Dokumentų paieška
Formatas: 2020-10-25
Formatas: 2020-10-25
NumerisTipasPavadinimasRengėjasPublikavimo datarūšiuoti ikona
AtsisiųstiTS–68Tarybos sprendimaiDėl VšĮ Vievio pirminės sveikatos priežiūros centro 2014 m. veiklos ataskaitos ir 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtiV. Šumskienė2015-04-14
AtsisiųstiTS–69Tarybos sprendimaiDėl VšĮ Semeliškių ambulatorijos 2014 m. veiklos ataskaitos ir 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimoA. Batavičius2015-04-14
AtsisiųstiTS–70Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio patvirtV. Komisarenkienė2015-04-14
AtsisiųstiV.TSP–1Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų bsavivaldybės administracijos direktoriaus atleidimo iš pareigųR. Bernotienė2015-04-14
AtsisiųstiV.TSP–2Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo atleidimo iš pareigųR. Bernotienė2015-04-14
AtsisiųstiV.TSP–3Tarybos sprendimo projektasDėl _____________ skyrimo į Elektrėnų savivaldybės mero pavaduotojo pareigasR. Bernotienė2015-04-14
AtsisiųstiV.TSP–4Tarybos sprendimo projektasDėl __________- skyrimo į Elektrėnų savivaldybės administracijios direktoriaus pareigasR. Bernotienė2015-04-14
AtsisiųstiV.TSP–5Tarybos sprendimo projektasDėl __________ skyrimo į Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigasR. Bernotienė2015-04-14
AtsisiųstiTS-36Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano papildymoJ. Goličenko2015-03-31
AtsisiųstiTS-37Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės 2015 metų biudžeto pakeitimoJ. Goličenko2015-03-31
AtsisiųstiTS-38Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės smulkiojo verslo ir kaimo plėtros programos nuostatų papildymoJ. Goličenko2015-03-31
AtsisiųstiTS-39Tarybos sprendimaiDėl skolų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymoJ. Goličenko2015-03-31
AtsisiųstiTS-40Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento dalinio pakeitimoG. Ratkevičius2015-03-31
AtsisiųstiTS-41Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 7 d. sprendimu Nr. TS-35 patvirtinto Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokR. V. Sadauskienė2015-03-31
AtsisiųstiTS-42Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 7 d. sprendimu Nr. TS-35 patvirtinto Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokR. V. Sadauskienė2015-03-31
AtsisiųstiTS-43Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, mokinių skaičiaus vidurkioR. V. Sadauskienė2015-03-31
AtsisiųstiTS-44Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. TS-203 „Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų etatR. V. Sadauskienė2015-03-31
AtsisiųstiTS-45Tarybos sprendimaiDėl tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijos vadovuiR. V. Sadauskienė2015-03-31
AtsisiųstiTS-46Tarybos sprendimaiDėl žemės sklypo unik. Nr. 4400-2790-9526 panaudos sutarties nutraukimoA. Butrimavičius2015-03-31
AtsisiųstiTS-47Tarybos sprendimaiDėl žemės sklypo Sabališkių g. 1c Elektrėnuose (unik. Nr.4400-1853-4978, kad. Nr. 7930/0003:250) padalijimoA. Butrimavičius2015-03-31
AtsisiųstiTS-48Tarybos sprendimaiDėl gatvių Alesninkų k. ir Vievio m. geografinių charakteristikų pakeitimoA. Butrimavičius2015-03-31
AtsisiųstiTS-49Tarybos sprendimaiDėl pavadinimų gatvėms Alesninkų ir Pilypiškių k. suteikimoA. Butrimavičius2015-03-31
AtsisiųstiTS-50Tarybos sprendimaiDėl nuomos sutarties pratęsimo ir papildomų patalpų suteikimo IĮ „Inprojektas“.V. Šimkūnas2015-03-31
AtsisiųstiTS-51Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės 2015 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimoV. Šimkūnienė2015-03-31
AtsisiųstiTS-52Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimoV. Šimkūnienė2015-03-31
AtsisiųstiTS-53Tarybos sprendimaiDėl maksimalaus socialinės globos išlaidų finansavimo dydžio nustatymoV. Šimkūnienė2015-03-31
AtsisiųstiTS-54Tarybos sprendimaiDėl socialinės globos kainų Elektrėnų savivaldybės socialinės globos įstaigose patvirtinimoV. Šimkūnienė2015-03-31
AtsisiųstiTS-55Tarybos sprendimaiDėl pritarimo dalyvavimui projekte partnerio teisėmis ir įnašo dydžio nustatymoV. Šimkūnas2015-03-31
AtsisiųstiTSP-72Tarybos sprendimo projektasDėl viešosios įstaigos Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centro 2014 m. veiklos ir finansinės atskaitomybės ataskaitos patvirK. Vitkauskas2015-03-26
AtsisiųstiTSP-74Tarybos sprendimo projektasDėl VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės 2014 m. veiklos ataskaitos ir 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimoV. Glamba2015-03-26