Dokumentų paieška
Formatas: 2021-01-18
Formatas: 2021-01-18
NumerisTipasPavadinimasrūšiuoti ikonaRengėjasPublikavimo data
AtsisiųstiTS-231Tarybos sprendimaiDĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO.Šimkūnas Virgaudas2013-09-02
AtsisiųstiTSp-215Tarybos sprendimo projektasDėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų tretiesiems bazinių kainų galiojimo metams patvirtinimoElektrėnų komunalinis ūkis2012-06-14
AtsisiųstiTSp-251Tarybos sprendimo projektasDėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ bendrosios nuosavybės priežiūros administravimo tarifo patvirtinimG. Ratkevičius2014-10-23
AtsisiųstiTS-239Tarybos sprendimaiDĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS PRIEŽIŪROS ADMINISTRAVIMO TARIFO PATVIRTINIMG. Ratkevičius2014-11-12
AtsisiųstiTS-85Tarybos sprendimaiDėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ audituotų 2009 metų finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo, šilumos tiekimo veiklos ekonominių rodiklių suvestinės už 2009 metus audito ataskaitos ir nepriklausomo auditorElektrėnų komunalinis ūkis2010-05-04
AtsisiųstiTSp-115Tarybos sprendimo projektasDėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ audituotų 2009 metų finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo, šilumos tiekimo veiklos ekonominių rodiklių suvestinės už 2009 metus audito ataskaitos ir nepriklausomo auditorElektrėnų komunalinis ūkis2010-04-20
AtsisiųstiTSp-74Tarybos sprendimo projektasDėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ audituoto 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių)R. Leckas2014-04-17
AtsisiųstiTS-87Tarybos sprendimaiDĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ AUDITUOTO 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO, PELNO (NUOSTOLIŲ)R. Leckas2014-05-07
AtsisiųstiTSp-159Tarybos sprendimo projektasDėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ audituoto 2011 m. finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių)Elektrėnų komunalinis ūkis2012-04-12
AtsisiųstiTSp-109Tarybos sprendimo projektasDėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ audituoto 2010 m. finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo ir šilumos tiekimo veiklos ekonominių rodiklių suvestinės už 2010 m. audito ataskaitos ir nepriklausomo auditoriauElektrėnų komunalinis ūkis2011-08-16
AtsisiųstiV.TSP-94Tarybos sprendimo projektasDėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustaG. Ratkevičius2015-06-11
AtsisiųstiV.TS–93Tarybos sprendimaiDėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustaG. Ratkevičius2015-07-02
AtsisiųstiV.TSP-68Tarybos sprendimo projektasDėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinio ūkio“ stebėtojų tarybos atšaukimo ir naujos sudarymoG. Ratkevičius2015-05-14
AtsisiųstiV.TS-67Tarybos sprendimaiDėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinio ūkio“ stebėtojų tarybos atšaukimo ir naujos sudarymoG. Ratkevičius2015-05-28
AtsisiųstiTSp-233Tarybos sprendimo projektasDėl uždarosios akcinės bendrovės “VAATC” atleidimo nuo nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčių.Temlianceva Olga2013-08-14
AtsisiųstiTSp-250Tarybos sprendimo projektasDėl uždarosios akcinės bendrovės “Elektrėnų komunalinis ūkis” geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų patvirtinimo.Šimkūnas Virgaudas2013-08-14
AtsisiųstiTSp-163Tarybos sprendimo projektasDĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIO ŪKIO STEBĖTOJŲ TARYBOS PERSONALINĖS SUDĖTIES DALINIO PAKEITIMOG. Ratkevičius2014-06-12
AtsisiųstiTS-152Tarybos sprendimaiDĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIO ŪKIO STEBĖTOJŲ TARYBOS PERSONALINĖS SUDĖTIES DALINIO PAKEITIMOG. Ratkevičius2014-07-01
AtsisiųstiTS-109Tarybos sprendimaiDĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,GELVITA“AUDITUOTO 2010 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO, PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO IR ŠILUMOS TIEKIMO VEIKLOS EKONOMINIŲ RODIKLIŲ SUVESTINĖS UŽ 2010 M. AUDITO ATASKAITOS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADOS PATVIRTINUAB Gelvita2011-06-08
AtsisiųstiTS-259Tarybos sprendimaiDĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,GELVITA“ VALDYBOS NARIO PAKEITIMOŠimkūnas Virgaudas2011-12-12
AtsisiųstiTS-158Tarybos sprendimaiDĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,GELVITA“ AUDITUOTO 2011 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO, PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO IR ŠILUMOS TIEKIMO VEIKLOS EKONOMINIŲ RODIKLIŲ SUVESTINĖS UŽ 2011 M. AUDITO ATASKAITOS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADOS PATVIRTIRusakovas Timofejus2012-05-04
AtsisiųstiTS-157Tarybos sprendimaiDĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“AUDITUOTO 2011 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO, PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO IR ŠILUMOS TIEKIMO VEIKLOS EKONOMINIŲ RODIKLIŲ SUVESTINĖS UŽ 2011 M. AUDITO ATASKAITOS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUElektrėnų komunalinis ūkis2012-05-04
AtsisiųstiTS-108Tarybos sprendimaiDĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“AUDITUOTO 2010 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO, PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO IR ŠILUMOS TIEKIMO VEIKLOS EKONOMINIŲ RODIKLIŲ SUVESTINĖS UŽ 2010 M. AUDITO ATASKAITOS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUElektrėnų komunalinis ūkis2011-06-08
AtsisiųstiTS-180Tarybos sprendimaiDĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMOElektrėnų komunalinis ūkis2012-06-05
AtsisiųstiTS-180Tarybos sprendimaiDĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMOElektrėnų komunalinis ūkis2012-06-05
AtsisiųstiTS-77Tarybos sprendimaiDĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „GELVITA“ PRIŽIŪRIMŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ, ŠILUMOS PUNKTŲ PRIEŽIŪROS MAKSIMALIŲ DIFERENCIJUOTŲ TARIFŲ PATVIRTINIMO UAB Gelvita2012-04-04
AtsisiųstiTS-181Tarybos sprendimaiDĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ ŠILUMOS ŪKIO INVESTICIJŲ PATIKSLINIMO 2010-2011 METAMS PAGAL PROJEKTĄ „ELEKTRĖNŲ MIESTO CENTRALIZUOTO ŠILUMOS ENERGIJOS TIEKIMO SISTEMOS PATIKIMUMO DIDINIMAS“ Elektrėnų komunalinis ūkis2010-09-06
AtsisiųstiTS-94Tarybos sprendimaiDĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ PLANUOJAMŲ ŠILUMOS 2013–2017 METŲ REGULIUOJAMOS VEIKLOS INVESTICIJŲ PLANO PATVIRTINIMOElektrėnų komunalinis ūkis2013-05-02
AtsisiųstiTSp-109Tarybos sprendimo projektasDėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Elektrėnų komunalinis ūkis“ planuojamų šilumos 2013–2017 metų reguliuojamos veiklos investicijų patvirtinimo.Elektrėnų komunalinis ūkis2013-04-11
AtsisiųstiTS-346Tarybos sprendimaiDĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS„GELVITA“ REORGANIZAVIMORatkevičius Gediminas2013-01-03