Dokumentų paieška
Formatas: 2021-04-15
Formatas: 2021-04-15
NumerisTipasPavadinimasRengėjasPublikavimo datarūšiuoti ikona
AtsisiųstiTS-218Tarybos sprendimaiDėl Keleivinio kelių transporto vežėjų nuostolių, susidariusių dėl būtinų keleivinio kelių transporto paslaugų teikimo visuomenei, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimoŠimkūnas Virgaudas2010-10-29
AtsisiųstiTS-222Tarybos sprendimaiDėl leidimo įsigyti tarnybinį automobilįCechanovičienė Inga2010-10-29
Atsisiųsti01V-1Mero potvarkiaiDėl darbo grupės sudarymoMisiūnienė Birutė2011-01-07
AtsisiųstiTS-223Tarybos sprendimaiDĖL KONCESIJOS SUTARTIES VYKDYMORatkevičius Gediminas2011-01-11
AtsisiųstiTS-242Tarybos sprendimaiDĖL IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMORatkevičius Gediminas2011-01-11
AtsisiųstiTS-227Tarybos sprendimaiDĖL SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS, KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ, CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VADOVO, VIDAUS AUDITORIŲ IR VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ VERTINIMO KOMISIJOS NARIŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMOBernotienė Rūta2011-01-11
AtsisiųstiTS-224Tarybos sprendimaiDĖL 2010 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMOŽemaitienė Regina2011-01-11
AtsisiųstiTS-225Tarybos sprendimaiDĖL 2010 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. TS – 143 „DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS INVESTICIJŲ PROJEKTŲ BENDRAJAM FINANSAVIMUI ĖMIMO“ PRIEDO DALINIO PAKEITIMOŽemaitienė Regina2011-01-11
AtsisiųstiTSp-249Tarybos sprendimo projektasDėl 2010 metų savivaldybės biudžeto patikslinimoŽemaitienė Regina2011-01-11
AtsisiųstiTS-243Tarybos sprendimaiDĖL 2010 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMOŽemaitienė Regina2011-01-11
AtsisiųstiTS-246Tarybos sprendimaiDĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ ĮGYVENDINIMO IR DARBDAVIŲ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMOTemlianceva Olga2011-01-11
AtsisiųstiTS-247Tarybos sprendimaiDĖL 2011 METŲ VIEŠŲJŲ DARBŲ SĄRAŠO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE PATVIRTINIMO Temlianceva Olga2011-01-11
AtsisiųstiTS-248Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO 2011 METAMSTemlianceva Olga2011-01-11
AtsisiųstiTS-249Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-09-29 SPRENDIMO NR. TS – 202 „DĖL PREKYBOS ĮKAINIŲ ELEKTRĖNŲ TURGAVIETĖJE PATVIRTINIMO“ PATIKSLINIMOTemlianceva Olga2011-01-11
AtsisiųstiTS-250Tarybos sprendimaiDĖL TURTO PERĖMIMO Temlianceva Olga2011-01-11
AtsisiųstiTS-231Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS – 126 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO 2007 METAMS“ 2 PUNKTO PAKEITIMO“ PANAIKINIMOTemlianceva Olga2011-01-11
AtsisiųstiTS-232Tarybos sprendimaiDĖL SU VIEŠAISIAIS DARBAIS SUSIJUSIŲ IŠLAIDŲ SĄRAŠO IR JŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMOTemlianceva Olga2011-01-11
AtsisiųstiTS-233Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. GRUODŽIO 1 D. SPRENDIMO NR. TS – 262 „DĖL LEIDIMŲ PREKIAUTI CIVILINĖMIS PIROTECHNIKOS PRIEMONĖMIS IŠDAVIMO IR PANAIKINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PANAIKINIMOTemlianceva Olga2011-01-11
AtsisiųstiTS-234Tarybos sprendimaiDĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO Temlianceva Olga2011-01-11
AtsisiųstiTS-235Tarybos sprendimaiDĖL ŽEMĖS MOKESČIO Temlianceva Olga2011-01-11
AtsisiųstiTS-236Tarybos sprendimaiDĖL ŽEMĖS MOKESČIO Temlianceva Olga2011-01-11
AtsisiųstiTS-237Tarybos sprendimaiDĖL ŽEMĖS MOKESČIO Temlianceva Olga2011-01-11
AtsisiųstiTS-238Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTIES SU VILNIAUS APSKRITIES VALSTYBINE MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRATĘSIMOTemlianceva Olga2011-01-11
AtsisiųstiTS-239Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS FILIALAMSTemlianceva Olga2011-01-11
AtsisiųstiTS-240Tarybos sprendimaiDĖL STATINIŲ IR INŽINERINIŲ TINKLŲ PERDAVIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ IR VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LIGONINEITemlianceva Olga2011-01-11
AtsisiųstiTS-241Tarybos sprendimaiDĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMOTemlianceva Olga2011-01-11
AtsisiųstiTS-226Tarybos sprendimaiDĖL 2010-09-29 SPRENDIMO NR. TS – 187 ,,DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS PAGAL ,,VIETOS PLĖTROS 2009–2014 M. STRATEGIJĄ“ DALINIO PAKEITIMO Aleksiūnienė Danutė2011-01-11
AtsisiųstiTS-244Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO IKI 2013 M. PAPILDYMOAleksiūnienė Danutė2011-01-11
AtsisiųstiTS-245Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS ATRINKIMO DALYVAUTI ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMOJE IR DALINIO FINANSAVIMOAleksiūnienė Danutė2011-01-11
AtsisiųstiTS-251Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BEIŽIONIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO Arcabienė Violeta2011-01-11