Dokumentų paieška
Formatas: 2021-12-06
Formatas: 2021-12-06
NumerisTipasrūšiuoti ikonaPavadinimasRengėjasPublikavimo data
AtsisiųstiTS-5Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO DALYVAVIMUI LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS PASKELBTAME VIEŠAJAME KONKURSE Aleksiūnienė Danutė2012-02-08
AtsisiųstiTS-6Tarybos sprendimaiDĖL 2010-09-29 SPRENDIMO NR. TS – 187 ,,DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS PAGAL VIETOS PLĖTROS 2009–2014 M. STRATEGIJĄ“ DALINIO PAKEITIMO Aleksiūnienė Danutė2012-02-08
AtsisiųstiTS-7Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO IKI 2013 M. PAPILDYMOAleksiūnienė Danutė2012-02-08
AtsisiųstiTS-25Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO TEIKTI PARAIŠKĄ GAUTI 2012 M. APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO PROGRAMOS LĖŠŲ IR BENDROJO FINANSAVIMOAleksiūnienė Danutė2012-02-08
AtsisiųstiTS-11Tarybos sprendimaiDĖL TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ, TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PRIEDŲ NUSTATYMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIAMS Tarulis Deimantas2012-02-08
AtsisiųstiTS-8Tarybos sprendimaiDĖL PAVADINIMŲ LAPIAKALNIO K. GATVĖMS SUTEIKIMOButrimavičius Arūnas2012-02-08
AtsisiųstiTS-4Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ MIESTO BEVARIKLIO TRANSPORTO PRIEMONIŲ TRASŲ TINKLO SCHEMOS PATVIRTINIMOButrimavičius Arūnas2012-02-08
AtsisiųstiTS-9Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2011 METŲ ATASKAITOS APIE PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMĄ PATVIRTINIMOBalnys Audrius2012-02-08
AtsisiųstiTS-10Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PARAMOS ASBESTO TURINTIEMS GAMINIAMS ŠALINTI IŠ VIEŠOJO NAUDOJIMO IR GYVENAMŲJŲ PASTATŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMOBalnys Audrius2012-02-08
AtsisiųstiTS-20Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES DYDŽIUI APSKAIČIUOTI TAIKOMŲ KOEFICIENTŲ PATVIRTINIMOMiškinytė Vilma2012-02-08
AtsisiųstiTS-21Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIO PATVIRTINIMOMiškinytė Vilma2012-02-08
AtsisiųstiTS-22Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-05-25 SPRENDIMO Nr. TS – 126 DALINIO PAKEITIMOElektrėnų komunalinis ūkis2012-02-08
AtsisiųstiTS-23Tarybos sprendimaiDĖL TUALETO RUNGOS G. 12 ELEKTRĖNUOSE EKSPLOATACIJOSElektrėnų komunalinis ūkis2012-02-08
AtsisiųstiTS-16Tarybos sprendimaiDĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Šimkūnienė Violeta2012-02-08
AtsisiųstiTS-17Tarybos sprendimai DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOŠimkūnienė Violeta2012-02-08
AtsisiųstiTS-18Tarybos sprendimaiDĖL SOCIALINIŲ IŠMOKŲ IR KOMPENSACIJŲ TEIKIMO SOCIALINĘ RIZIKĄ PATYRUSIEMS GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOŠimkūnienė Violeta2012-02-08
AtsisiųstiTS-19Tarybos sprendimaiDĖL SOCIALINĖS RIZIKOS ASMENŲ APSKAITOS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOŠimkūnienė Violeta2012-02-08
AtsisiųstiTS-30Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS SUDĖTIES IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Ratkevičius Gediminas2012-03-14
AtsisiųstiTS-31Tarybos sprendimaiDĖL LENGVOJO AUTOMOBILIO NAUDOJIMO SAVIVALDYBĖS FUNKCIJOMS VYKDYTI Ratkevičius Gediminas2012-03-14
AtsisiųstiTS-32Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMOŽemaitienė Regina2012-03-14
AtsisiųstiTS-48Tarybos sprendimaiDĖL V. VASILIAUSKIENĖS ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO SKOLOSTemlianceva Olga2012-03-14
AtsisiųstiTS-49Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ SUTEIKIMO PANAUDOS TEISE VALSTYBINEI MIŠKŲ TARNYBAITemlianceva Olga2012-03-14
AtsisiųstiTS-50Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS PRATĘSIMO VILNIAUS TERITORINEI LIGONIŲ KASAITemlianceva Olga2012-03-14
AtsisiųstiTS-51Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS PRATĘSIMO Temlianceva Olga2012-03-14
AtsisiųstiTS-52Tarybos sprendimaiDĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖNTemlianceva Olga2012-03-14
AtsisiųstiTS-53Tarybos sprendimaiDĖL SUTIKIMO PRIIMTI IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VALSTYBĖS TURTĄ VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE Temlianceva Olga2012-03-14
AtsisiųstiTS-27Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMOAleksiūnienė Danutė2012-03-14
AtsisiųstiTS-28Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2012–2014 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMOAleksiūnienė Danutė2012-03-14
AtsisiųstiTS-29Tarybos sprendimaiDĖL LĖŠŲ VIETOS BENDRUOMENIŲ SPRENDIMAMS ĮGYVENDINTI SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOAleksiūnienė Danutė2012-03-14
AtsisiųstiTS-35Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2012–2015 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMOTarulis Deimantas2012-03-14