Dokumentų paieška
Formatas: 2020-10-20
Formatas: 2020-10-20
Numerisrūšiuoti ikonaTipasPavadinimasRengėjasPublikavimo data
Atsisiųsti03V-125Administracijos direktoriaus įsakymasDėl Astos Striganavičienės ir Antano Sajetos (miręs) žemės sklypų planų tvirtinimo ir duomenų nustatymoSimonaitis Arvidas2009-10-23
Atsisiųsti03V-115Administracijos direktoriaus įsakymasDėl numerių suteikimo adresų objektamsSimonaitis Arvidas2010-03-05
Atsisiųsti03V-1147Administracijos direktoriaus įsakymasDėl Elektrėnų savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių naujos redakcijos patvirtinimo Algis Ališauskas2013-12-30
Atsisiųsti03V-1145Administracijos direktoriaus įsakymasDėl pranešimų, susijusių su galimomis korupcijos apraiškomis, pateikimo, priėmimo, registravimo ir nagrinėjimo Elektrėnų savivalAsta Tamošiūnienė2012-12-20
Atsisiųsti03V-1135Administracijos direktoriaus įsakymasDėl projektų, bendrai finansuojamų Europos Sąjungos, nacionalinio biudžeto ir savivaldybės biudžeto bei kitomis tarptautinėmisDanutė Aleksiūnienė2013-12-23
Atsisiųsti03V-1115Administracijos direktoriaus įsakymasDėl Elektrėnų savivaldybės administracijai pateiktos informacijos apie pažeidimus registravimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patGediminas Ratkevičius2012-12-15
Atsisiųsti03V-110Administracijos direktoriaus įsakymasDėl Albinos Pauliukevičienės duomenų nustatymoSimonaitis Arvidas2009-10-14
Atsisiųsti03V-109Administracijos direktoriaus įsakymasDėl numerių suteikimo adresų objektamsSimonaitis Arvidas2010-03-03
Atsisiųsti03V-1067Administracijos direktoriaus įsakymasDėl melioracijos griovių tvarkymo darbų dokumentų, reikalingų paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programoStasys Virganavičius2013-11-28
Atsisiųsti03V-103Administracijos direktoriaus įsakymasDėl numerių suteikimo adresų objektamsSimonaitis Arvidas2010-02-25
Atsisiųsti03V-1005Administracijos direktoriaus įsakymasDėl Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 8 straipsnio 6 dalies, 12 straipsnio 1 dalies ir 13 straipsnio 2 daGediminas Ratkevičius2013-11-13
Atsisiųsti01V-8Mero potvarkiaiDėl tarybos posėdžio sušaukimoČechovičienė Jūratė2011-04-20
Atsisiųsti01V-8Mero potvarkiaiDėl darbo grupės sudarymoStrebeikienė Ramutė2013-03-07
Atsisiųsti01V-6Mero potvarkiaiDėl komisijos darbo pratęsimoStanislovaitienė Virginija2011-03-14
Atsisiųsti01V-5Mero potvarkiaiDėl komisijos sudarymoStanislovaitienė Virginija2011-02-15
Atsisiųsti01V-5Mero potvarkiaiDėl tarybos posėdžio sušaukimoČechovičienė Jūratė2010-03-18
Atsisiųsti01V-4Mero potvarkiaiDėl organizacinio komiteto sudarymoNorvilas Algirdas2011-02-15
Atsisiųsti01V-36Mero potvarkiaiDėl tarybos posėdžio sušaukimoČechovičienė Jūratė2011-12-14
Atsisiųsti01V-35Mero potvarkiaiDėl tarybos posėdžio sušaukimoČechovičienė Jūratė2011-11-15
Atsisiųsti01V-34Mero potvarkiaiDėl darbo grupės sudarymoTarulis Deimantas2011-11-10
Atsisiųsti01V-33Mero potvarkiaiDėl komisijos sudarymoKartenienė Inga2011-11-10
Atsisiųsti01V-32Mero potvarkiaiDėl tarybos posėdžio sušaukimoČechovičienė Jūratė2011-10-12
Atsisiųsti01V-30Mero potvarkiaiDėl Elektrėnų savivaldybės korupcijos prevencijos komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų tvirtinimoTamošiūnienė Asta2011-10-05
Atsisiųsti01V-29Mero potvarkiaiDėl visuomeninių patarėjų skyrimo, veiklos sričių nustatymo ir atskaitomybėsAndriejauskas Vaidas2011-09-29
Atsisiųsti01V-28Mero potvarkiaiDėl konstitucijos egzamino vertinimo komisijos sudarymoRatkevičius Gediminas2011-09-26
Atsisiųsti01V-24Mero potvarkiaiDėl savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymoTamošiūnienė Asta2011-08-17
Atsisiųsti01V-21Mero potvarkiaiDėl įgaliojimo pasirašyti Valstybės turto, perduodamo nuosavybėn, perdavimo-priėmimo aktąBalnys Audrius2012-07-16
Atsisiųsti01V-20Mero potvarkiaiDėl komisijos viesulo padarytiems nuostoliams įvertinti sudarymoMažeika Vladas2011-07-08
Atsisiųsti01V-20Mero potvarkiaiDėl darbo grupės sudarymoBalnys Audrius2012-07-05
Atsisiųsti01V-19Mero potvarkiaiDėl mero ratarėjų darbo grafiko patvirtinimoBernotienė Rūta2011-07-07