Dokumentų paieška
Formatas: 2021-04-15
Formatas: 2021-04-15
NumerisTipasPavadinimasrūšiuoti ikonaRengėjasPublikavimo data
AtsisiųstiTSp-104Tarybos sprendimo projektasDėl didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo Vievio mieste specialiojo plano rengimoButrimavičius Arūnas2010-04-20
AtsisiųstiTS-74Tarybos sprendimaiDėl didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo Vievio mieste specialiojo plano rengimoButrimavičius Arūnas2010-05-04
AtsisiųstiTS-256Tarybos sprendimaiDĖL DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ TEIKIMO INSTITUCIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOV. Šimkūnienė2014-11-12
AtsisiųstiTSp-268Tarybos sprendimo projektasDėl Dienos socialinės globos paslaugų teikimo institucijoje tvarkos aprašo patvirtinimo.V. Šimkūnienė2014-10-23
AtsisiųstiTSp-277Tarybos sprendimo projektasDėl draudimo prekiauti alkoholiniais gėrimais UAB „Deivik“Ratkevičius Gediminas2012-09-13
AtsisiųstiTS-84Tarybos sprendimaiDĖL DRAUDIMO RŪKYTI ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIOSE GYVENAMOSIOSE PATALPOSERatkevičius Gediminas2013-05-02
AtsisiųstiTSp-99Tarybos sprendimo projektasDėl draudimo rūkyti Elektrėnų savivaldybei nuosavybės teise priklausančiose gyvenamosiose patalpose. Ratkevičius Gediminas2013-04-11
AtsisiųstiTSp-163Tarybos sprendimo projektasDėl drausminės atsakomybės taikymoRatkevičius Gediminas2012-05-17
AtsisiųstiTS-161Tarybos sprendimaiDĖL DRAUSMINĖS ATSAKOMYBĖS TAIKYMORatkevičius Gediminas2012-06-01
AtsisiųstiTSp-270Tarybos sprendimo projektasDėl Dušo, pirties ir skalbimo paslaugų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.V. Šimkūnienė2014-10-23
AtsisiųstiTS-258Tarybos sprendimaiDĖL DUŠO, PIRTIES IR SKALBIMO PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOV. Šimkūnienė2014-11-12
AtsisiųstiTS-180Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDRABUČIŲ, DAUGIABUČIŲ NAMŲ GYVENAMŲJŲ IR BENDRO NAUDOJIMO PATALPŲ BEI INŽINERINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMOŠimkūnas Virgaudas2010-09-06
AtsisiųstiTS-283Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS MOKESČIO APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMOŠimkūnas Virgaudas2011-12-12
AtsisiųstiV.TSP–1Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų bsavivaldybės administracijos direktoriaus atleidimo iš pareigųR. Bernotienė2015-04-14
AtsisiųstiV.TSP-36Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų kultūros centro 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimoR. Susklavičius2015-05-14
AtsisiųstiV.TS-35Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų kultūros centro 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimoR. Suslavičius2015-05-28
AtsisiųstiTSp-278Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų kultūros centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo.R. Suslavičius2014-10-23
AtsisiųstiTSp-3Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų kultūros centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo.R. Suslavičius2015-01-08
AtsisiųstiTS-3Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų kultūros centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo.R. Suslavičius2015-01-23
AtsisiųstiTS-266Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMOR. Suslavičius2014-11-12
AtsisiųstiTSp-279Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų kultūros centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo.R. Suslavičius2014-10-23
AtsisiųstiTS-190Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ LEDO RŪMŲ PLĖTROS, VALDYMO, NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS.Aleksiūnienė Danutė2013-06-28
AtsisiųstiTSp-207Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų ledo rūmų plėtros, valdymo, naudojimo ir priežiūros.Aleksiūnienė Danutė2013-06-12
AtsisiųstiV.TSP-183Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“ nuostatų patvirtinimoA. Ščiukaitienė2015-09-17
AtsisiųstiV.TS-177Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“ nuostatų patvirtinimo.A.Ščiukaitienė2015-10-06
AtsisiųstiV.TSP-16Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų m. daugiabučių namų laiptinių valymo tarifo patvirtinimoVirgaudas Šimkūnas2016-01-14
AtsisiųstiTS-115Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ MENO MOKYKLOS 2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų meno mokykla2013-05-02
AtsisiųstiTS-134Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ MENO MOKYKLOS 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR VADOVO 2013 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMOE. Petkevičius2014-06-05
AtsisiųstiTSp-136Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų meno mokyklos 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir vadovo 2013 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo.E. Petkevičius.2014-05-15
AtsisiųstiV.TSP-32Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų meno mokyklos 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimoE. Petkevičius2015-05-14