Dokumentų paieška
Formatas: 2021-02-27
Formatas: 2021-02-27
Numerisrūšiuoti ikonaTipasPavadinimasRengėjasPublikavimo data
Atsisiųsti03V-300Administracijos direktoriaus įsakymasDėl Jono Kumeliausko naudojamo žemės sklypo duomenų nustatymoSimonaitis Arvidas2010-06-03
Atsisiųsti03V-344Administracijos direktoriaus įsakymasDėl Elektrėnų savivaldybės leidimų išdavimo važiuoti krovininėmis (virš 3,5 t) transporto priemonėmis vietinės reikšmės keliais Andrius Špetas2013-04-09
Atsisiųsti03V-382Administracijos direktoriaus įsakymasDėl pavedimų savivaldybės administracijos darbuotojams ir savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovams Rūta Bernotienė2011-06-14
Atsisiųsti03V-542Administracijos direktoriaus įsakymasDėl Elektrėnų savivaldybės eismo saugumo komisijos sudėties dalinio pakeitimoAndrius Špetas2013-06-17
Atsisiųsti03V-543Administracijos direktoriaus įsakymasDėl žemės sklypo duomenų nustatymo Simonaitis Arvidas2010-09-13
Atsisiųsti03V-544Administracijos direktoriaus įsakymasDėl žemės sklypo duomenų nustatymo Simonaitis Arvidas2010-09-13
Atsisiųsti03V-545Administracijos direktoriaus įsakymasDėl žemės sklypo duomenų nustatymo Simonaitis Arvidas2010-09-13
Atsisiųsti03V-546Administracijos direktoriaus įsakymasDėl žemės sklypo duomenų nustatymo Simonaitis Arvidas2010-09-13
Atsisiųsti03V-547Administracijos direktoriaus įsakymasDėl žemės sklypo duomenų nustatymo Simonaitis Arvidas2010-09-13
Atsisiųsti03V-649Administracijos direktoriaus įsakymasDėl išorinės politinės reklamos įrengimo ir skleidimo Elektrėnų savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo Gediminas Ratkevičius2012-08-29
Atsisiųsti03V-75Administracijos direktoriaus įsakymasDėl adresų objektų numerių keitimoArvidas Simonaitis2011-02-15
Atsisiųsti03V-81Administracijos direktoriaus įsakymasDėl žemės sklypo suteikimo naudotisSimonaitis Arvidas2009-10-13
Atsisiųsti03V-811Administracijos direktoriaus įsakymasDėl Elektrėnų savivaldybės socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo prioritetų patvirAsta Vitkauskienė2013-09-19
Atsisiųsti03V-82Administracijos direktoriaus įsakymasDėl žemės sklypo suteikimo naudotisSimonaitis Arvidas2009-10-13
Atsisiųsti03V-83Administracijos direktoriaus įsakymasDėl žemės sklypo suteikimo naudotisSimonaitis Arvidas2009-10-13
Atsisiųsti03V-84Administracijos direktoriaus įsakymasDėl žemės sklypo suteikimo naudotisSimonaitis Arvidas2009-10-13
Atsisiųsti03V-85Administracijos direktoriaus įsakymasDėl žemės sklypo suteikimo naudotisSimonaitis Arvidas2009-10-13
Atsisiųsti03V-887Administracijos direktoriaus įsakymasDėl nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti Valstybės ir Elektrėnų savivaldybės turto pardavimo viešuose prekių aukcionuoGediminas Ratkevičius2013-10-09
Atsisiųsti03V-92Administracijos direktoriaus įsakymasDėl Elektrėnų savivaldybės eismo saugumo komisijos sudėties pakeitimoŽivilė Dastikienė2013-01-25
Atsisiųsti03V-99Administracijos direktoriaus įsakymasDėl numerių suteikimo adresų objektamsSimonaitis Arvidas2009-10-14
Atsisiųsti03V-99Administracijos direktoriaus įsakymasDėl kelio ženklų išdėstymo Elektrėnų savivaldybės vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse plano ir kelio ženklų duomenų lentelių Algirdas Jašauskas2012-02-03
AtsisiųstiTS-1Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2009-02-27 SPRENDIMO NR. TS-33 „DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO“ 1 PUNKTO PAKEITIMO Elektrėnų komunalinis ūkis2010-04-08
AtsisiųstiTS-1Tarybos sprendimaiDĖL PERSONALINIO PRIEDO PRIE TARNYBINIO ATLYGINIMO NUSTATYMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS IR GELBĖJIMO TARNYBOS VIRŠININKUIBernotienė Rūta2011-02-09
AtsisiųstiTS-1Tarybos sprendimaiDĖL KONCESIJOS SUTARTIES NUTRAUKIMORatkevičius Gediminas2012-02-08
AtsisiųstiTS-1Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2012 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMOAleksiūnienė Danutė2013-02-19
AtsisiųstiTS-1Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės administracijos buveinės pakeitimo.G. Ratkevičius2015-01-23
AtsisiųstiTS-10Tarybos sprendimaiDĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO Temlianceva Olga2011-02-09
AtsisiųstiTS-10Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PARAMOS ASBESTO TURINTIEMS GAMINIAMS ŠALINTI IŠ VIEŠOJO NAUDOJIMO IR GYVENAMŲJŲ PASTATŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMOBalnys Audrius2012-02-08
AtsisiųstiTS-10Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOSPROGRAMOS PATIKSLINIMOArcabienė Violeta2010-04-08
AtsisiųstiTS-10Tarybos sprendimaiDĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO SUMAŽINIMO UAB „VERSLO EKSPERTŲ PAJĖGOS“Temlianceva Olga2013-02-19