Dokumentų paieška
Formatas: 2021-11-28
Formatas: 2021-11-28
NumerisTipasrūšiuoti ikonaPavadinimasRengėjasPublikavimo data
AtsisiųstiTS-247Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo.Ratkevičius Gediminas2011-12-12
AtsisiųstiTS-248Tarybos sprendimaiDĖL PASTATO, ESANČIO DRAUGYSTĖS G. 22, ELEKTRĖNUOSE, NUOMOS Ratkevičius Gediminas2011-12-12
AtsisiųstiTS-265Tarybos sprendimaiDĖL KONKURSŲ Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ (IŠSKYRUS ŠVIETIMO), VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ IR SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ, KURIŲ SAVININKĖ YRA SAVIVALDYBĖ, VADOVŲ PAREIGAS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOBernotienė Rūta2011-12-12
AtsisiųstiTS-245Tarybos sprendimaiDĖL 2011 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IR 2011–2013 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATIKSLINIMOŽemaitienė Regina2011-12-12
AtsisiųstiTS-263Tarybos sprendimaiDĖL 2011 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IR 2011–2013 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATIKSLINIMOŽemaitienė Regina2011-12-12
AtsisiųstiTS-262Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ SUTEIKIMO PANAUDOS TEISE VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ELEKTRĖNŲ LIGONINEI Temlianceva Olga2011-12-12
AtsisiųstiTS-275Tarybos sprendimaiDĖL FIKSUOTO PAJAMŲ MOKESČIO, MOKAMO UŽ PAJAMAS, GAUTAS IŠ INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, DYDŽIŲ 2012 METAMS PATVIRTINIMOTemlianceva Olga2011-12-12
AtsisiųstiTS-276Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO PANAUDOS TEISE VIEŠAJAI ĮSTAIGAI SEMELIŠKIŲ AMBULATORIJAITemlianceva Olga2011-12-12
AtsisiųstiTS-277Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-09-29 SPRENDIMO NR. TS – 201 „DĖL MOKOMOJO AUTODROMO ELEKTRINĖS G. ELEKTRĖNUOSE NUOMOS“ DALINIO PAPILDYMOTemlianceva Olga2011-12-12
AtsisiųstiTS-278Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARČIŲ PRATĘSIMOTemlianceva Olga2011-12-12
AtsisiųstiTS-279Tarybos sprendimaiDĖL PAVELDIMO TURTO MOKESČIO Temlianceva Olga2011-12-12
AtsisiųstiTS-280Tarybos sprendimaiDĖL 2012 METŲ VIEŠŲJŲ DARBŲ SĄRAŠO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE PATVIRTINIMO Temlianceva Olga2011-12-12
AtsisiųstiTS-281Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO 2012 METAMSTemlianceva Olga2011-12-12
AtsisiųstiTS-282Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-09-29 SPRENDIMO NR. TS – 202 „DĖL PREKYBOS ĮKAINIŲ ELEKTRĖNŲ TURGAVIETĖJE PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMOTemlianceva Olga2011-12-12
AtsisiųstiTS-252Tarybos sprendimaiDĖL MOKESČIŲ LENGVATŲ TEIKIMO FIZINIAMS ASMENIMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Temlianceva Olga2011-12-12
AtsisiųstiTS-253Tarybos sprendimaiDĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IR JO PERDAVIMOTemlianceva Olga2011-12-12
AtsisiųstiTS-254Tarybos sprendimaiDĖL BUTO, ESANČIO MOKYKLOS G. 15-3 VIEVYJE, PERĖMIMOTemlianceva Olga2011-12-12
AtsisiųstiTS-249Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTĄ FINANSINEI PARAMAI GAUTI IŠ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO RĖMIMO FONDOAleksiūnienė Danutė2011-12-12
AtsisiųstiTS-250Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTĄ „NAUJOS ĮRANGOS ĮSIGIJIMAS IR ĮDIEGIMAS SEMELIŠKIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS KATILINĖJE“ GAUTI PARAMĄ PAGAL KLIMATO KAITOS SPECIALIĄJĄ PROGRAMĄ Aleksiūnienė Danutė2011-12-12
AtsisiųstiTS-251Tarybos sprendimaiDĖL PLANUOJAMO ĮGYVENDINTI PROJEKTO „MAŽAI TARŠIŲ AUTOBUSŲ ĮSIGIJIMAS ATNAUJINANT UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ AUTOBUSŲ PARKO TRANSPORTO PRIEMONES“Aleksiūnienė Danutė2011-12-12
AtsisiųstiTS-266Tarybos sprendimaiDĖL 2011 M. RUGSĖJO 28 D. SPRENDIMO NR. TS – 196 „DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTĄ „ELEKTRĖNŲ „ĄŽUOLYNO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PASTATO ELEKTRĖNUOSE, RUNGOS G. 24, REKONSTRAVIMAS“ GAUTI PARAMĄ PAGAL KLIMATO KAITOS SPECIALIĄJĄ PROGRAMĄ“ PAPILDYMO Aleksiūnienė Danutė2011-12-12
AtsisiųstiTS-267Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTĄ GAUTI EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMĄ PAGAL PRIEMONĘ „SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS“ IR BENDROJO FINANSAVIMO DYDŽIO SKYRIMO Aleksiūnienė Danutė2011-12-12
AtsisiųstiTS-268Tarybos sprendimaiDĖL PROJEKTO „DAUGIAFUNKCIO CENTRO STEIGIMAS BUVUSIOS KAZOKIŠKIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS BAZĖJE“ (KAZOKIŠKIŲ DAUGIAFUNKCIS CENTRAS) PAVADINIMO PAKEITIMOAleksiūnienė Danutė2011-12-12
AtsisiųstiTS-269Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-06-30 SPRENDIMO NR. TS – 144 „DĖL TARYBOS 2009-07-01 SPRENDIMO NR. TS – 129 „DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI“ PIRMO PUNKTO PAKEITIMO IR 2009-12-1Aleksiūnienė Danutė2011-12-12
AtsisiųstiTS-255Tarybos sprendimaiDĖL PAVADINIMŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ GATVĖMS SUTEIKIMOButrimavičius Arūnas2011-12-12
AtsisiųstiTS-256Tarybos sprendimaiDĖL ESAMŲ GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO Butrimavičius Arūnas2011-12-12
AtsisiųstiTS-257Tarybos sprendimaiDĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMOButrimavičius Arūnas2011-12-12
AtsisiųstiTS-270Tarybos sprendimaiDĖL ŽEMĖS SKLYPO REZERVAVIMO VISUOMENĖS REIKMĖMSButrimavičius Arūnas2011-12-12
AtsisiųstiTS-271Tarybos sprendimaiDĖL PAVADINIMŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ GATVĖMS SUTEIKIMOButrimavičius Arūnas2011-12-12
AtsisiųstiTS-272Tarybos sprendimaiDĖL ESAMŲ GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO Butrimavičius Arūnas2011-12-12