Dokumentų paieška
Formatas: 2021-04-12
Formatas: 2021-04-12
NumerisTipasPavadinimasRengėjasrūšiuoti ikonaPublikavimo data
AtsisiųstiTS-342Tarybos sprendimai DĖL PRIEMOKOS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI SKYRIMOBernotienė Rūta2013-01-03
AtsisiųstiTS-340Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-192 DALINIO PAKEITIMOBernotienė Rūta2013-01-03
AtsisiųstiTS-341Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO Bernotienė Rūta2013-01-03
AtsisiųstiTS-343Tarybos sprendimaiDĖL PRIEMOKOS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJUI SKYRIMOBernotienė Rūta2013-01-03
AtsisiųstiTS-344Tarybos sprendimaiDĖL UAB ELEKTRĖNŲ KNYGŲ CENTRO DIREKTORIAUS IŠRINKIMOBernotienė Rūta2013-01-03
AtsisiųstiTSp-46Tarybos sprendimo projektasDėl savivaldybės kontrolieriaus Juozo Zavecko atleidimo iš pareigų.Bernotienė Rūta2013-02-07
AtsisiųstiTSp-47Tarybos sprendimo projektasDėl Danguolės Kliucevičienės priėmimo į savivaldybės kontrolieriaus pareigasBernotienė Rūta2013-02-07
AtsisiųstiTS-44Tarybos sprendimaiDėl Danguolės Kliucevičienės priėmimo į savivaldybės kontrolieriaus pareigasBernotienė Rūta2013-02-19
AtsisiųstiTS-43Tarybos sprendimaiDėl savivaldybės kontrolieriaus Juozo Zavecko atleidimo iš darbo Bernotienė Rūta2013-02-19
AtsisiųstiTSp-63Tarybos sprendimo projektasDėl konkursų į savivaldybės biudžetinių (išskyrus švietimo), viešųjų įstaigų ir savivaldybės įmonių, kurių savininkė yra savivaldybė, vadovų pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.Bernotienė Rūta2013-03-14
AtsisiųstiTSp-62Tarybos sprendimo projektasDėl įgaliojimų nutraukti darbo sutartis su Elektrėnų savivaldybės asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų vadovais suteikimo administracijos direktoriui Arvydui Vyšniauskui.Bernotienė Rūta2013-03-14
AtsisiųstiTS-56Tarybos sprendimaiDĖL ĮGALIOJIMŲ NUTRAUKTI DARBO SUTARTIS SU ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVAIS SUTEIKIMO ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI ARVYDUI VYŠNIAUSKUI Bernotienė Rūta2013-04-03
AtsisiųstiTS-57Tarybos sprendimaiDĖL KONKURSŲ Į SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ YRA SAVIVALDYBĖ, VADOVŲ PAREIGAS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOBernotienė Rūta2013-04-03
AtsisiųstiTSp-103Tarybos sprendimo projektasDėl tarybos nario delegavimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimus.Bernotienė Rūta2013-04-11
AtsisiųstiTS-88Tarybos sprendimaiDĖL TARYBOS NARIO DELEGAVIMO Į LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS SUVAŽIAVIMUSBernotienė Rūta2013-05-02
AtsisiųstiTSp-172Tarybos sprendimo projektasDėl Konkursų į savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų, kurių savininkė yra savivaldybė, vadovų pareigas organizavimo tvarkos aprašo dalinio pakeitimo ir patvirtinimo.Bernotienė Rūta2013-05-16
AtsisiųstiTSp-201Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimoBernotienė Rūta2013-05-28
AtsisiųstiTS-182Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMOBernotienė Rūta2013-06-03
AtsisiųstiTS-156Tarybos sprendimaiDĖL KONKURSŲ Į SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ YRA SAVIVALDYBĖ, VADOVŲ PAREIGAS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO DALINIO PAKEITIMO IR PATVIRTINIMOBernotienė Rūta2013-06-03
AtsisiųstiTSp-204Tarybos sprendimo projektasDėl komisijų sudėties pakeitimo.Bernotienė Rūta2013-06-12
AtsisiųstiTSp-203Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos kolegijos sudėties dalinio pakeitimo.Bernotienė Rūta2013-06-12
AtsisiųstiTSp-202Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos Ūkio reikalų komiteto sudėties dalinio pakeitimo.Bernotienė Rūta2013-06-12
AtsisiųstiTS-186Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOLEGIJOS SUDĖTIES DALINIO PAKEITIMO.Bernotienė Rūta2013-06-28
AtsisiųstiTS-187Tarybos sprendimaiDĖL KOMISIJŲ SUDĖTIES PAKEITIMO.Bernotienė Rūta2013-06-28
AtsisiųstiTS-45Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VADOVO 2009 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMOBibliotekos2010-04-09
AtsisiųstiTS-148Tarybos sprendimaiDĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS PIRKIMO-PARDAVIMOButrimavičius Arūnas2010-07-19
AtsisiųstiTS-149Tarybos sprendimaiDĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS PIRKIMO-PARDAVIMOButrimavičius Arūnas2010-07-19
AtsisiųstiTS-150Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO RENGTI DETALŲJĮ PLANĄButrimavičius Arūnas2010-07-19
AtsisiųstiTS-151Tarybos sprendimaiDĖL PAVADINIMO GATVEI SUTEIKIMO IR PATVIRTINIMOButrimavičius Arūnas2010-07-19
AtsisiųstiTS-214Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės teritorijos bendrojo plano patikslinimoButrimavičius Arūnas2010-10-29