Dokumentų paieška
Formatas: 2021-01-25
Formatas: 2021-01-25
NumerisTipasPavadinimasrūšiuoti ikonaRengėjasPublikavimo data
AtsisiųstiTSp-174Tarybos sprendimo projektasDėl Užmokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal iki mokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas Elektrėnų savivaldybėje, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.Puidokaitė Ramunė Veronika2013-05-16
AtsisiųstiTS-214Tarybos sprendimaiDĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VAATC“ ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO IR VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIŲ.Temlianceva Olga2013-09-02
AtsisiųstiTSp-240Tarybos sprendimo projektasDėl uždarosios akcinės bendrovės „Gelvita“ valdybos nario pakeitimoŠimkūnas Virgaudas2011-10-18
AtsisiųstiTS-297Tarybos sprendimaiDĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „GELVITA“ ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ PATVIRTINIMORusakovas Timofejus2012-01-05
AtsisiųstiTSp-284Tarybos sprendimo projektasDėl uždarosios akcinės bendrovės „Gelvita“ šilumos kainų dedamųjų patvirtinimoUAB Gelvita2011-12-16
AtsisiųstiTS-293Tarybos sprendimaiDĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „GELVITA“ REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ VERTINIMORatkevičius Gediminas2012-11-06
AtsisiųstiTSp-300Tarybos sprendimo projektasDėl uždarosios akcinės bendrovės „Gelvita“ reorganizavimo sąlygų vertinimoRatkevičius Gediminas2012-10-18
AtsisiųstiTSp-360Tarybos sprendimo projektasDėl uždarosios akcinės bendrovės „Gelvita“ reorganizavimoRatkevičius Gediminas2012-12-13
AtsisiųstiTSp-83Tarybos sprendimo projektasDėl uždarosios akcinės bendrovės „Gelvita“ prižiūrimų daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų, šilumos punktų priežiūros maksimalių diferencijuotų tarifų patvirtinimoUAB Gelvita2012-03-14
AtsisiųstiTSp-160Tarybos sprendimo projektasDėl uždarosios akcinės bendrovės „Gelvita“ audituoto 2011 m. finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo ir šilumos tiekimo veiklos ekonominių rodiklių suvestinės už 2011 m. audito ataskaitos ir nepriklausomo auditoriaus išvados patvirtinUAB Gelvita2012-04-12
AtsisiųstiTSp-110Tarybos sprendimo projektasDėl uždarosios akcinės bendrovės „Gelvita“ audituoto 2010 m. finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo ir šilumos tiekimo veiklos ekonominių rodiklių suvestinės už 2010 m. audito ataskaitos ir nepriklausomo auditoriaus išvados patvirtinUAB 'Gelvita'2011-08-16
AtsisiųstiTSp-108Tarybos sprendimo projektasDėl uždarosios akcinės bendrovės „Gelvita“ 2012 metų finansinių ataskaitų audito nepriklausomo auditoriaus išvados, audito ataskaitos ir šilumos tiekimo veiklos ekonominių rodiklių suvestinės už 2012 metus nepriklausomo auditoriaus išvados patvirtinimo.Elektrėnų komunalinis ūkis2013-04-11
AtsisiųstiTS-116Tarybos sprendimaiDĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ VALDYBOS SUDARYMORatkevičius Gediminas2012-05-04
AtsisiųstiTSp-123Tarybos sprendimo projektasDėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ valdybos sudarymoRatkevičius Gediminas2012-04-12
AtsisiųstiTS-228Tarybos sprendimaiDĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ VALDYBOS PERSONALINĖS SUDĖTIES DALINIO PAKEITIMORatkevičius Gediminas2012-08-27
AtsisiųstiTSp-235Tarybos sprendimo projektasDėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ valdybos personalinės sudėties dalinio pakeitimoRatkevičius Gediminas2012-08-09
AtsisiųstiTS-31Tarybos sprendimaiDĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ TEIKIAMOS PASLAUGOS ĮKAINIŲ PATVIRTINIMOV. Šimkūnas2015-02-17
AtsisiųstiTSp-14Tarybos sprendimo projektasDėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ stebėtojų tarybos sudarymoRatkevičius Gediminas2013-01-31
AtsisiųstiTSp-253Tarybos sprendimo projektasDėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šiukšlių išvežimo tarifų patvirtinimo.G. Ratkevičius2014-10-23
AtsisiųstiTSp-91Tarybos sprendimo projektasDėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šiukšlių išvežimo tarifų patvirtinimo.R. Leckas2014-04-17
AtsisiųstiTS-241Tarybos sprendimaiDĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMO TARIFŲ PATVIRTINIMOG. Ratkevičius2014-11-12
AtsisiųstiTS-88Tarybos sprendimaiDĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMO TARIFŲ PATVIRTINIMOR. Leckas2014-05-07
AtsisiųstiTS-182Tarybos sprendimaiDĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ ŠILUMOS ŪKIO INVESTICIJŲ 2012-2013 METAMS PAGAL PROJEKTĄ „ELEKTRĖNŲ MIESTO CENTRALIZUOTO ŠILUMOS ENERGIJOS TIEKIMO SISTEMOS PATIKIMUMO DIDINIMAS. II ETAPAS“ Elektrėnų komunalinis ūkis2010-09-06
AtsisiųstiTS-279Tarybos sprendimaiDĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ PATVIRTINIMO.V. Šimkūnas2013-12-03
AtsisiųstiTSp-297Tarybos sprendimo projektasDėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šilumos kainų dedamųjų patvirtinimo.V. Šimkūnas2013-11-14
AtsisiųstiV.TS-163Tarybos sprendimaiDėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šilumos kainų dedamųjų patvirtinimo.V.Šimkūnas2015-10-06
AtsisiųstiV.TSP-169Tarybos sprendimo projektasDėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šilumos kainų dedamųjų patvirtinimo.V. Šimkūnas2015-09-17
AtsisiųstiTSp-293Tarybos sprendimo projektasDėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šilumos kainų dedamųjų patvirtinimo.V. Šimkūnas2014-10-23
AtsisiųstiTS-278Tarybos sprendimaiDĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ PATVIRTINIMOV. Šimkūnas2014-11-12
AtsisiųstiTS-260Tarybos sprendimaiDĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ PATVIRTINIMOElektrėnų komunalinis ūkis2011-12-12