Dokumentų paieška
Formatas: 2021-04-12
Formatas: 2021-04-12
Numerisrūšiuoti ikonaTipasPavadinimasRengėjasPublikavimo data
AtsisiųstiTS-16Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI IR LĖŠŲ SKYRIMOCechanovičienė Inga2011-02-09
AtsisiųstiTS-16Tarybos sprendimaiDĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Šimkūnienė Violeta2012-02-08
AtsisiųstiTS-16Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ MENO MOKYKLOS 2006–2009 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITAI IR ELEKTRĖNŲ MENO MOKYKLOS 2010–2012 METŲ STRATEGINIAM PLANUI Tarulis Deimantas2010-04-08
AtsisiųstiTS-16Tarybos sprendimaiDĖL TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ, TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PRIEDŲ NUSTATYMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIAMSTarulis Deimantas2013-02-19
AtsisiųstiTS-16Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJŲ 2014 METŲ VEIKLOS PROGRAMŲ PATVIRTINIMO.J. Goličenko2014-03-03
AtsisiųstiTS-16Tarybos sprendimaiDĖL NEPANAUDOTŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI SKAIČIUOTI IR MOKĖTI NAUDOJIMOV. Šimkūnienė2015-02-17
AtsisiųstiTS-160Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS LITERATŪROS IR MENO MUZIEJAUS VADOVO 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMOElektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejus2010-07-19
AtsisiųstiTS-160Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „PASAKA“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Elektrėnų mokykla-darželis 'Pasaka'2011-08-11
AtsisiųstiTS-160Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARKOTIKŲ KONTROLĖS IR SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJŲ SUDĖTIES PAKEITIMOŠpetas Andrius2012-06-01
AtsisiųstiTS-160Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMOPuidokaitė Ramunė Veronika2013-06-03
AtsisiųstiTS-160Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2014–2016 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PAKEITIMOJ. Goličenko2014-07-01
AtsisiųstiTS-161Tarybos sprendimai DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOCechanovičienė Inga2010-07-19
AtsisiųstiTS-161Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMOElektrėnų vaikų lopšelis-darželis „Drugelis“2011-08-11
AtsisiųstiTS-161Tarybos sprendimaiDĖL DRAUSMINĖS ATSAKOMYBĖS TAIKYMORatkevičius Gediminas2012-06-01
AtsisiųstiTS-161Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEVIO GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMOPuidokaitė Ramunė Veronika2013-06-03
AtsisiųstiTS-161Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO DALYVAVIMUI KONKURSEV. Komisarenkienė2014-07-01
AtsisiųstiTS-162Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDĖTIES PAKEITIMORatkevičius Gediminas2010-09-06
AtsisiųstiTS-162Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS LITERATŪROS IR MENO MUZIEJAUS VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMOElektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejus2011-08-11
AtsisiųstiTS-162Tarybos sprendimaiDĖL ŠILUMOS ŪKIO INVESTICINIŲ PLANŲ DERINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMORatkevičius Gediminas2012-06-05
AtsisiųstiTS-162Tarybos sprendimaiDĖL ŠILUMOS ŪKIO INVESTICINIŲ PLANŲ DERINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMORatkevičius Gediminas2012-06-05
AtsisiųstiTS-162Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SPORTO MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMOPuidokaitė Ramunė Veronika2013-06-03
AtsisiųstiTS-162Tarybos sprendimaiDĖL PRIEDŲ NUSTATYMO V. Komisarenkienė2014-07-01
AtsisiųstiTS-163Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIETINIŲ RINKLIAVŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMORatkevičius Gediminas2010-09-06
AtsisiųstiTS-163Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS SUTARTIES SU ELEKTRĖNŲ KRAŠTO NEĮGALIŲJŲ SĄJUNGA PRATĘSIMOTemlianceva Olga2011-08-11
AtsisiųstiTS-163Tarybos sprendimaiDĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI HENRIKUI PETRAUSKUI Bernotienė Rūta2012-06-05
AtsisiųstiTS-163Tarybos sprendimaiDĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI HENRIKUI PETRAUSKUI Bernotienė Rūta2012-06-05
AtsisiųstiTS-163Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMOPuidokaitė Ramunė Veronika2013-06-03
AtsisiųstiTS-163Tarybos sprendimaiDĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOR. V. Sadauskienė2014-07-01
AtsisiųstiTS-164Tarybos sprendimaiDĖL PREKYBOS PASTRĖVIO SENIŪNIJOS VIEŠOSIOSE VIETOSE ORGANIZAVIMORatkevičius Gediminas2010-09-06
AtsisiųstiTS-164Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTIES SU UŽDARĄJA AKCINE BENDROVE „SAMSONAS“ PRATĘSIMOTemlianceva Olga2011-08-11