Dokumentų paieška
Formatas: 2021-02-27
Formatas: 2021-02-27
NumerisTipasPavadinimasRengėjasPublikavimo datarūšiuoti ikona
AtsisiųstiV.TSP-232Tarybos sprendimo projektasDėl statinių ir inžinerinių tinklų perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Elektrėnų komunalinis ūkis“.Virgaudas Šimkūnas2015-12-17
AtsisiųstiV.TSP-233Tarybos sprendimo projektasDėl šilumos tinklų pirkimo sprendimo ekonominio ir socialinio pagrindimo parengimo.Virgaudas Šimkūnas2015-12-17
AtsisiųstiV.TSP-234Tarybos sprendimo projektasDėl sutikimo perimti valstybės trumpalaikį materialųjį turtą iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos.Virgaudas Šimkūnas2015-12-17
AtsisiųstiV.TSP-235Tarybos sprendimo projektasDėl sutikimo perimti valstybės turtą iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos.Virgaudas Šimkūnas2015-12-17
AtsisiųstiV.TSP-236Tarybos sprendimo projektasDėl patikėjimo teise valdomo valstybės ilgalaikio materialiojo turto nurašymo.Virgaudas Šimkūnas2015-12-17
AtsisiųstiV.TSP-237Tarybos sprendimo projektasDėl mokyklinių autobusų perėmimo Elektrėnų savivaldybės nuosavybėn.Virgaudas Šimkūnas2015-12-17
AtsisiųstiV.TSP-238Tarybos sprendimo projektasDėl socialinės globos kainų Elektrėnų savivaldybės socialinės globos įstaigose patvirtinimo.Violeta Šimkūnienė2015-12-17
AtsisiųstiV.TSP-239Tarybos sprendimo projektasDėl maksimalaus socialinės globos išlaidų finansavimo dydžio nustatymo.Violeta Šimkūnienė2015-12-17
AtsisiųstiV.TSP-240Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2015-08-26 sprendimo Nr. V.TS-148 dalinio pakeitimo.Ramunė Veronika Sadauskienė2015-12-17
AtsisiųstiV.TSP-241Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės sporto centro teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo.Audrius Valaiša2015-12-17
AtsisiųstiV.TSP-242Tarybos sprendimo projektasDėl leidimo Elektrėnų savivaldybės administracijai įsigyti lengvuosius automobilius.Gediminas Ratkevičius2015-12-17
AtsisiųstiV.TS-199Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano pakeitimo.Jekaterina Goličenko2015-12-18
AtsisiųstiV.TS-200Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės 2015 metų biudžeto pakeitimo.Jekaterina Goličenko2015-12-18
AtsisiųstiV.TS-201Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės strateginio veiklos plano rengimo, įgyvendinimo koordinavimo ir stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimJekaterina Goličenko2015-12-18
AtsisiųstiV.TS-202Tarybos sprendimaiDėl privatizavimo fondo lėšų 2015 metų sąmatos pakeitimo.Jekaterina Goličenko2015-12-18
AtsisiųstiV.TS-203Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos komitetų personalinės sudėties dalinio pakeitimo.Gediminas Ratkevičius2015-12-18
AtsisiųstiV.TS-204Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos buveinės ir nuostatų dalinio pakeitimo.Gediminas Ratkevičius2015-12-18
AtsisiųstiV.TS-205Tarybos sprendimaiDėl bendrojo finansavimo skyrimo Elektrėnų miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijai įgyvendinti.Virgaudas Šimkūnas2015-12-18
AtsisiųstiV.TS-206Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės 2014–2020 metų atliekų tvarkymo plano patvirtinimo.Audrius Balnys2015-12-18
AtsisiųstiV.TS-207Tarybos sprendimaiDėl atstovo delegavimo į Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupę „Vilnijos žuvys“.Audrius Balnys2015-12-18
AtsisiųstiV.TS-208Tarybos sprendimaiDėl Kapinių sąrašo skelbimo Elektrėnų savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo.Kazimieras Stasiulionis2015-12-18
AtsisiųstiV.TS-209Tarybos sprendimaiDėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo dalinio pakeitimo.Violeta Šimkūnienė2015-12-18
AtsisiųstiV.TS-210Tarybos sprendimaiDėl lėšų skyrimo projektui „Elektrėnų savivaldybės Pastrėvio ir Balceriškių kadastrinių vietovių dalių melioracijos statinių rekAntanas Aleksiūnas2015-12-18
AtsisiųstiV.TS-211Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016 metų veiksmų planoVida Mikalajūnienė2015-12-18
AtsisiųstiV.TS-212Tarybos sprendimaiDėl turto perdavimo biudžetinei įstaigai Elektrėnų savivaldybės sporto centrui.Virgaudas Šimkūnas2015-12-18
AtsisiųstiV.TS-213Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano pakeitimo.Jekaterina Goličenko2016-01-06
AtsisiųstiV.TS-214Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės 2015 metų biudžeto pakeitimo.Jekaterina Goličenko2016-01-06
AtsisiųstiV.TS-215Tarybos sprendimaiDėl viešųjų darbų, skirtų vieto bendruomenės socialinei infrastruktūrai padėti palaikyti ir (ar) plėtoti Elektrėnų savivaldybės Jekaterina Goličenko2016-01-06
AtsisiųstiV.TS-216Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos nuolatinių komisijų sudėties pakeitimo.Gediminas Ratkevičius2016-01-06
AtsisiųstiV.TS-217Tarybos sprendimaiDėl pavadinimų gyvenamųjų vietovių gatvėms suteikimo.Arūnas Butrimavičius2016-01-06