Dokumentų paieška
Formatas: 2021-04-12
Formatas: 2021-04-12
Numerisrūšiuoti ikonaTipasPavadinimasRengėjasPublikavimo data
AtsisiųstiTS-174Tarybos sprendimaiDĖL 2011 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IR 2011–2013 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATIKSLINIMOŽemaitienė Regina2011-09-27
AtsisiųstiTS-174Tarybos sprendimaiDĖL ATSTOVAVIMO UAB „VAATC“ VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIMEBalnys Audrius2012-06-05
AtsisiųstiTS-174Tarybos sprendimaiDĖL VŠĮ SEMELIŠKIŲ AMBULATORIJOS STRUKTŪROS SUDERINIMOKomisarenkienė Vilma2013-06-03
AtsisiųstiTS-174Tarybos sprendimaiDĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERĖMIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMOV. Šimkūnas2014-07-01
AtsisiųstiTS-175Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO Nr. TS-108 DALINIO PAKEITIMO Tarulis Deimantas2010-09-06
AtsisiųstiTS-175Tarybos sprendimai DĖL NUOMOS SUTARTIES SU UAB „LINOKOMPA“ NUTRAUKIMO Temlianceva Olga2011-09-27
AtsisiųstiTS-175Tarybos sprendimaiDĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIOTARIFŲ NUSTATYMO 2013 METAMSTemlianceva Olga2012-06-05
AtsisiųstiTS-175Tarybos sprendimaiDĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIOTARIFŲ NUSTATYMO 2013 METAMSTemlianceva Olga2012-06-05
AtsisiųstiTS-175Tarybos sprendimaiDĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMOŠimkūnas Virgaudas2013-06-03
AtsisiųstiTS-175Tarybos sprendimaiDĖL GATVIŲ, VIETINIŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PAKEITIMO.A. Balnys2014-09-03
AtsisiųstiTS-176Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SANATORINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas2010-09-06
AtsisiųstiTS-176Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ NUOMOS KONKURSOTemlianceva Olga2011-09-27
AtsisiųstiTS-176Tarybos sprendimaiDĖL TURTO PERDAVIMO PANAUDOS TEISE VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUITemlianceva Olga2012-06-05
AtsisiųstiTS-176Tarybos sprendimaiDĖL TURTO PERDAVIMO PANAUDOS TEISE VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUITemlianceva Olga2012-06-05
AtsisiųstiTS-176Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS PRATĘSIMO Šimkūnas Virgaudas2013-06-03
AtsisiųstiTS-176Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2014–2016 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PAKEITIMO.J. Goličenko2014-09-03
AtsisiųstiTS-177Tarybos sprendimaiDĖL MENINIO UGDYMO PROGRAMŲ ĮVEDIMO ELEKTRĖNŲ IR VIEVIO MENO MOKYKLOSETarulis Deimantas2010-09-06
AtsisiųstiTS-177Tarybos sprendimaiDĖL INŽINERINIŲ TINKLŲ PERDAVIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ IR UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „GELVITA“Temlianceva Olga2011-09-27
AtsisiųstiTS-177Tarybos sprendimaiDĖL PASTATO PASKIRTIES PAKEITIMOŠimkūnas Virgaudas2012-06-05
AtsisiųstiTS-177Tarybos sprendimaiDĖL PASTATO PASKIRTIES PAKEITIMOŠimkūnas Virgaudas2012-06-05
AtsisiųstiTS-177Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOSŠimkūnas Virgaudas2013-06-03
AtsisiųstiTS-177Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO.J. Goličenko2014-09-03
AtsisiųstiTS-178Tarybos sprendimaiDĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS MAKSIMALAUS TARIFO PATVIRTINIMOŠimkūnas Virgaudas2010-09-06
AtsisiųstiTS-178Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŽMONIŲ BENDRIJAI „SPINDULYS“Temlianceva Olga2011-09-27
AtsisiųstiTS-178Tarybos sprendimaiDĖL DAUGIABUČIO NAMO BENDRIJOS „PANERIŲ DVARAS“ PASTATO ŠILDYMOŠimkūnas Virgaudas2012-06-05
AtsisiųstiTS-178Tarybos sprendimaiDĖL DAUGIABUČIO NAMO BENDRIJOS „PANERIŲ DVARAS“ PASTATO ŠILDYMOŠimkūnas Virgaudas2012-06-05
AtsisiųstiTS-178Tarybos sprendimaiDĖL VIETINĖS BENDROJO NAUDOJIMO SISTEMOS, SKIRTOS GAMTINĖMS DUJOMS SKIRSTYTI, PARDAVIMO Šimkūnas Virgaudas2013-06-03
AtsisiųstiTS-178Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-07-01 SPRENDIMO NR. TS – 129 „DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖJ. Goličenko2014-09-03
AtsisiųstiTS-179Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS PRIEŽIŪROS ADMINISTRATORIAUS ATRINKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOŠimkūnas Virgaudas2010-09-06
AtsisiųstiTS-179Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS BEIŽIONIŲ BENDRUOMENEITemlianceva Olga2011-09-27