Dokumentų paieška
Formatas: 2021-04-13
Formatas: 2021-04-13
NumerisTipasPavadinimasRengėjasPublikavimo datarūšiuoti ikona
Atsisiųsti03V-26Administracijos direktoriaus įsakymasDėl išorinės politinės reklamos įrengimo ir skleidimo Elektrėnų savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimoAndrius Špetas2011-01-28
AtsisiųstiTS-2Tarybos sprendimaiDĖL LEIDIMO ĮSIGYTI TARNYBINIUS AUTOMOBILIUSRatkevičius Gediminas2011-02-09
AtsisiųstiTS-1Tarybos sprendimaiDĖL PERSONALINIO PRIEDO PRIE TARNYBINIO ATLYGINIMO NUSTATYMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS IR GELBĖJIMO TARNYBOS VIRŠININKUIBernotienė Rūta2011-02-09
AtsisiųstiTS-10Tarybos sprendimaiDĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO Temlianceva Olga2011-02-09
AtsisiųstiTS-11Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTIES SU VILNIAUS TERITORINE DARBO BIRŽA PRATĘSIMOTemlianceva Olga2011-02-09
AtsisiųstiTS-12Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI VIEVIO MIESTO PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINEI PANAUDOS TEISETemlianceva Olga2011-02-09
AtsisiųstiTS-13Tarybos sprendimaiDĖL TURTO PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LIGONINEITemlianceva Olga2011-02-09
AtsisiųstiTS-14Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS SRITIES ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO Arcabienė Violeta2011-02-09
AtsisiųstiTS-15Tarybos sprendimaiDĖL FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMOArcabienė Violeta2011-02-09
AtsisiųstiTS-3Tarybos sprendimaiDĖL TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ, TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PRIEDŲ NUSTATYMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIAMS Tarulis Deimantas2011-02-09
AtsisiųstiTS-4Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS 2006–2010 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITAI IR ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS 2011–2015 METŲ STRATEGINIAM PLANUI Tarulis Deimantas2011-02-09
AtsisiųstiTS-5Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SANATORINĖS MOKYKLOS 2010 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITAI IR ELEKTRĖNŲ SANATORINĖS MOKYKLOS 2011–2013 METŲ STRATEGINIAM PLANUITarulis Deimantas2011-02-09
AtsisiųstiTS-6Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEVIO SANATORINĖS MOKYKLOS 2006–2010 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITAI IR ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEVIO SANATORINĖS MOKYKLOS 2011–2013 METŲ STRATEGINIAM PLANUITarulis Deimantas2011-02-09
AtsisiųstiTS-7Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO SEMELIŠKIŲ VAIKŲ DARŽELIO 2006–2010 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITAI IR SEMELIŠKIŲ VAIKŲ DARŽELIO 2011–2013 METŲ STRATEGINIAM PLANUI Tarulis Deimantas2011-02-09
AtsisiųstiTS-8Tarybos sprendimaiDĖL LĖŠŲ SKYRIMO ASOCIACIJAI LRK ENERGIJATarulis Deimantas2011-02-09
AtsisiųstiTS-9Tarybos sprendimaiDĖL ATSTOVAVIMO UAB „VAATC“ VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIMEBalnys Audrius2011-02-09
AtsisiųstiTS-21Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMOŠimkūnas Virgaudas2011-02-09
AtsisiųstiTS-16Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI IR LĖŠŲ SKYRIMOCechanovičienė Inga2011-02-09
AtsisiųstiTS-17Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VIEVIO BENDROSIOS PRAKTIKOS GYDYTOJŲ KABINETO PAVADINIMO PAKEITIMO IR VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VIEVIO POLIKLINIKOS ĮSTATŲ PATVIRTINIMOCechanovičienė Inga2011-02-09
AtsisiųstiTS-18Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SEMELIŠKIŲ BENDROSIOS PRAKTIKOS GYDYTOJŲ KABINETO PAVADINIMO PAKEITIMO IR VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SEMELIŠKIŲ AMBULATORIJOS ĮSTATŲ PATVIRTINIMOCechanovičienė Inga2011-02-09
AtsisiųstiTS-19Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VIEVIO AMBULATORIJOS PAVADINIMO PAKEITIMO IR VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VIEVIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ĮSTATŲ PATVIRTINIMOCechanovičienė Inga2011-02-09
AtsisiųstiTS-20Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VIEVIO MIESTO PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĖS ĮSTATŲ PATVIRTINIMOCechanovičienė Inga2011-02-09
Atsisiųsti01V-5Mero potvarkiaiDėl komisijos sudarymoStanislovaitienė Virginija2011-02-15
Atsisiųsti01V-4Mero potvarkiaiDėl organizacinio komiteto sudarymoNorvilas Algirdas2011-02-15
Atsisiųsti03V-75Administracijos direktoriaus įsakymasDėl adresų objektų numerių keitimoArvidas Simonaitis2011-02-15
Atsisiųsti01V-6Mero potvarkiaiDėl komisijos darbo pratęsimoStanislovaitienė Virginija2011-03-14
Atsisiųsti01V-8Mero potvarkiaiDėl tarybos posėdžio sušaukimoČechovičienė Jūratė2011-04-20
Atsisiųsti01V-12Mero potvarkiaiDėl tarybos kolegijos posėdžio sušaukimoČechovičienė Jūratė2011-05-09
Atsisiųsti01V-13Mero potvarkiaiDėl tarybos posėdžio sušaukimoČechovičienė Jūratė2011-05-11
Atsisiųsti03V-294Administracijos direktoriaus įsakymasDėl Elektrėnų savivaldybės eismo saugumo komisijos nuostatų pakeitimoGediminas Ratkevičius2011-05-12