Dokumentų paieška
Formatas: 2020-06-06
Formatas: 2020-06-06
Numerisrūšiuoti ikonaTipasPavadinimasRengėjasPublikavimo data
AtsisiųstiV.TS-164Tarybos sprendimaiDėl projekto „Ledo rūmų Elektrėnuose plėtra“ koncesijos suteikimo.D.Aleksiūnienė2015-10-06
AtsisiųstiV.TS-163Tarybos sprendimaiDėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šilumos kainų dedamųjų patvirtinimo.V.Šimkūnas2015-10-06
AtsisiųstiV.TS-162Tarybos sprendimaiDėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ planuojamų šilumos 2013–2017 m. reguliuojamos veiklos investicijų V.Šimkūnas2015-10-06
AtsisiųstiV.TS-161Tarybos sprendimaiDėl prekybos įkainių Vievio miesto turgavietėje patvirtinimo.V.Šimkūnas2015-10-06
AtsisiųstiV.TS-160Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos nuostatų pakeitimo.G.Ratkevičius2015-10-06
AtsisiųstiV.TS-16Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimoD. Kliucevičienė2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-159Tarybos sprendimaiDėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ įstatų dalinio pakeitimo.I.Kartenienė2015-10-06
AtsisiųstiV.TS-158Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklos likvidavimoG. Ratkevičius2015-10-27
AtsisiųstiV.TS-157Tarybos sprendimaiDėl viešosios įstaigos Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centro likvidavimoG. Ratkevičius2015-10-27
AtsisiųstiV.TS-156Tarybos sprendimaiDėl biudžetinės įstaigos Elektrėnų savivaldybės sporto centro steigimo.G.Ratkevičius2015-10-06
AtsisiųstiV.TS-155Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato steigimo ir pareigybių skaičiaus nustatymo.G.Ratkevičius2015-10-06
AtsisiųstiV.TS-154Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės administracijos struktūros dalinio pakeitimo.G.Ratkevičius2015-10-06
AtsisiųstiV.TS-153Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės 2015 metų biudžeto pakeitimoJ. Goličenko2015-10-06
AtsisiųstiV.TS-152Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano pakeitimo.J. Goličenko2015-10-06
AtsisiųstiV.TS-15Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės administracijos 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimoV. Pruskas2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-148Tarybos sprendimaiDėl Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas Elektrėnų savivaldybės švietimo įR. V. Sadauskienė2015-09-03
AtsisiųstiV.TS-14Tarybos sprendimaiDėl atstovo delegavimo į projekto „Dujotiekių jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos“ darbo grupęR. Bernotienė2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-13Tarybos sprendimaiDėl savivaldybės kontrolieriaus, Kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų, Centralizuoto vidaus audito skyriaus vadovo,R. Bernotienė2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-129Tarybos sprendimaiDėl žemės sklypo Elektrėnų savivaldybės nuosavybėn pirkimo komisijos sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimoG. Ratkevičius2015-09-03
AtsisiųstiV.TS-12Tarybos sprendimaiDėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „SLAPTAI“, išduoto administracijos direktoriuiR. Bernotienė2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-11Tarybos sprendimaiDėl savivaldybės mero pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymoR. Bernotienė2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-10Tarybos sprendimaiDėl savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymoR. Bernotienė2015-05-28
AtsisiųstiV. TSP-122Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014-12-30 sprendimo Nr. TS-288 „Dėl viešųjų darbų, skirtų vietos bendruomenės socialinei infJ. Goličenko2015-06-16
AtsisiųstiTS–9Tarybos sprendimaiDĖL PRIVALOMŲ REIKALAVIMŲ NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ VALDYTOJAMS PATEIKIMO IR VYKDYMO KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIK. Stasiulionis2014-02-04
AtsisiųstiTS–8Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ IR ETATŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO.V. Šimkūnienė2014-02-04
AtsisiųstiTS–70Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio patvirtV. Komisarenkienė2015-04-14
AtsisiųstiTS–7Tarybos sprendimaiDĖL TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ NUSTATYMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVAMS.R. V. Sadauskienė2014-02-04
AtsisiųstiTS–69Tarybos sprendimaiDėl VšĮ Semeliškių ambulatorijos 2014 m. veiklos ataskaitos ir 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimoA. Batavičius2015-04-14
AtsisiųstiTS–68Tarybos sprendimaiDėl VšĮ Vievio pirminės sveikatos priežiūros centro 2014 m. veiklos ataskaitos ir 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtiV. Šumskienė2015-04-14
AtsisiųstiTS–67Tarybos sprendimaiDėl VšĮ Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centro 2014 m. veiklos ataskaitos ir 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvA. Arlauskas2015-04-14