Dokumentų paieška
Formatas: 2021-03-02
Formatas: 2021-03-02
NumerisTipasPavadinimasRengėjasrūšiuoti ikonaPublikavimo data
AtsisiųstiTSp-95Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės 2010 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimoArcabienė Violeta2010-04-20
AtsisiųstiTS-80Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės 2010 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimoArcabienė Violeta2010-05-04
AtsisiųstiTSp-43Tarybos sprendimo projektasDėl 2009 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. 152 „Dėl priedo fiziniam asmeniui (globėjui ar rūpintojui) už vaiko ne giminaičio globą dydžio ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ laikino sustabdymo Arcabienė Violeta2010-04-09
AtsisiųstiTSp-36Tarybos sprendimo projektasDėl socialinės globos kainų Elektrėnų savivaldybės socialinės globos įstaigose patvirtinimoArcabienė Violeta2010-04-09
AtsisiųstiTSp-37Tarybos sprendimo projektasDėl maksimalaus socialinės globos išlaidų finansavimo dydžio nustatymoArcabienė Violeta2010-04-09
AtsisiųstiTSp-38Tarybos sprendimo projektasDėl finansinės paramos skyrimoArcabienė Violeta2010-04-09
AtsisiųstiTSp-12Tarybos sprendimo projektasDėl mitybos finansinių normatyvų socialinės paramos įstaigose patvirtinimoArcabienė Violeta2010-04-09
AtsisiųstiTSp-6Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės socialinės paramos programos patikslinimoArcabienė Violeta2010-04-09
AtsisiųstiTSp-7Tarybos sprendimo projektasDėl Socialinės paramos mokiniams teikimo Elektrėnų savivaldybėje tvarkos aprašo dalinio pakeitimoArcabienė Violeta2010-04-09
AtsisiųstiTS-11Tarybos sprendimaiDĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO DALINIO PAKEITIMOArcabienė Violeta2010-04-08
AtsisiųstiTS-34Tarybos sprendimaiDĖL SOCIALINĖS GLOBOS KAINŲ ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE PATVIRTINIMOArcabienė Violeta2011-06-07
AtsisiųstiTS-35Tarybos sprendimaiDĖL MAKSIMALAUS SOCIALINĖS GLOBOS IŠLAIDŲ FINANSAVIMO DYDŽIO NUSTATYMOArcabienė Violeta2011-06-07
AtsisiųstiTS-36Tarybos sprendimaiDĖL FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMOArcabienė Violeta2010-04-08
AtsisiųstiTSp-278Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės Beižionių vaikų globos namų darbuotojų skaičiaus patvirtinimoArcabienė Violeta2011-01-24
AtsisiųstiTSp-279Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės Beižionių vaikų globos namų sporto salės nuomos įkainių patvirtinimoArcabienė Violeta2011-01-24
AtsisiųstiTSp-18Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės socialinės srities įstaigų darbuotojų skaičiaus patvirtinimoArcabienė Violeta2011-01-24
AtsisiųstiTSp-19Tarybos sprendimo projektasDėl finansinės paramos skyrimoArcabienė Violeta2011-01-24
AtsisiųstiTS-14Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS SRITIES ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO Arcabienė Violeta2011-02-09
AtsisiųstiTS-15Tarybos sprendimaiDĖL FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMOArcabienė Violeta2011-02-09
AtsisiųstiTS-251Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BEIŽIONIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO Arcabienė Violeta2011-01-11
AtsisiųstiTS-206Tarybos sprendimaiDĖL KOMISIJOS NEĮGALIŲJŲ KLAUSIMAMS SPRĘSTI NUOSTATŲ PATVIRTINIMOArcabienė Violeta2011-10-05
AtsisiųstiTS-207Tarybos sprendimaiDĖL KIETOJO KURO KAINOS, TAIKOMOS KOMPENSACIJOMS SKAIČIUOTI, PATVIRTINIMOArcabienė Violeta2011-10-05
AtsisiųstiTSp-164Tarybos sprendimo projektasDėl komisijos neįgaliųjų klausimams spręsti sudarymoArcabienė Violeta2011-08-17
AtsisiųstiTSp-217Tarybos sprendimo projektasDėl komisijos neįgaliųjų klausimams spręsti nuostatų patvirtinimoArcabienė Violeta2011-10-18
AtsisiųstiTSp-218Tarybos sprendimo projektasDėl kietojo kuro kainos, taikomos kompensacijoms skaičiuoti, patvirtinimoArcabienė Violeta2011-10-18
AtsisiųstiTSp-242Tarybos sprendimo projektasDėl viešosios įstaigos Elektrėnų vaikų dienos centro ir viešosios įstaigos Elektrėnų vaikų globos namų pertvarkymo inicijavimoArcabienė Violeta2011-10-18
AtsisiųstiTSp-243Tarybos sprendimo projektasDėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio Elektrėnų savivaldybėje nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo dalinio pakeitimoArcabienė Violeta2011-10-18
AtsisiųstiTSp-56Tarybos sprendimo projektasDėl Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims tvarkos aprašo patikslinimoArcabienė Violeta2011-08-12
AtsisiųstiTSp-39Tarybos sprendimo projektasDėl socialinės globos kainų Elektrėnų savivaldybės socialinės globos įstaigose patvirtinimoArcabienė Violeta2011-08-11
AtsisiųstiTSp-40Tarybos sprendimo projektasDėl maksimalaus socialinės globos išlaidų finansavimo dydžio nustatymoArcabienė Violeta2011-08-11