Dokumentų paieška
Formatas: 2021-01-27
Formatas: 2021-01-27
NumerisTipasPavadinimasRengėjasrūšiuoti ikonaPublikavimo data
AtsisiųstiTSp-41Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės socialinės paramos programos 11 priedo patikslinimoArcabienė Violeta2011-08-11
AtsisiųstiTSp-42Tarybos sprendimo projektasDėl pritarimo sutarties pasirašymuiArcabienė Violeta2011-08-11
AtsisiųstiTSp-43Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės 2011 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimoArcabienė Violeta2011-08-11
AtsisiųstiTS-154Tarybos sprendimaiDĖL KOMISIJOS NEĮGALIŲJŲ KLAUSIMAMS SPRĘSTI SUDARYMOArcabienė Violeta2011-08-10
AtsisiųstiTS-51Tarybos sprendimaiDĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINČIOMS ŠEIMOMS IR VIENIEMS GYVENANTIEMS ASMENIMSTVARKOS APRAŠO PATIKSLINIMOArcabienė Violeta2011-06-07
AtsisiųstiTS-36Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOSPROGRAMOS 11 PRIEDO PATIKSLINIMOArcabienė Violeta2011-06-07
AtsisiųstiTS-37Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI Arcabienė Violeta2011-06-07
AtsisiųstiTS-38Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2011 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMOArcabienė Violeta2011-06-07
AtsisiųstiTS-9Tarybos sprendimaiDĖL MITYBOS FINANSINIŲ NORMATYVŲ SOCIALINĖS PARAMOS ĮSTAIGOSE PATVIRTINIMOArcabienė Violeta2010-04-08
AtsisiųstiTS-10Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOSPROGRAMOS PATIKSLINIMOArcabienė Violeta2010-04-08
AtsisiųstiTSp-277Tarybos sprendimo projektasDėl detaliojo plano koncepcijos tvirtinimoArūnas Butrimavičius2013-10-17
AtsisiųstiTSp-278Tarybos sprendimo projektasDėl pavadinimų gyvenamųjų vietovių gatvėms suteikimoArūnas Butrimavičius2013-10-17
AtsisiųstiV.TSP-201Tarybos sprendimo projektasDėl žemės sklypo kad. Nr. 7910/0001:36 (unik. Nr. 7910-0001-0036) Kakliniškių k. dalies paėmimo visuomenės poreikiams.Arūnas Butrimavičius2015-11-05
AtsisiųstiV.TS-192Tarybos sprendimaiDėl žemės sklypo kad. Nr. 7910/0001:36 (unik. Nr. 7910-0001-0036) Kakliniškių k. dalies paėmimo visuomenės poreikiams.Arūnas Butrimavičius2015-11-23
AtsisiųstiV.TSP-217Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo papildymo.Arūnas Butrimavičius2015-12-03
AtsisiųstiV.TSP-231Tarybos sprendimo projektasDėl pavadinimų gyvenamųjų vietovių gatvėms suteikimo.Arūnas Butrimavičius2015-12-17
AtsisiųstiV.TS-217Tarybos sprendimaiDėl pavadinimų gyvenamųjų vietovių gatvėms suteikimo.Arūnas Butrimavičius2016-01-06
AtsisiųstiV.TSP-6Tarybos sprendimo projektasDėl miško žemės sklypų perdavimo valdyti patikėjimo teise Elektrėnų savivaldybeiArūnas Butrimavičius2016-01-14
AtsisiųstiV.TS–6Tarybos sprendimaiDėl miško žemės sklypų perdavimo valdyti patikėjimo teise Elektrėnų savivaldybeiArūnas Butrimavičius2016-02-02
Atsisiųsti03V-75Administracijos direktoriaus įsakymasDėl adresų objektų numerių keitimoArvidas Simonaitis2011-02-15
Atsisiųsti03V-1145Administracijos direktoriaus įsakymasDėl pranešimų, susijusių su galimomis korupcijos apraiškomis, pateikimo, priėmimo, registravimo ir nagrinėjimo Elektrėnų savivalAsta Tamošiūnienė2012-12-20
Atsisiųsti03V-811Administracijos direktoriaus įsakymasDėl Elektrėnų savivaldybės socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo prioritetų patvirAsta Vitkauskienė2013-09-19
AtsisiųstiTSp-268Tarybos sprendimo projektasDėl atstovavimo UAB „VAATC“ visuotiniame akcininkų susirinkimeAudrius Balnys2013-10-10
Atsisiųsti03V-293Administracijos direktoriaus įsakymasDėl Elektrėnų savivaldybės želdinių apsaugos ir tvarkymo komisijos nuostatų tvirtinimoAudrius Balnys2011-05-13
Atsisiųsti03V-266Administracijos direktoriaus įsakymasDėl lėšų, skirtų kompensacijoms, susijusioms su sąvartyno veikla, naudojimo, valdymo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimoAudrius Balnys 2013-03-15
AtsisiųstiV.TSP-219Tarybos sprendimo projektasDėl atstovo delegavimo į Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupę „Vilnijos žuvys“.Audrius Balnys2015-12-03
AtsisiųstiV.TS-206Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės 2014–2020 metų atliekų tvarkymo plano patvirtinimo.Audrius Balnys2015-12-18
AtsisiųstiV.TS-207Tarybos sprendimaiDėl atstovo delegavimo į Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupę „Vilnijos žuvys“.Audrius Balnys2015-12-18
AtsisiųstiV.TSP-7Tarybos sprendimo projektasDėl įgaliojimo dalyvauti ir balsuoti UAB „VAATC“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkimeAudrius Balnys2016-01-14
AtsisiųstiV.TSP-241Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės sporto centro teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo.Audrius Valaiša2015-12-17