Dokumentų paieška
Formatas: 2021-01-17
Formatas: 2021-01-17
NumerisTipasPavadinimasRengėjasPublikavimo data
AtsisiųstiTS-210Tarybos sprendimaiDėl 2010 m. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 1.9. ir 1.12. punktų dalinio pakeitimoCechanovičienė Inga2010-10-07
AtsisiųstiTS-161Tarybos sprendimai DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOCechanovičienė Inga2010-07-19
AtsisiųstiTSp-181Tarybos sprendimo projektasDėl Sveikatos priežiūros Elektrėnų savivaldybės ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimoCechanovičienė Inga2010-06-17
AtsisiųstiTS-222Tarybos sprendimaiDėl leidimo įsigyti tarnybinį automobilįCechanovičienė Inga2010-10-29
AtsisiųstiTSp-92Tarybos sprendimo projektasDėl VšĮ Elektrėnų kultūros centro 2009 m. veiklos ir finansinės atskaitomybės ataskaitos patvirtinimoVšĮ Elektrėnų kultūros centras2010-04-20
AtsisiųstiTS-106Tarybos sprendimaiDėl VšĮ Elektrėnų kultūros centro 2009 m. veiklos ir finansinės atskaitomybės ataskaitos patvirtinimoVšĮ Elektrėnų kultūros centras2010-05-04
AtsisiųstiTS-130Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SPORTO MOKYKLOS VADOVO 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų savivaldybės sporto mokykla2010-06-02
AtsisiųstiTSp-131Tarybos sprendimo projektasDėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklos vadovo 2009 metų veiklos ataskaitaiElektrėnų savivaldybės sporto mokykla2010-05-12
AtsisiųstiTSp-64Tarybos sprendimo projektasDėl tarybos 2007 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS – 153 dalinio pakeitimoElektrėnų savivaldybės sporto mokykla2010-04-09
AtsisiųstiTS-44Tarybos sprendimaiDĖL TARYBOS 2007 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS - 153 DALINIO PAKEITIMO Elektrėnų savivaldybės sporto mokykla2010-04-09
AtsisiųstiTS-1Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2009-02-27 SPRENDIMO NR. TS-33 „DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO“ 1 PUNKTO PAKEITIMO Elektrėnų komunalinis ūkis2010-04-08
AtsisiųstiTSp-19Tarybos sprendimo projektasDėl UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šilumos ūkio investicijų 2010–2012 metamsElektrėnų komunalinis ūkis2010-04-09
AtsisiųstiTSp-154Tarybos sprendimo projektasDėl šilumos kainų dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Elektrėnų komunalinis ūkis“ patvirtinimoElektrėnų komunalinis ūkis2010-05-18
AtsisiųstiTSp-155Tarybos sprendimo projektasDėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų uždarajai akcinei bendrovei „Elektrėnų komunalinis ūkis“ patvirtinimoElektrėnų komunalinis ūkis2010-05-18
AtsisiųstiTS-122Tarybos sprendimaiDĖL ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ PATVIRTINIMOElektrėnų komunalinis ūkis2010-06-02
AtsisiųstiTS-123Tarybos sprendimaiDĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) MAKSIMALIŲ TARIFŲ UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ PATVIRTINIMOElektrėnų komunalinis ūkis2010-06-02
AtsisiųstiTS-84Tarybos sprendimaiDėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ įstatų patvirtinimoElektrėnų komunalinis ūkis2010-05-04
AtsisiųstiTS-85Tarybos sprendimaiDėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ audituotų 2009 metų finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo, šilumos tiekimo veiklos ekonominių rodiklių suvestinės už 2009 metus audito ataskaitos ir nepriklausomo auditorElektrėnų komunalinis ūkis2010-05-04
AtsisiųstiTSp-114Tarybos sprendimo projektasDėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ įstatų patvirtinimoElektrėnų komunalinis ūkis2010-04-20
AtsisiųstiTSp-115Tarybos sprendimo projektasDėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ audituotų 2009 metų finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo, šilumos tiekimo veiklos ekonominių rodiklių suvestinės už 2009 metus audito ataskaitos ir nepriklausomo auditorElektrėnų komunalinis ūkis2010-04-20
AtsisiųstiTS-181Tarybos sprendimaiDĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ ŠILUMOS ŪKIO INVESTICIJŲ PATIKSLINIMO 2010-2011 METAMS PAGAL PROJEKTĄ „ELEKTRĖNŲ MIESTO CENTRALIZUOTO ŠILUMOS ENERGIJOS TIEKIMO SISTEMOS PATIKIMUMO DIDINIMAS“ Elektrėnų komunalinis ūkis2010-09-06
AtsisiųstiTS-182Tarybos sprendimaiDĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ ŠILUMOS ŪKIO INVESTICIJŲ 2012-2013 METAMS PAGAL PROJEKTĄ „ELEKTRĖNŲ MIESTO CENTRALIZUOTO ŠILUMOS ENERGIJOS TIEKIMO SISTEMOS PATIKIMUMO DIDINIMAS. II ETAPAS“ Elektrėnų komunalinis ūkis2010-09-06
AtsisiųstiTSp-202Tarybos sprendimo projektasDėl UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šilumos ūkio investicijų patikslinimo 2010–2011 metams pagal projektą „Elektrėnų miesto centralizuoto šilumos energijos tiekimo sistemos patikimumo didinimas“Elektrėnų komunalinis ūkis2010-08-12
AtsisiųstiTSp-203Tarybos sprendimo projektasDėl UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šilumos ūkio investicijų 2012–2013 metams pagal projektą „Elektrėnų miesto centralizuoto šilumos energijos tiekimo sistemos patikimumo didinimas. II etapas“Elektrėnų komunalinis ūkis2010-08-12
AtsisiųstiTS-136Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VADOVO 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITAIElektrėnų socialinių paslaugų centras2010-06-02
AtsisiųstiTSp-136Tarybos sprendimo projektasDėl pritarimo Elektrėnų socialinės paslaugų centro vadovo 2009 metų veiklos ataskaitaiElektrėnų socialinių paslaugų centras2010-05-12
AtsisiųstiTSp-135Tarybos sprendimo projektasDėl pritarimo Elektrėnų socialinės reabilitacijos centro vadovo 2009 metų veiklos ataskaitaiElektrėnų socialinės reabilitacijos centras2010-05-12
AtsisiųstiTS-138Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS REABILITACIJOS CENTRO VADOVO 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITAIElektrėnų socialinės reabilitacijos centras2010-06-02
AtsisiųstiTSp-134Tarybos sprendimo projektasDėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės Beižionių vaikų globos namų vadovo 2009 metų veiklos ataskaitaiElektrėnų sav. beižionių vaikų globos namai2010-05-12
AtsisiųstiTS-93Tarybos sprendimaiDėl pritarimo Vievio pradinės mokyklos vadovo 2009 metų veiklos ataskaitaiVievio pradinė mokykla2010-05-04