Dokumentų paieška
Formatas: 2020-12-05
Formatas: 2020-12-05
NumerisTipasPavadinimasRengėjasPublikavimo datarūšiuoti ikona
AtsisiųstiV.TSP-66Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos komitetų sudarymoG. Ratkevičius2015-05-14
AtsisiųstiV.TSP-67Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos nuolatinių komisijų sudarymoG. Ratkevičius2015-05-14
AtsisiųstiV.TSP-68Tarybos sprendimo projektasDėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinio ūkio“ stebėtojų tarybos atšaukimo ir naujos sudarymoG. Ratkevičius2015-05-14
AtsisiųstiV.TSP-69Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės atstovų į Lietuvos savivaldybių asociaciją išrinkimoG. Ratkevičius2015-05-14
AtsisiųstiV.TSP-70Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės atstovų į Lietuvos savivaldybių asociaciją išrinkimoG. Ratkevičius2015-05-14
AtsisiųstiV.TSP-71Tarybos sprendimo projektasDėl 2014 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo TS - 181 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Ledo rūmų Elektrėnuose D. Aleksiūnienė2015-05-14
AtsisiųstiV.TSP-72Tarybos sprendimo projektasDėl 2014 m. gegužės 28 d. sprendimo TS - 98 „Dėl pritarimo viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Ledo rūmų ElektrD. Aleksiūnienė2015-05-14
AtsisiųstiV.TSP-73Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos apeliacinės komisijos sudarymo ir jos darboR. V. Sadauskienė2015-05-14
AtsisiųstiV.TSP-74Tarybos sprendimo projektasDėl leidimo Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigoms/ grupėms laikinai nedirbti vasarąR. V. Sadauskienė2015-05-14
AtsisiųstiV.TSP-75Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimoN. Pulauskienė2015-05-14
AtsisiųstiV.TSP-76Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 7 d. sprendimu Nr. TS-35 patvirtinto Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyR. V. Sadauskienė2015-05-14
AtsisiųstiV.TSP-77Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. TS-43 „Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klR. V. Sadauskienė2015-05-14
AtsisiųstiV.TSP-78Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr.TS-107 „Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų teritoR. V. Sadauskienė2015-05-14
AtsisiųstiV.TSP-79Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. TS-163 „Dėl Mokinių priėmimo į Elektrėnų savivaldybės beR. V. Sadauskienė2015-05-14
AtsisiųstiV.TS–1Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus atleidimo iš pareigų ir pavedimo laikinai eiti administracijos direktR. Bernotienė2015-04-16
AtsisiųstiV.TS–2Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo atleidimo iš pareigųR. Bernotienė2015-04-16
AtsisiųstiV.TS–3Tarybos sprendimaiDėl Arvydo Vyšniausko skyrimo į Elektrėnų savivaldybės mero pavaduotojo pareigasR. Bernotienė2015-04-16
AtsisiųstiV.TS–4Tarybos sprendimaiDėl Virgilijaus Pruskaus skyrimo į Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus pareigasR. Bernotienė2015-04-16
AtsisiųstiTS–58Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo patvirtinimoA. Butrimavičius2015-04-15
AtsisiųstiTS-56Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimoG. Ratkevičius2015-04-14
AtsisiųstiTS-57Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014-02-26 sprendimo Nr. TS-27 „Dėl biudžetinės įstaigos Elektrėnų savivaldybės visuomenės svG. Ratkevičius2015-04-14
AtsisiųstiTS-59Tarybos sprendimaiDėl žemės sklypo įsigijimoV. Šimkūnas2015-04-14
AtsisiųstiTS–60Tarybos sprendimaiDėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2014 metus patvirtinimo iR. Leckas2015-04-14
AtsisiųstiTS–61Tarybos sprendimaiDėl viešosios įstaigos Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centro 2014 m. veiklos ir finansinės atskaitomybės ataskaitos patvirK. Vitkauskas2015-04-14
AtsisiųstiTS–62Tarybos sprendimaiDėl savivaldybės įmonės Elektrėnų vaistinės 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimoN. Kleinienė2015-04-14
AtsisiųstiTS–63Tarybos sprendimaiDėl VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės 2014 m. veiklos ataskaitos ir 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimoV. Glamba2015-04-14
AtsisiųstiTS–64Tarybos sprendimaiDėl VšĮ Elektrėnų ligoninės 2014 m. veiklos ataskaitos ir 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimoL. Matkevičienė2015-04-14
AtsisiųstiTS–65Tarybos sprendimaiDėl VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro 2014 m. veiklos ataskaitos ir 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patviE. Paberalienė2015-04-14
AtsisiųstiTS–66Tarybos sprendimaiDėl VšĮ Elektrėnų savivaldybės asmens sveikatos priežiūros centro 2014 m. veiklos ataskaitos ir 2014 m. finansinių ataskaitų riK. Kameneckas2015-04-14
AtsisiųstiTS–67Tarybos sprendimaiDėl VšĮ Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centro 2014 m. veiklos ataskaitos ir 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvA. Arlauskas2015-04-14