Dokumentų paieška
Formatas: 2021-02-28
Formatas: 2021-02-28
Numerisrūšiuoti ikonaTipasPavadinimasRengėjasPublikavimo data
AtsisiųstiTS-179Tarybos sprendimaiDĖL VARTOTOJŲ ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ KAZOKIŠKIŲ SENIŪNIJOJEŠimkūnas Virgaudas2012-06-05
AtsisiųstiTS-179Tarybos sprendimaiDĖL VARTOTOJŲ ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ KAZOKIŠKIŲ SENIŪNIJOJEŠimkūnas Virgaudas2012-06-05
AtsisiųstiTS-179Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTIES PRATĘSIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „STEDRA“Šimkūnas Virgaudas2013-06-03
AtsisiųstiTS-179Tarybos sprendimaiDĖL MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS LICENCIJŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO.J. Goličenko2014-09-03
AtsisiųstiTS-18Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SEMELIŠKIŲ BENDROSIOS PRAKTIKOS GYDYTOJŲ KABINETO PAVADINIMO PAKEITIMO IR VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SEMELIŠKIŲ AMBULATORIJOS ĮSTATŲ PATVIRTINIMOCechanovičienė Inga2011-02-09
AtsisiųstiTS-18Tarybos sprendimaiDĖL SOCIALINIŲ IŠMOKŲ IR KOMPENSACIJŲ TEIKIMO SOCIALINĘ RIZIKĄ PATYRUSIEMS GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOŠimkūnienė Violeta2012-02-08
AtsisiųstiTS-18Tarybos sprendimaiDĖL UAB „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ ŠILUMOS ŪKIO INVESTICIJŲ 2010–2012 METAMSElektrėnų komunalinis ūkis2010-04-08
AtsisiųstiTS-18Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PASTRĖVIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMUITarulis Deimantas2013-02-19
AtsisiųstiTS-18Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-11-30 SPRENDIMO NR. TS – 269 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-06-30 SPRENDIMO NrJ. Goličenko2014-03-03
AtsisiųstiTS-18Tarybos sprendimaiDĖL VŠĮ ELEKTRĖNŲ LIGONINĖS STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMOV. Komisarenkienė2015-02-17
AtsisiųstiTS-180Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDRABUČIŲ, DAUGIABUČIŲ NAMŲ GYVENAMŲJŲ IR BENDRO NAUDOJIMO PATALPŲ BEI INŽINERINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMOŠimkūnas Virgaudas2010-09-06
AtsisiųstiTS-180Tarybos sprendimaiDĖL LEIDIMO ASOCIACIJAI ELEKTRĖNŲ BENDRUOMENEI „ELEKTRĖNŲ KRAŠTAS“ REGISTRUOTI BUVEINĘTemlianceva Olga2011-09-27
AtsisiųstiTS-180Tarybos sprendimaiDĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMOElektrėnų komunalinis ūkis2012-06-05
AtsisiųstiTS-180Tarybos sprendimaiDĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMOElektrėnų komunalinis ūkis2012-06-05
AtsisiųstiTS-180Tarybos sprendimaiDĖL PATALPŲ NUOMOS MB „BIOHUMUS DEVELOPMENT“Šimkūnas Virgaudas2013-06-03
AtsisiųstiTS-180Tarybos sprendimaiDĖL PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS RIBOJIMO.J. Goličenko2014-09-03
AtsisiųstiTS-181Tarybos sprendimaiDĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ ŠILUMOS ŪKIO INVESTICIJŲ PATIKSLINIMO 2010-2011 METAMS PAGAL PROJEKTĄ „ELEKTRĖNŲ MIESTO CENTRALIZUOTO ŠILUMOS ENERGIJOS TIEKIMO SISTEMOS PATIKIMUMO DIDINIMAS“ Elektrėnų komunalinis ūkis2010-09-06
AtsisiųstiTS-181Tarybos sprendimaiDĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖNTemlianceva Olga2011-09-27
AtsisiųstiTS-181Tarybos sprendimaiDĖL MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOTarulis Deimantas2012-06-05
AtsisiųstiTS-181Tarybos sprendimaiDĖL MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOTarulis Deimantas2012-06-05
AtsisiųstiTS-181Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS GINTARĖS SABONIENĖS ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲRatkevičius Gediminas2013-06-03
AtsisiųstiTS-181Tarybos sprendimaiDĖL VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖS PROJEKTO „LEDO RŪMŲ ELEKTRĖNUOSE PLĖTRA“ KONKURSO DĖL KONCESIJOS SUTEIKIMO DOKUMED. Aleksiūnienė2014-09-03
AtsisiųstiTS-182Tarybos sprendimaiDĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ ŠILUMOS ŪKIO INVESTICIJŲ 2012-2013 METAMS PAGAL PROJEKTĄ „ELEKTRĖNŲ MIESTO CENTRALIZUOTO ŠILUMOS ENERGIJOS TIEKIMO SISTEMOS PATIKIMUMO DIDINIMAS. II ETAPAS“ Elektrėnų komunalinis ūkis2010-09-06
AtsisiųstiTS-182Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-03-30 SPRENDIMO NR. TS – 65 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIAUS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS 2011–2012 MOKSLO METAIS NUSTATYMO“ DALINIO PAKEITIMOTarulis Deimantas2011-09-27
AtsisiųstiTS-182Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ 20122013 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMOTarulis Deimantas2012-06-05
AtsisiųstiTS-182Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ 20122013 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMOTarulis Deimantas2012-06-05
AtsisiųstiTS-182Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMOBernotienė Rūta2013-06-03
AtsisiųstiTS-182Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS PERSONALINĖS SUDĖTIES DALINIO PAKEITIMO.G. Ratkevičius2014-09-03
AtsisiųstiTS-183Tarybos sprendimaiDėl 2010 metų savivaldybės biudžeto patikslinimoŽemaitienė Regina2010-10-07
AtsisiųstiTS-183Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „ŽIOGELIS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMOTarulis Deimantas2011-09-27