Dokumentų paieška
Formatas: 2021-02-27
Formatas: 2021-02-27
NumerisTipasPavadinimasRengėjasPublikavimo datarūšiuoti ikona
AtsisiųstiTSP-75Tarybos sprendimo projektasDėl VšĮ Elektrėnų ligoninės 2014 m. veiklos ataskaitos ir 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimoL. Matkevičienė2015-03-26
AtsisiųstiTSP-76Tarybos sprendimo projektasDėl VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro 2014 m. veiklos ataskaitos ir 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patviE. Paberalienė2015-03-26
AtsisiųstiTSP-77Tarybos sprendimo projektasDėl VšĮ Elektrėnų savivaldybės asmens sveikatos priežiūros centro 2014 m. veiklos ataskaitos ir 2014 m. finansinių ataskaitų riK. Kameneckas2015-03-26
AtsisiųstiTSP-78Tarybos sprendimo projektasDėl VšĮ Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centro 2014 m. veiklos ataskaitos ir 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvA. Arlauskas2015-03-26
AtsisiųstiTSP-79Tarybos sprendimo projektasDėl VšĮ Vievio pirminės sveikatos priežiūros centro 2014 m. veiklos ataskaitos ir 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtiV. Šumskienė2015-03-26
AtsisiųstiTSP-80Tarybos sprendimo projektasDėl VšĮ Semeliškių ambulatorijos 2014 m. veiklos ataskaitos ir 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimoA. Batavičius2015-03-26
AtsisiųstiTSP-66Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimoG. Ratkevičius2015-03-26
AtsisiųstiTSP-67Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014-02-26 sprendimo Nr. TS-27 „Dėl biudžetinės įstaigos Elektrėnų savivaldybės visuomenės svG. Ratkevičius2015-03-26
AtsisiųstiTSP-68Tarybos sprendimo projektasDėl Rasutės Bartkevičienės atleidimo nuo 2012 ir 2013 metų žemės mokesčio skolosG. Ratkevičius2015-03-26
AtsisiųstiTSP-69Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo patvirtinimoA. Butrimavičius2015-03-26
AtsisiųstiTSP-70Tarybos sprendimo projektasDėl žemės sklypo įsigijimoV. Šimkūnas2015-03-26
AtsisiųstiTSP-71Tarybos sprendimo projektasDėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2014 metus patvirtinimo iR. Leckas2015-03-26
AtsisiųstiTSP-73Tarybos sprendimo projektasDėl savivaldybės įmonės Elektrėnų vaistinės 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimoN. Kleinienė2015-03-26
AtsisiųstiTSP-81Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio patvirtV. Komisarenkienė2015-03-26
AtsisiųstiTSP-65Tarybos sprendimo projektasDėl pritarimo dalyvavimui projekte partnerio teisėmis ir įnašo dydžio nustatymoV. Šimkūnas2015-03-20
AtsisiųstiTSP-42Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano papildymo.J. Goličenko2015-03-12
AtsisiųstiTSP-43Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės 2015 metų biudžeto pakeitimoJ. Goličenko2015-03-12
AtsisiųstiTSP-44Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės smulkiojo verslo ir kaimo plėtros programos nuostatų papildymoO. Temlianceva2015-03-12
AtsisiųstiTSP-45Tarybos sprendimo projektasDėl skolų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymoO. Temlianceva2015-03-12
AtsisiųstiTSP-46Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento dalinio pakeitimoG. Ratkevičius2015-03-12
AtsisiųstiTSP-47Tarybos sprendimo projektasDėl Rasutės Bartkevičienės atleidimo nuo 2012 ir 2013 metų žemės mokesčio skolosG. Ratkevičius2015-03-12
AtsisiųstiTSP-48Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 7 d. sprendimu Nr. TS-35 patvirtinto Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokR. V. Sadauskienė2015-03-12
AtsisiųstiTSP-49Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 7 d. sprendimu Nr. TS-35 patvirtinto Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokR. V. Sadauskienė2015-03-12
AtsisiųstiTSP-50Tarybos sprendimo projektasDėl sutikimo reorganizuoti Elektrėnų savivaldybės Beižionių mokyklą-daugiafunkcį centrąR. V. Sadauskienė2015-03-12
AtsisiųstiTSP-51Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, mokinių skaičiaus vidurkioR. V. Sadauskienė2015-03-12
AtsisiųstiTSP-52Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. TS-203 „Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų etatR. V. Sadauskienė2015-03-12
AtsisiųstiTSP-53Tarybos sprendimo projektasDėl tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijos vadovuiR. V. Sadauskienė2015-03-12
AtsisiųstiTSP-54Tarybos sprendimo projektasDėl žemės sklypo unik. Nr. 4400-2790-9526 panaudos sutarties nutraukimoA. Butrimavičius2015-03-12
AtsisiųstiTSP-55Tarybos sprendimo projektasDėl žemės sklypo Sabališkių g. 1c Elektrėnuose (unik. Nr.4400-1853-4978, kad. Nr. 7930/0003:250) padalijimoA. Butrimavičius2015-03-12
AtsisiųstiTSP-56Tarybos sprendimo projektasDėl gatvių Alesninkų k. ir Vievio m. geografinių charakteristikų pakeitimoA. Butrimavičius2015-03-12