRengėjasPublikavimo data
AtsisiųstiTS-102Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BEIŽIONIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAIBeižionių vaikų globos namai2012-04-04
AtsisiųstiTS-102Tarybos sprendimaiDĖL KIETAVIŠKIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITAIKietaviškių pagrindinė mokykla2013-05-02
AtsisiųstiTS-102Tarybos sprendimaiDĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ, LENGVATŲ TERMINŲ NUSTATYMO 2014 METAMSJ. Goličenko2014-06-05
AtsisiųstiTS-101Tarybos sprendimaiDėl pritarimo Pylimų mokyklos-darželio vadovo 2009 metų veiklos ataskaitaiElektrėnų sav. Pylimų mokykla-darželis2010-05-04
AtsisiųstiTS-101Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMISIJŲ SUDARYMORatkevičius Gediminas2011-06-08
AtsisiųstiTS-101Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS REABILITACIJOS CENTRO VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAIElektrėnų socialinės reabilitacijos centras2012-04-04
AtsisiųstiTS-101Tarybos sprendimaiDĖL SEMELIŠKIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS 2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAISemeliškių vidurinė mokykla2013-05-02
AtsisiųstiTS-101Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMOJ. Goličenko2014-06-05
AtsisiųstiTS-100Tarybos sprendimaiDėl pritarimo Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“ vadovo 2009 metų veiklos ataskaitaiElektrėnų mokykla-darželis 'Žiogelis'2010-05-04
AtsisiųstiTS-100Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMORatkevičius Gediminas2011-06-08
AtsisiųstiTS-100Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAIElektrėnų socialinės globos namai2012-04-04
AtsisiųstiTS-100Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ „ĄŽUOLYNO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VA Elektrėnų 'Ąžuolyno' pagrindinė mokykla2013-05-02
AtsisiųstiTS-100Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-01-29 SPRENDIMO NR. TS-3 „DĖL LEIDIMO ĮSIGYTI LEDO VALYMO MAŠINĄ IR JOS PERDAVIMO PANAUDG. Ratkevičius2014-06-05
AtsisiųstiTS-10Tarybos sprendimaiDĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO Temlianceva Olga2011-02-09
AtsisiųstiTS-10Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PARAMOS ASBESTO TURINTIEMS GAMINIAMS ŠALINTI IŠ VIEŠOJO NAUDOJIMO IR GYVENAMŲJŲ PASTATŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMOBalnys Audrius2012-02-08
AtsisiųstiTS-10Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOSPROGRAMOS PATIKSLINIMOArcabienė Violeta2010-04-08
AtsisiųstiTS-10Tarybos sprendimaiDĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO SUMAŽINIMO UAB „VERSLO EKSPERTŲ PAJĖGOS“Temlianceva Olga2013-02-19
AtsisiųstiTS-10Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOJ. Goličenko2015-02-17
AtsisiųstiTS-1Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2009-02-27 SPRENDIMO NR. TS-33 „DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO“ 1 PUNKTO PAKEITIMO Elektrėnų komunalinis ūkis2010-04-08
AtsisiųstiTS-1Tarybos sprendimaiDĖL PERSONALINIO PRIEDO PRIE TARNYBINIO ATLYGINIMO NUSTATYMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS IR GELBĖJIMO TARNYBOS VIRŠININKUIBernotienė Rūta2011-02-09
AtsisiųstiTS-1Tarybos sprendimaiDĖL KONCESIJOS SUTARTIES NUTRAUKIMORatkevičius Gediminas2012-02-08
AtsisiųstiTS-1Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2012 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMOAleksiūnienė Danutė2013-02-19
AtsisiųstiTS-1Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės administracijos buveinės pakeitimo.G. Ratkevičius2015-01-23
Atsisiųsti03V-99Administracijos direktoriaus įsakymasDėl numerių suteikimo adresų objektamsSimonaitis Arvidas2009-10-14
Atsisiųsti03V-99Administracijos direktoriaus įsakymasDėl kelio ženklų išdėstymo Elektrėnų savivaldybės vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse plano ir kelio ženklų duomenų lentelių Algirdas Jašauskas2012-02-03
Atsisiųsti03V-92Administracijos direktoriaus įsakymasDėl Elektrėnų savivaldybės eismo saugumo komisijos sudėties pakeitimoŽivilė Dastikienė2013-01-25
Atsisiųsti03V-887Administracijos direktoriaus įsakymasDėl nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti Valstybės ir Elektrėnų savivaldybės turto pardavimo viešuose prekių aukcionuoGediminas Ratkevičius2013-10-09
Atsisiųsti03V-85Administracijos direktoriaus įsakymasDėl žemės sklypo suteikimo naudotisSimonaitis Arvidas2009-10-13
Atsisiųsti03V-84Administracijos direktoriaus įsakymasDėl žemės sklypo suteikimo naudotisSimonaitis Arvidas2009-10-13
Atsisiųsti03V-83Administracijos direktoriaus įsakymasDėl žemės sklypo suteikimo naudotisSimonaitis Arvidas2009-10-13